Kurskatalog


Sök

  
 

 • ADL-Taxonomin® för personer med psykisk funktionsnedsättning

   ADL-Taxonomin® för personer med psykisk funktionsnedsättning

  Lärarledd

  Inget aktuellt kursdatum, registera dig gärna på intresselistan.

  ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga.

  KursProfessionskurs
 • AMPS

   AMPS

  Lärarledd

  Sveriges Arbetsterapeuter ger inte kurser i AMPS utan vi hänvisar till Trestjärnan.

  KursProfessionskurs
 • Arbetsmiljöstrateger - en kommunikationsplattform

   Arbetsmiljöstrateger - en kommunikationsplattform

  Online

  Kommunikationsplattform för arbetsmiljöstrateger.

  KursFacklig kurs
  Kommunikationsplattform
 • Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

   Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2022

  Lärarledd kurs i klassrum.

  Barn som upplever utmaningar i att bearbeta sensorisk information är i riskzon för att utveckla svårigheter vid socialt deltagande och aktivitetsutförande i vardagen. SPM är ett screeninginstrument med vilket vi kan identifiera och kartlägga sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande hos barn.

  KursProfessionskurs
 • Arbetsterapi och levnadsvanor

   Arbetsterapi och levnadsvanor

  Online

  Onlinekurs med självstudier.

  En onlinekurs om implementering av de nationella riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor i arbetsterapeutisk verksamhet.

  KursOnline
  Professionskurs
 • Assisting Hand Assessment (AHA)

   Assisting Hand Assessment (AHA)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2022

  Lärarledd kurs i klassrum.

  AHA är ett test som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral funktionsnedsättning i arm och hand använder sin påverkade hand för att utföra bimanuella aktiviteter.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 • Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

   Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2022

  Lärarledd kurs i klassrum och på distans via Teams. 

  Träffar du personer som har svårt att motivera sig till aktivitet och som har svårt att uttrycka sin vilja, då är den här kursen något för dig.

  KursProfessionskurs
 • Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

   Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 april, 2022

  Lärarledd kurs på distans.

  Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

  KursProfessionskurs
 • AusTOMs-OT-S - Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

   AusTOMs-OT-S - Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 maj, 2022

  Lärarledd kurs på distans.

  AusTOMs-OT-S är ett instrument som används för att mäta effekt och utvärdera resultat av arbetsterapeutisk intervention.

  Instrumentet kan användas med personer som har behov av arbetsterapeutiska åtgärder oavsett ålder, diagnos, funktionstillstånd eller funktionsnedsättning.

  KursDistansutbildning
  Professionskurs
 • Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

   Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  META, är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister i färdigheter vid användning av vardagsteknik hos i första hand äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom.

  KursProfessionskurs
 • CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

   CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2022

  Lärarledd kurs i klassrum.

  CO-OP är en personcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att hitta sina egna problemlösnings- och kognitiva strategier för att kunna genomföra en aktivitet från start till mål.

  KursProfessionskurs
 • COPM Canadian Occupational Performance Measure

   COPM Canadian Occupational Performance Measure

  Lärarledd

  Inget aktuellt kursdatum, registera dig gärna på intresselistan. 

  COPM är ett individualiserat instrument som är utformat i syfte att upptäcka förändringar i en klients självrapporterade aktivitetsutförande över tid. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

  KursProfessionskurs
 • Dags för yrkeslivet

   Dags för yrkeslivet

  Lärarledd

  Onlinekurs med självstudier.

  Kursen är endast för medlemmar. För att komma åt den, logga in på Min sida med BankID och följ där länken in i kursen

  KursFacklig kurs
  Online
 • Digital plattform för kunskapsstyrning

   Digital plattform för kunskapsstyrning

  Online

  Digital plattform för arbetsterapi och kunskapsstyrning. En plattform för att tillsammans säkerställa att arbetsterapi är med i den nationella kunskapsstyrningen.

  KursKommunikationsplattform
  Professionskurs
 • DOA - Dialog om arbetsförmåga

   DOA - Dialog om arbetsförmåga

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  DOA är ett stöd för klient och arbetsterapeut i utredning av klientens arbetsförmåga och i fortsatta arbetslivsinriktade insatser.

  KursProfessionskurs
 • EDAQ - Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö

   EDAQ - Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 mars, 2022

  Lärarledd kurs på distans.

  Instrumentet Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ) beskriver en persons förmåga och svårigheter i ett stort antal dagliga aktiviteter, hur aktiviteterna utförs utan någon form av anpassning (hjälpmedel, vardagsredskap eller annan metod) respektive med anpassning.  EDAQ kan användas för att utvärdera arbetsterapeutiska åtgärder och även diskutera interventionsstrategier.

  KursDistansutbildning
  Professionskurs
 • Ett hållbart arbetsliv

   Ett hållbart arbetsliv

  Online

  Workshop om arbetsmiljö

  KursFacklig kurs
 • ETUQ - Frågeformulär om användning av vardagsteknik

   ETUQ - Frågeformulär om användning av vardagsteknik

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  ETUQ fångar vilken vardagsteknik som är relevant för personen, vilken vardagsteknik som personen använder respektive inte använder och om det finns svårigheter med att använda tekniken.

  KursDistansutbildning
  Professionskurs
 • Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ)

   Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2022

  Onlinekurs med självstudier/Online course

  Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) is a questionnaire used in a structured interview that focuses on everyday technical objects and services such as remote control, mobile phones and ticket machines.

  KursCourse in English
  Online
 • Facklig fortsättningskurs

   Facklig fortsättningskurs

  Lärarledd

  Intresseanmälan

  Kursen vänder sig till förtroendevalda som har gått facklig grundkurs.

