Kurskatalog


Sök

  
 

 •  ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 november, 2023

  Lärarledd kurs i klassrum.

  ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument som kan ge en systematik beskrivning av en persons förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.

  KursProfessionskurs
 •  Adult Assisting Hand Assessment Stroke (Ad-AHA Stroke)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2023

  Lärarledd kurs i klassrum.

  AHA Stroke är ett standardiserat test som mäter och beskriver hur effektivt en person med hemipares använder sin påverkade hand tillsammans med den fungerande handen i bimanuella aktiviteter. 

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 •  Arbetsmiljöstrateger - en kommunikationsplattform

  Online

  Kommunikationsplattform för arbetsmiljöstrateger.

  KursFacklig kurs
  Kommunikationsplattform
 •  Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2023

  Lärarledd kurs i klassrum.

  Barn som upplever utmaningar i att bearbeta sensorisk information är i riskzon för att utveckla svårigheter vid socialt deltagande och aktivitetsutförande i vardagen. SPM är ett screeninginstrument med vilket vi kan identifiera och kartlägga sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande hos barn.

  KursProfessionskurs
 •  Arbetsterapi och levnadsvanor

  Online

  Onlinekurs med självstudier.

  En onlinekurs om implementering av de nationella riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor i arbetsterapeutisk verksamhet.

  KursOnline
  Professionskurs
 •  Assisting Hand Assessment (AHA)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 maj, 2024

  Lärarledd kurs i klassrum.

  AHA är ett test som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral funktionsnedsättning i arm och hand använder sin påverkade hand för att utföra bimanuella aktiviteter.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 •  Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

  Lärarledd

  Lärarledd kurs i klassrum och på distans via Teams. 

  Träffar du personer som har svårt att motivera sig till aktivitet och som har svårt att uttrycka sin vilja, då är den här kursen något för dig.

  KursProfessionskurs
 •  Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 november, 2023

  Lärarledd kurs på distans.

  Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

  KursProfessionskurs
 •  AusTOMs-OT-S - Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  AusTOMs-OT-S är ett instrument som används för att mäta effekt och utvärdera resultat av arbetsterapeutisk intervention.

  Instrumentet kan användas med personer som har behov av arbetsterapeutiska åtgärder oavsett ålder, diagnos, funktionstillstånd eller funktionsnedsättning.

  KursDistansutbildning
  Professionskurs
 •  CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 januari, 2024

  Lärarledd kurs i klassrum.

  CO-OP är en personcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att hitta sina egna problemlösnings- och kognitiva strategier för att kunna genomföra en aktivitet från start till mål.

  KursProfessionskurs
 •  COPM Canadian Occupational Performance Measure

  Lärarledd

  Inget aktuellt kursdatum, registera dig gärna på intresselistan. 

  COPM är ett individualiserat instrument som är utformat i syfte att upptäcka förändringar i en klients självrapporterade aktivitetsutförande över tid. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

  KursProfessionskurs
 •  Dags för yrkeslivet

  Lärarledd

  Onlinekurs med självstudier.

  Kursen är endast för medlemmar. För att komma åt den, logga in på Min sida med BankID och följ där länken in i kursen

  KursFacklig kurs
  Online
 •  DOA - Dialog om arbetsförmåga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  Lärarledd kurs på distans.

  Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.

  KursDistansutbildning
  Professionskurs
 •  EDAQ - Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö

  Lärarledd

  Inget aktuellt kursdatum, registrera dig gärna på intresselistan.

  Instrumentet Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ) beskriver en persons förmåga och svårigheter i ett stort antal dagliga aktiviteter, hur aktiviteterna utförs utan någon form av anpassning (hjälpmedel, vardagsredskap eller annan metod) respektive med anpassning.  EDAQ kan användas för att utvärdera arbetsterapeutiska åtgärder och även diskutera interventionsstrategier.

  KursDistansutbildning
  Professionskurs
 •  Ett hållbart arbetsliv

  Lärarledd

  Workshop om arbetsmiljö, uppdaterad version 2023

   

  KursFacklig kurs
  Online
 •  ETUQ - Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju

  Lärarledd

  Onlinekurs som ingår vid köp av manual.

  Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ) fångar vilken vardagsteknik som är relevant för personen, vilken vardagsteknik som personen använder respektive inte använder och om det finns svårigheter med att använda tekniken.

  KursOnline
  Professionskurs
 •  Evidensbaserad arbetsterapi – ett utbildningsmaterial

  Online

  Ett utbildningsmaterial som syftar till att stärka arbetsterapeuters förmåga att kunna ta del av och kritiskt granska, aktuell forskning som grund för att bedriva en evidensbaserad arbetsterapi.

