Vardag i Balans™

Interventionen Vardag i Balans™

Vardag i balans™ är en gruppbaserad arbetsterapeutisk och återhämtningsinriktad intervention som ges i kursform. Vardag i balans™ är utvärderad i en större jämförande forskningsstudie där interventionen visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande samt minskade symtom.

Vardag i balans™ riktar sig till personer med olika former av psykisk ohälsa och är baserad på att analysera och åtgärda tidsstruktur och aktivitetsbalans med ett generellt återhämtningsfokus.

Syfte/Mål

Att kursdeltagaren ska få en fördjupning kunskap om den teoretiska grund och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

Målgrupp

Legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med målgruppen personer med psykisk ohälsa.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen Vardag i Balans™ består av fyra obligatoriska moment motsvarande sex kursdagar. 

3 veckor innnan kursdagarna - Inläsning av material och inlämningsuppgift, motsvarande en kursdag (cirka åtta timmar, görs i egen takt under inläsningsperioden).
Kursdagar
Cirka två månader - Inlämningsuppgift
Cirka två månader efter kursdatum – Certifieringswebbinarium, två timmar

Två veckor innan kursdagarna kommer kursdeltagarna att få tillgång till ett digitalt klassrum med inläsningsmaterial i form av en bok, manualerna till Vardag i balans och vetenskapliga artiklar. Beräkna en kursdag (åtta timmar) för att ta del av materialet. 

Inför det certifieringswebbinariet ska inlämningsuppgifterna redovisas skriftligt och sedan presenteras muntligt under webbinariet. Genomförandet av ett kurstillfälle i Vardag i Balans (inklusive förberedelser) samt genomförandet av inlämningsuppgifterna motsvarar 1,5 kursdag.

På certifieringswebbinariet finns möjlighet att ställa frågor, med syfte att säkerställa att metoden används som den är avsedd och för att underlätta implementering av metoden.

Kurslitteratur

Kursledare

Elisabeth Argentzell, Leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap, docent i arbetsterapi och biträdande lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.
Jenny Hultqvist, Leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap och lektor på Sektionen för hälsa och rehabilitering vid Göteborgs universitet.
Mona Eklund, professor i arbetsterapi.

Antal deltagare

Minst 12, max 25

Datum/Tid

Just nu har vi inget nytt datum för 2023 satt, anmäl dig gärna på intresselistan nedan, så får du ett mail när anmälan öppnar.

Start 10.00 dag 1 (med kaffe och smörgås från 09.30), slut 16.00 dag 3.
Certifieringswebbinarium 09.00-11.00.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm.

Kostnad

Medlemspris: 7 550 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 15 100 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-12-31