Kurskatalog

Kurs  
Kurs

AHA - Assisting Hand Assessment

AHA är ett test som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral CP eller plexusskada använder sin påverkade arm/hand i tvåhandsaktiviteter. Testet kan användas med barn i åldrarna 18 månader till 18 år

KursProfessionskurs

AMPS

Sveriges Arbetsterapeuter ger inte kurser i AMPS utan vi hänvisar till Trestjärnan.

KursProfessionskurs

Arbetsterapi för barn med fokus på SPM och sensorisk bearbetning

Barn som upplever utmaningar i att bearbeta sensorisk information är i riskzon för att utveckla svårigheter vid socialt deltagande i vardagen. SPM är en bedömningsmetod som kartlägger och identifierar sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande hos barn.

KursProfessionskurs

Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Träffar du personer som har svårigheter att uttrycka sin vilja eller har svårt att motivera sig till aktivitet, då är den här kursen något för dig. Remotivationsprocessen är inte knuten till en specifik diagnosgrupp utan riktar sig till alla personer med nedsatt viljekraft.

Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

KursProfessionskurs

CO-OP - The Cognitive Orientation to Occupational Performance Approach

CO-OP är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att genom problemlösnings- och kognitiva strategier klara att processa en aktivitet från start till mål.

KursProfessionskurs

COPM Canadian Occupational Performance Measure

COPM är ett individualiserat instrument som är utformat i syfte att upptäcka förändringar i en klients självrapporterade aktivitetsutförande över tid. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

KursProfessionskurs

Digital plattform för kunskapsstyrning

Online
Digital plattform för arbetsterapi och kunskapsstyrning. En plattform för att tillsammans säkerställa att arbetsterapi är med i den nationella kunskapsstyrningen.
KursKommunikationsplattform

DOA - Dialog om arbetsförmåga

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  DOA är ett stöd för klient och arbetsterapeut i utredning av klientens arbetsförmåga och i fortsatta arbetslivsinriktade insatser.

KursProfessionskurs

Ergonomi Praktisk tillämpning av ergonomi för arbetsterapeuter

Under praktisk aktivitet lära sig se, känna och förstå olika ergonomiska aspekter i den egna kroppen för att kunna förmedla till andra.

KursProfessionskurs

Ett hållbart arbetsliv

Online
Workshop om arbetsmiljö
KursFacklig kurs

Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) – Online course

Nästa tillfälle startar: 28 november, 2019

Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) is a questionnaire used in a structured interview that focuses on everyday technical objects and services such as remote control, mobile phones and ticket machines.

KursCourse in English
Online

Facklig grundkurs.

Nästa tillfälle startar: 21 november, 2019

Stockholm, 21-22 november 2019

Vår fackliga grundkurs riktar sig till dig som är ny som förtroendevald på en arbetsplats på kommun eller landsting/region.

KursFacklig kurs

Fatigue Management – En sexveckorskurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

Nästa tillfälle startar: 11 november, 2019

Den här onlinekursen är utformad för dig som vill lära dig att kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag. Du får också fördjupa din kunskap om fatigue och hur den påverkar vardagen. Vad som är viktigt att tänka på

KursOnline
Professionskurs

Ha Koll! – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter.

Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2019

Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga. Metoden kan tillämpas för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD, Autism samt för personer som har medfödda funktionsnedsättningar (tex RMB, CP), lindrig utvecklingsstörning eller som har psykisk sjukdom/ohälsa.

KursCertifieringskurs
Professionskurs

Ha Koll! Certifiering av tidigare deltagare

Nästa tillfälle startar: 8 oktober, 2019

Denna kurs vänder sig till dig som tidigare gått Ha Koll!-kursen och vill certifiera dig i metoden.  Under 2019 har kurserna i Ha Koll! blivit en certifieringskurs. Från och med 2022-06-30 kommer det krävas att du är certifierad i metoden för att få utöva den. Nu finns det möjlighet för dig som tidigare gått kursen att certifiera dig i interventionsprogrammet.

KursCertifieringskurs
Online
Professionskurs

KaTid. Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2020

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

KursProfessionskurs

PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

Nästa tillfälle startar: 25 november, 2019

PRPP är ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument som bedömer hur kognitiva svårigheter påverkar arbetsförmågan och är ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. 

KursProfessionskurs

ReDO™ Familj

ReDO™ Familj är en hälsofrämjande metod med ett familjeperspektiv. Metoden avser att belysa familjens aktivitetsmönster. Syftet är att stödja föräldrar i att revidera sina och familjens aktiviteter i vardagen.

KursProfessionskurs

ReDO™ Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

Online
Kommunikationsplattform för arbetsterapeuter certifierade i ReDO™- metoden. Alla arbetsterapeuter som är certifierade i metoden kommer att får inbjudan med kod för att kunna ta del av plattformen. Inbjudan kommer att skickas under november månad.
KursKommunikationsplattform

ReDO™-metoden

Nästa tillfälle startar: 29 oktober, 2019

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden.

KursCertifieringskurs
Professionskurs

Specialistträff – så formar vi framtidens specialistroll

Nästa tillfälle startar: 12 november, 2019

En dag med föreläsningar, dialog och workshop.

KursProfessionskurs

Specialistutbildningen

Sveriges arbetsterapeuter anordnar kursen "Yrkesrollen som specialist"

KursProfessionskurs

Tree Theme Method® (TTM)

TTM bygger på teorier om aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv. Metoden innebär i korthet att klienten använder skapande aktivitet och livsberättelse som utgångspunkt för att kunna vara aktiv och utveckla olika strategier för framtiden.

KursProfessionskurs

Underlätta vardagen med teknikstöd

Online
En gratis online utbildning som ger dig kunskap om hur teknik kan underlätta vardagen för personer med nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga. Du blir tryggare vid bedömning, förskrivning och rekommendation av olika typer av teknik.
KursProfessionskurs

Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

Nästa tillfälle startar: 1 oktober, 2019

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner

KursOnline

Önskemål om kurs

Finns det behov av en kurs inom ditt område? Tipsa oss om vad.

KursProfessionskurs