Kurskatalog


  

 • ADL-Taxonomin® för personer med psykisk funktionsnedsättning

  ADL-Taxonomin® för personer med psykisk funktionsnedsättning

  ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga.

  KursProfessionskurs
 • AMPS

  AMPS

  Sveriges Arbetsterapeuter ger inte kurser i AMPS utan vi hänvisar till Trestjärnan.

  KursProfessionskurs
 • Arbetsmiljöstrateger - en kommunikationsplattform

  Arbetsmiljöstrateger - en kommunikationsplattform

  Online
  Kommunikationsplattform för arbetsmiljöstrateger.
  KursFacklig kurs
  Kommunikationsplattform
 • Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

  Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

  Barn som upplever utmaningar i att bearbeta sensorisk information är i riskzon för att utveckla svårigheter vid socialt deltagande och aktivitetsutförande i vardagen. SPM är ett screeninginstrument med vilket vi kan identifiera och kartlägga sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande hos barn.

  KursProfessionskurs
 • Assisting Hand Assessment (AHA)

  Assisting Hand Assessment (AHA)

  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2020

  AHA är ett test som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral funktionsnedsättning i arm och hand använder sin påverkade hand för att utföra bimanuella aktiviteter.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 • Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

  Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

  Träffar du personer som har svårigheter att uttrycka sin vilja eller har svårt att motivera sig till aktivitet, då är den här kursen något för dig. Remotivationsprocessen är inte knuten till en specifik diagnosgrupp utan riktar sig till alla personer med nedsatt viljekraft.

 • Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

  Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

  Nästa tillfälle startar: 5 februari, 2021

  Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

  KursProfessionskurs
 • Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

  Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

  Nästa tillfälle startar: 16 november, 2020

  META, är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister i färdigheter vid användning av vardagsteknik hos i första hand äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom.

  KursProfessionskurs
 • CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

  CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

  CO-OP är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att genom problemlösnings- och kognitiva strategier klara att processa en aktivitet från start till mål.

  KursProfessionskurs
 • CO-OP Uppdragsutbildning, Göteborg

  CO-OP Uppdragsutbildning, Göteborg

  Online
  Uppdragsutbildning 200914-15
  KursProfessionskurs
  Uppdragsutbildning
 • COPM Canadian Occupational Performance Measure

  COPM Canadian Occupational Performance Measure

  COPM är ett individualiserat instrument som är utformat i syfte att upptäcka förändringar i en klients självrapporterade aktivitetsutförande över tid. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

  KursProfessionskurs
 • Digital plattform för kunskapsstyrning

  Digital plattform för kunskapsstyrning

  Online
  Digital plattform för arbetsterapi och kunskapsstyrning. En plattform för att tillsammans säkerställa att arbetsterapi är med i den nationella kunskapsstyrningen.
  KursKommunikationsplattform
  Professionskurs
 • DOA - Dialog om arbetsförmåga

  DOA - Dialog om arbetsförmåga

  Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  DOA är ett stöd för klient och arbetsterapeut i utredning av klientens arbetsförmåga och i fortsatta arbetslivsinriktade insatser.

  KursProfessionskurs
 • Ergonomi Praktisk tillämpning av ergonomi för arbetsterapeuter

  Ergonomi Praktisk tillämpning av ergonomi för arbetsterapeuter

  Under praktisk aktivitet lära sig se, känna och förstå olika ergonomiska aspekter i den egna kroppen för att kunna förmedla till andra.

  KursProfessionskurs
 • Ett hållbart arbetsliv

  Ett hållbart arbetsliv

  Online
  Workshop om arbetsmiljö
  KursFacklig kurs
 • Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) – Online course

  Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) – Online course

  Nästa tillfälle startar: 2 november, 2020

  Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) is a questionnaire used in a structured interview that focuses on everyday technical objects and services such as remote control, mobile phones and ticket machines.

  KursCourse in English
  Online
 • Facklig fortsättningskurs

  Facklig fortsättningskurs

  Facklig fortsättningskurs för förbundets förtroendevalda.

  KursFacklig kurs
 • Facklig grundkurs

  Facklig grundkurs

  Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald inom kommun och region och saknar tidigare facklig utbildning. 

