Vardag i Balans™

Interventionen Vardag i Balans™

Vardag i balans är en arbetsterapeutisk, gruppbaserad och återhämtningsinriktad intervention som ges i kursform. Vardag i balans™ är utvärderad i en större jämförande forskningsstudie där interventionen visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande samt minskade symtom.

Vardag i balans™ riktar sig till personer med olika former av psykisk ohälsa och är baserad på att analysera och åtgärda tidsstruktur och aktivitetsbalans med ett generellt återhämtningsfokus.

Läs mer om interventionen

Här kan du läsa vad en leg. arbetsterapeut tycker om att använda Vardag i Balans™

Mål

Att kursdeltagaren ska få en fördjupad kunskap om den teoretiska grund och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

Målgrupp

Legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med målgruppen personer med psykisk ohälsa. Vardag i Balans™ är avsedd att ges inom specialistpsykiatrin och den kommunala psykiatrin.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i Vardag i Balans är en distanskurs som består av fem obligatoriska moment motsvarande sex kursdagar. Hela kursen kommer att hållas på distans.

  • Inläsning av material
  • