AusTOMs-OT-S - Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat

Om AusTOMs-OT-S 

Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat (AusTOMs-OT-S) 
är ett instrument som används för att mäta effekt och utvärdera resultat av arbetsterapeutisk intervention.
 
Instrumentet kan användas med personer som har behov av arbetsterapeutiska åtgärder oavsett ålder, diagnos, funktionstillstånd eller funktionsnedsättning. I manualen finns totalt tio fallbeskrivningar som visar på det breda tillämpningsområdet (t.ex. stroke, demens, förvärvad hjärnskada, MS, schizofreni, Rhetts syndrom, Huntingtons sjukdom, fraktur och subdoralblödning).
 

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i AusTOMs består av tre obligatoriska moment motsvarande tre kursdagar. 
 
  • Inläsning av material (3 maj - 23 maj)
  • Inlämningsuppgift
  • Webbinarium (24 maj)
Kursen börjar med eget arbete i det digitala klassrummet där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av filmer, delar av manualerna och artiklar. Manualen kommer att skickas till dig inför kursstart.
Inlämningsuppgiften innebär att du ska prova att använda AusTOMs i din verksamhet och reflektera över hur det gått.
Webbinariumet består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Kurslitteratur

AusTOMs-OT-S - utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärders resultat.  (S. Fristedt & M. Regardt, översättning till svenska version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet: AusTOMs for Occupational Therapy, 3rd ed. 2014)."

Kursledare

Sofi Fristedt och Malin Regardt, översättare av den svenska versionen av AusTOMs. 

Antal deltagare

Minst 12, max 20.

Datum/Tid

Webbinarium 24 maj, 2022, klockan 08.30–14.00.

Plats 

Distans via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Du som redan har ett exemplar av manualen (senaste versionen, 2021) kan gå kursen till ett lägre pris, du betalar då 1 500 kronor, exklusive moms. (Ej medlem, 3 000 kronor exklusive moms.) Du anger detta i din anmälan.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 11 november.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.
Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor 
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 

Tillfällen


Titel: AusTOMs-OT-S
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-24 08:30
2022-05-24 14:00
Plats: Distans
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-05-03