ETUQ - Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju

Om Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ)

Vardagsteknik och användning av denna spelar en allt större roll för både delaktighet och utförande av aktiviteter såväl inom som utanför hemmet. Användning av vardagsteknik - frågeformulär vid intervju (ETUQ), har utvecklats för att undersöka personers uppfattning om sin förmåga att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster samt relevansen av dessa. ETUQ används i en strukturerad intervju, som fokuserar på vardagstekniska föremål och tjänster som exempelvis fjärrkontroller, hushållselektronik, mobiltelefoner, surfplattor och biljettautomater. 

Manualen och kurs

Under 2022 har ETUQ-manualen genomgått en revidering med nya texter kring tillämpning i forskning och i praxis. Manualen finns att köpa i vår webbutik och en engelsk onlinekurs ingår i priset. 

Läs mer om ETUQ-manualen och hur du får tillgång till kursen i vår webbutik.

Frågor

Har du frågor om ETUQ, kontakta Tina Sandulf på vårt förlag, tina.sandulf@arbetsterapeuterna.se