  KursFacklig kurs
 • Fatigue Management – En gruppintervention för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

  Fatigue Management – En gruppintervention för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

  Nästa tillfälle startar: 2 november, 2020

  Den här onlinekursen är utformad för dig som vill lära dig att kunna hålla en sex-veckors kurs för att lära andra att hantera fatigue i sin vardag. Du får också fördjupa din kunskap om fatigue och hur den påverkar vardagen. Vad som är viktigt att tänka på

  KursOnline
  Professionskurs
 • Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter.

  Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter.

  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2021

  Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga. Metoden kan tillämpas för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD, Autism samt för personer som har medfödda funktionsnedsättningar (tex RMB, CP), lindrig utvecklingsstörning eller som har psykisk sjukdom/ohälsa.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 • Inspirationsföreläsning med Ida Kåhlin

  Inspirationsföreläsning med Ida Kåhlin

  Online
  Gratis inspirationsföreläsningar med förbundsordförande Ida Kåhlin
 • KaTid - Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

  KaTid - Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

  Nästa tillfälle startar: 1 januari, 2021

  KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

  KursProfessionskurs
 • MOHO begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund

  MOHO begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund

  Nästa tillfälle startar: 28 januari, 2021

  Den här kursen är för dig som använder eller ska börja använda ett bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund utgiven av Sveriges Arbetsterapeuter. MOHO är en evidensbaserad, personcentrerad, aktivitetsfokuserad praxismodell som förklarar hur en person motiveras till görande.

  KursOnline
  Professionskurs
 • Professionsstrateger – en kommunikationsplattform

  Professionsstrateger – en kommunikationsplattform

  Online
  Kommunikationsplattform för professionsstrateger.
  KursFacklig kurs
  Kommunikationsplattform
 • PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

  PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

  PRPP är ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument som bedömer hur kognitiva svårigheter påverkar aktivitetsförmågan och är ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. 

  KursProfessionskurs
 • ReDO - Uppdragsutbildning Närhälsan Göteborg
 • ReDO Uppdragsutbildning Region Stockholm

  ReDO Uppdragsutbildning Region Stockholm

  Online
  Digitalt klassrum för Region Stockholms uppdragsutbildning i ReDO
  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
  Uppdragsutbildning
 • ReDO® Familj

  ReDO® Familj

  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2020

  ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen. Programmet är en version av ReDO®-metoden och syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 • ReDO® Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

  ReDO® Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

  Online
  Kommunikationsplattform för arbetsterapeuter certifierade i ReDO®- metoden. Alla arbetsterapeuter som är certifierade i metoden kommer att får inbjudan med kod för att kunna ta del av plattformen. Inbjudan kommer att skickas under november månad.
  KursKommunikationsplattform
 • ReDO™-metoden

  ReDO™-metoden

  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2020

  Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden.

  KursCertifieringskurs
  Professionskurs
 • Specialistutbildningen

  Specialistutbildningen

  Sveriges arbetsterapeuter anordnar kursen "Yrkesrollen som specialist" 

  KursProfessionskurs
 • Tree Theme Method® (TTM)

  Tree Theme Method® (TTM)

  TTM bygger på teorier om aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv. Metoden innebär i korthet att klienten använder skapande aktivitet och livsberättelse som utgångspunkt för att kunna vara aktiv och utveckla olika strategier för framtiden.

  KursProfessionskurs
 • Underlätta vardagen med teknikstöd
  KursProfessionskurs
 • Vardag i Balans (ViB)

  Vardag i Balans (ViB)

  Vardag i Balans (ViB) är en forskningsbaserad livsstils¬intervention för personer med psykisk ohälsa. ViB är avsedd att ges inom specialistpsykiatrin och den kommunala psykiatrin.

  KursProfessionskurs
 • Webbinarium för fackligt förtroendevalda som löneförhandlar

  Webbinarium för fackligt förtroendevalda som löneförhandlar

  Nästa tillfälle startar: 4 november, 2020

  Webbinarium som riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald och löneförhandlar.

  KursFacklig kurs
 • Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

  Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

  Nästa tillfälle startar: 2 november, 2020

  Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner.

  KursOnline
 • Önskemål om kurs

  Önskemål om kurs

  Finns det behov av en kurs inom ditt område? Tipsa oss om vad.

  KursProfessionskurs