AusTOMs-OT-S - Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

Om AusTOMs-OT-S 

Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat (AusTOMs-OT-S) 
är ett instrument som används för att mäta effekt och utvärdera resultat av arbetsterapeutisk intervention.
 
Instrumentet kan användas med personer som har behov av arbetsterapeutiska åtgärder oavsett ålder, diagnos, funktionstillstånd eller funktionsnedsättning. I manualen finns totalt tio fallbeskrivningar som visar på det breda tillämpningsområdet (t.ex. stroke, demens, förvärvad hjärnskada, MS, schizofreni, Rhetts syndrom, Huntingtons sjukdom, fraktur och subdoralblödning).
 

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i AusTOMs består av tre obligatoriska moment motsvarande tre kursdagar:
  • Inläsning av material 
  • Inlämningsuppgift
  • Webbinarium 
Kursen börjar med eget arbete i det digitala klassrummet där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av filmer, delar av manualerna och artiklar. Manualen kommer att skickas till dig inför kursstart.
Inlämningsuppgiften innebär att du ska prova att använda AusTOMs i din verksamhet och reflektera över hur det gått.
Webbinariumet består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter.

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ingår i kurspriset: 
Unsworth, C.A. & Duncombe, D. (2021). AusTOMs-OT-S - utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat.  (S. Fristedt & M. Regardt, översättning till svenska version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet: AusTOMs for Occupational Therapy, 3rd ed. 2014).

Kursledare

Sofi Fristedt och Malin Regardt, översättare av den svenska versionen av AusTOMs. 

Antal deltagare

Minst 12, max 20.

Datum/Tid

Just nu har vi inget aktuellt kursdatum, skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du ett mail när anmälan till nästa kurs öppnar. 

Plats 

Distans via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Du som redan har ett exemplar av manualen (senaste versionen, 2021) kan gå kursen till ett lägre pris, du betalar då 1 500 kronor, exklusive moms. (Ej medlem, 3 000 kronor exklusive moms.) Du anger detta i din anmälan.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2025-01-01