Vardag i balans™ - fördjupning/certifiering

Sedan du gick kursen Vardag i balans™ har en omfattande revidering av manualen gjorts där mycket har arbetats om. Kursen arrangeras nu av Sveriges Arbetsterapeuter som har möjlighet att erbjuda en certifiering i metoden.  
 
Syftet med fördjupningskursen är att du som tidigare gått kurs i metoden vid Lunds universitet ska få ta del av det nya materialet samt den senaste forskningen om metoden och säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen visat evidens för vilket leder till att du som kliniker får en certifiering i metoden. Du får även via kursen möjlighet att utbyta erfarenheter med andra arbetsterapeuter som utövar Vardag i balans™.
 
I kurspriset ingår, förutom den nya manualen till Vardag i balans™, även de två nya manualer till instrumenten Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet - intervjubaserad screening (SDO) och Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9 till ett förmånligt pris.
Efter avslutat kurs får du tillgång till en kommunikationsplattform med det senaste materialet i digital form och en möjlighet att utbyta erfarenheter om metoden med andra kursledare i Vardag i balans™.

Målgrupp

Kursen vänder sig till leg. arbetsterapeuter som tidigare gått kurs i Vardag i balans™ (innan 2021) och som nu önskar en fördjupning och certifiering i metoden.

Kursupplägg

Kursen består av tre delar. Alla delar är obligatoriska för att du ska erhålla certifieringsintyg. Du kommer att gå tillsammans med en grupp som precis gått kurs i Vardag i Balans™ och nu ska certifiera sig i metoden. 
  • Inläsning av material (två veckor innan)
  • Inlämningsuppgift (en vecka innan)
  • Webbinarium via Teams (2 timmar)
Två veckor innan webbinariet kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av film och text. Manualerna skickas även till dig vid denna tidpunkt. Att gå igenom allt material tar cirka åtta timmar.
 
Inlämningsuppgiften innebär att du ska beskriva hur du använder metoden idag samt reflektera över vissa frågeställningar. 
 
På webbinariet kommer inlämningsuppgiften att följas upp, du att få ta del av den senaste forskningen om metoden, få möjlighet att ställa frågor till kursledare och kollegor samt utbyta erfarenheter kring hur det är att utöva gruppinterventionen.

Kurslitteratur

Följande kurslitteratur ingår i kursavgiften: 
  • Argentzell, E. & Eklund, M. (2022). Vardag i Balans™- En aktivitetsbaserad och återhämtningsinriktad gruppintervention för personer med psykisk ohälsa, version 2.2. Sveriges Arbetsterapeuter.

  • Eklund, M. (2021). Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet - intervjubaserad screening (SDO), version 1.0. Sveriges Arbetsterapeuter.

  • Eklund, M., Erlandsson, L.-K., & Persson, D. (2021). Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9, version 1.0. Sveriges Arbetsterapeuter.

Rekommenderad kurslitteratur (ingår ej i kursavgiften):
  • Eklund, M., Gunnarsson, B. & Hultqvist, J. (2020). Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Studentlitteratur. Läs mer.

Kursledare

Elisabeth Argentzell - leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap, docent i arbetsterapi och biträdande lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.
Jenny Hultqvist - leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap och lektor på Sektionen för hälsa och rehabilitering vid Göteborgs universitet.
Mona Eklund, professor i arbetsterapi.

Datum/Tid

Kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se för aktuellt datum. 

Plats 

Distans, via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. 
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.