EDAQ - Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö

Instrumentet Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö (EDAQ) beskriver en persons förmåga och svårigheter i ett stort antal dagliga aktiviteter, hur aktiviteterna utförs utan någon form av anpassning (hjälpmedel, vardagsredskap eller annan metod) respektive med anpassning.  EDAQ kan användas för att utvärdera arbetsterapeutiska åtgärder och även diskutera interventionsstrategier. Nyttan för personen belyses härmed liksom nyttan av den arbetsterapeutiska interventionen.

Instrumentet är utvecklat för personer med reumatisk sjukdom men har använts för andra långvariga sjukdomar och skador i rörelseorganen.  EDAQ kan också användas i rehabilitering av personer med restsymtom efter långvariga tillstånd som trötthet, muskelsvaghet eller smärta
 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i EDAQ består av tre obligatoriska moment motsvarande tre kursdagar. 
  • Inläsning av material (tre veckor innan kursdag)
  • Inlämningsuppgift (inlämning cirka en vecka innan kursdag)
  • Webbinarium 
Kursen börjar med att du får tillgång till ett digitalt klassrum där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av filmer, delar av manualerna och artiklar. Manualen kommer att skickas till dig inför kursstart.
 
Inlämningsuppgiften innebär att du ska använda EDAQ i din verksamhet och reflektera över hur det gått.
 
Webbinariumet består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. 

Kurslitteratur

Nordenskiöld, U. & Björk, M. (2020). Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö - utan eller med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod (EDAQ), version 6.0. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. Instrumentet ingår i kursavgiften.

Kursledare

Mathilda Björk, professor 
Ulla Nordenskiöld, med.dr 

Antal deltagare

Minst 12, max 20

Datum/Tid

5 september, 2023: Inläsning i digitalt klassrum
26 september, 2023: Webbinarium 
 
Avbokningsreglerna (kostnadsfri avbokning fram till 21 dagar före kursstart) räknas från webbinarium, det vill säga, 5 september.

Plats 

Distanskurs via Teams

Kostnad

Medlemspris: 2 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 5 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: EDAQ
Startdatum:
Slutdatum:
2023-09-26
2023-09-26
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-09-05