EDAQ - Självskattning av dagliga aktiviteter i hemmiljö – utan eller med hjälpmedel/vardagsredskap/annan metod

EDAQ består av tre delar: självskattning av upplevda symtom, självskattning av "görandet" i 112 dagliga aktiviteter (om samtliga domäner och aktiviteter skattas) samt en checklista och värdering av olika hjälpmedel/vardagsredskap/andra metoder. EDAQ används för kartläggning, diskussion kring interventionsstrategier och utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder. 

Teoretisk grund

EDAQ har förankrats till ICF:s komponenter såsom kroppsfunktion, aktivitet/delaktighet och omgivningsfaktorer och instrumentets alla aktiviteter är även mappade till International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) . EDAQ har även utgångspunkter i begreppen Patient-Reported Outcome Measure (PROM), Self-efficacy och Self-management.

Avsedda användare

EDAQ är framtaget av och för att användas av leg. arbetsterapeuter men kan även användas av andra professioner med kunskap i aktivitetsutförande. Användaren ska ha läst igenom läst igenom denna manual noga och ha grundläggande kunskaper i ICF.

Målgrupper och områden

Avsedda målgrupper för EDAQ är främst personer med rörelseorganens sjukdomar, som exempelvis reumatologisk sjukdom alternativ annan kronisk sjukdom eller skada. Författarna ser även att EDAQ kan komma att användas inom rehabilitering efter covid-19 för att i detalj kartlägga behov.

Författare

Ulla Nordenskiöld och Mathilda Björk

Mer information om EDAQ

Mer information om instrumentet EDAQ finns i vår webbutik.

Kurs

Är du intresserad av att gå kurs i EDAQ? Skriv upp dig på intresselistan nedan så kontaktar vi dig om det blir aktuellt med en kurs.


Tillfällen


Titel: Jag vill ha information om eventuell kurs
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01