  KursKostnadsfri
  Online
  Professionskurs
 •  Facklig utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2024

  Kurs för lokala ombud inom kommun och region som saknar tidigare facklig utbildning. 

  KursDistansutbildning
  Facklig kurs
 •  Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2023

  Lärarledd kurs i klassrum eller på distans.

  Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 •  KaTid® - Barn och Ung

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2023

  Lärarledd kurs i klassrum.

  KaTid® - Barn och Ung, kartlägger tidsuppfattning och mäter tidshantering i vardagliga situationer på barn och unga med en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 •  KaTid® - Vuxen och Senior

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 februari, 2024

  Lärarledd kurs i klassrum.

  Kartläggning av Tidsuppfattning, KaTid® är ett evidensbaserat bedömningsinstrument som kartlägger tidsuppfattning.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 •  Mera koll på tid

  Lärarledd

  Lärarledd kurs i klassrum.

  Mera koll på tid, är en interventionsmetod som syftar till att stödja träning av barn och ungas (7–15 år) tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering.

  KursProfessionskurs
 •  MOHO begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2023

  Onlinekurs med självstudier.

  Den här kursen är för dig som använder eller ska börja använda ett bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund utgiven av Sveriges Arbetsterapeuter. MOHO är en evidensbaserad, personcentrerad, aktivitetsfokuserad praxismodell som förklarar hur en person motiveras till görande.

  KursOnline
  Professionskurs
 •  Packer Managing Fatigue - En sexveckorskurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 december, 2023

  Lärarledd kurs i klassrum eller på distans.

  Packer Managing Fatigue är en evidensbaserad personcentrerad gruppintervention för personer som lever med trötthet sekundärt till kroniska tillstånd.

  KursOnline
  Professionskurs
 •  Professionsstrateger – en kommunikationsplattform

  Online

  Kommunikationsplattform för professionsstrateger.

  KursFacklig kurs
  Kommunikationsplattform
 •  PRPP - Fördjupningskurs

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  Den här kursen är för dig som gått PRPP tidigare (innan 2019) och nu vill fördjupa dig i metoden, ta del av den senaste forskningen och det nya, svenska materialet.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 •  PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2024

  Lärarledd kurs i klassrum.

  PRPP är ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument som bedömer hur kognitiva svårigheter påverkar aktivitetsförmågan och är ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. 

  KursProfessionskurs
 •  ReDO® Familj

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 april, 2024

  Lärarledd kurs i klassrum.

  ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen. Programmet är en version av ReDO®-metoden och syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 •  ReDO®-metoden

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2023

  Fysisk kurs i klassrum alternativt lärarledd kurs på distans.

   

  Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO®-metoden.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 •  ReDO®-metoden - Certifiering för tidigare Vardagsreviderare

  Lärarledd

  Har du gått Vardagsrevidering och vill certifiera dig enligt ReDO®-metoden?

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 •  Skyddsombudsutbildning

  Lärarledd

  Utbildning för dig som är skyddsombud.

  KursDistansutbildning
  Facklig kurs
 •  Specialistutbildningen

  Lärarledd

  Ja tack jag vill ha information om när ansökan till specialistutbildningen öppnar upp igen!

  KursProfessionskurs
 •  Teknikanvändning i vardagen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2023

  Lärarledd kurs i klassrum och på distans.

  Vill du vässa din kunskap om teknikanvändning som en del i aktivitetsutförande - Då är den här kursen för dig. Du får redskap för att kartlägga och bedöma personers användning av vardagsteknik.

  KursProfessionskurs
 •  Tree Theme Method® (TTM)

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  Metoden utgår från aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv med målet att klienten ska utveckla aktivitetsstrategier för framtiden.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 •  Tree Theme Method® (TTM) - Certifiering/fördjupning

  Lärarledd

  Har du gått TTM tidigare (innan 2015) och vill certifiera dig eller är du redan certiferad och önskar fördjupa dig i metoden?

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 •  Underlätta vardagen med teknikstöd

  Online

  Onlinekurs med självstudier.

  KursProfessionskurs
 •  Uppdragsutbildning

  Lärarledd

  Är du intresserad av att köpa någon av våra kurser som en uppdragsutbildning, maila kurser@arbetsterapeuter.se med din förfrågan. Läs gärna mer om hur en uppdragsutbildning går till på länken ovan.

 •  Vardag i Balans™

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  Vardag i Balans är en forskningsbaserad och återhämtningsinriktad gruppintervention för personer med psykisk ohälsa.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 •  Vardag i balans™ - fördjupning/certifiering

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  Certifiering i Vardag i Balans™ för dig som gått kurs på Lunds universitet tidigare. Det nya, uppdaterade materialet, såsom manualen Vardag i Balans™ med mera ingår.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 •  Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2023

  Onlinekurs med självstudier.

  Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner.

  KursOnline