  KursFacklig kurs
 • Facklig grundkurs

   Facklig grundkurs

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald inom kommun och region och som saknar tidigare facklig utbildning. 

  KursDistansutbildning
  Facklig kurs
 • Fatigue Management – En gruppintervention för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

   Fatigue Management – En gruppintervention för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 januari, 2022

  Onlinekurs med självstudier.

  Den här onlinekursen är utformad för dig som vill lära dig att kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag. Du får också fördjupa din kunskap om fatigue och hur den påverkar vardagen. Vad som är viktigt att tänka på

  KursOnline
  Professionskurs
 • Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

   Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 maj, 2022

  Lärarledd kurs i klassrum.

  Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga. Metoden kan tillämpas för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD, Autism samt för personer som har medfödda funktionsnedsättningar (tex RMB, CP), lindrig utvecklingsstörning eller som har psykisk sjukdom/ohälsa.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 • Ha Koll Fördjupning/Certifering

   Ha Koll Fördjupning/Certifering

  Lärarledd

  Lärarledd kurs på distans.

  Certifiering och fördjupning för dig som gått kurs i Ha Koll-kurs innan 2019

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 • KaTid - Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

   KaTid - Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2022

  Lärarledd kurs i klassrum.

  KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 • MOHO begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund

   MOHO begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2022

  Onlinekurs med självstudier.

  Den här kursen är för dig som använder eller ska börja använda ett bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund utgiven av Sveriges Arbetsterapeuter. MOHO är en evidensbaserad, personcentrerad, aktivitetsfokuserad praxismodell som förklarar hur en person motiveras till görande.

  KursOnline
  Professionskurs
 • Professionsstrateger – en kommunikationsplattform

   Professionsstrateger – en kommunikationsplattform

  Online

  Kommunikationsplattform för professionsstrateger.

  KursFacklig kurs
  Kommunikationsplattform
 • PRPP - Fördjupningskurs

   PRPP - Fördjupningskurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2022

  Lärarledd kurs på distans.

  Den här kursen är för dig som gått PRPP tidigare (innan 2019) och nu vill fördjupa dig i metoden, ta del av den senaste forskningen och det nya, svenska materialet.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 • PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

   PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2021

  Lärarledd kurs i klassrum.

  PRPP är ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument som bedömer hur kognitiva svårigheter påverkar aktivitetsförmågan och är ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. 

  KursProfessionskurs
 • ReDO® Familj

   ReDO® Familj

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 januari, 2022

  Lärarledd kurs i klassrum.

  ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen. Programmet är en version av ReDO®-metoden och syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 • ReDO®- familj - Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

   ReDO®- familj - Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

  Online

  Kommunikationsplattform för arbetsterapeuter certifierade i ReDO® Familj.

  KursKommunikationsplattform
  Professionskurs
 • ReDO® Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

   ReDO® Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

  Online

  Kommunikationsplattform för arbetsterapeuter certifierade i ReDO®-metoden.

  KursKommunikationsplattform
 • ReDO®-metoden

   ReDO®-metoden

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2022

  Fysisk kurs i klassrum alternativt lärarledd kurs på distans.

   

  Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO®-metoden.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 • ReDO™-metoden - Certifiering för tidigare Vardagsreviderare

   ReDO™-metoden - Certifiering för tidigare Vardagsreviderare

  Lärarledd

  Har du gått Vardagsrevidering och vill certifiera dig enligt ReDO®-metoden?

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 • Specialistutbildningen - Information kring ansökan

   Specialistutbildningen - Information kring ansökan

  Lärarledd

  Informationstillfällen om förkunskapskrav och ansökan till specialistutbildningen.

  KursProfessionskurs
 • Tree Theme Method® (TTM)

   Tree Theme Method® (TTM)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 april, 2022

  Lärarledd kurs i klasrum och på distans.

  Metoden utgår från aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv med målet att klienten ska utveckla aktivitetsstrategier för framtiden.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 • Underlätta vardagen med teknikstöd

   Underlätta vardagen med teknikstöd

  Online

  Onlinekurs med självstudier.

  KursProfessionskurs
 • Uppdragsutbildning

   Uppdragsutbildning

  Lärarledd

  Är du intresserad av att köpa någon av våra kurser som en uppdragsutbildning, maila kurser@arbetsterapeuter.se med din förfrågan.

 • Vardag i Balans™

   Vardag i Balans™

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Lärarledd kurs i klassrum.

  Vardag i Balans™ är en forskningsbaserad och återhämtningsinriktad intervention för personer med psykisk ohälsa. Vardag i Balans™ är avsedd att ges inom specialistpsykiatrin och den kommunala psykiatrin.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 • Vardag i balans™ - fördjupning/certifiering

   Vardag i balans™ - fördjupning/certifiering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2021

  Lärarledd kurs på distans.

  Certifiering i Vardag i Balans™ för dig som gått kurs på Lunds universitet tidigare. Det nya, uppdaterade materialet, såsom manualen Vardag i Balans™ med mera ingår.

  KursCertifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 • Vardag i balans™ - Kommunikationsplattform för certifierade

   Vardag i balans™ - Kommunikationsplattform för certifierade

  Online

  Kommunikationsplattform för certifierade i Vardag i balans™

 • Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

   Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 januari, 2022

  Onlinekurs med självstudier.

  Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner.

  KursOnline
 • Önskemål om kurs

   Önskemål om kurs

  Lärarledd

  Finns det behov av en kurs inom ditt område? Tipsa oss om vad.

  KursProfessionskurs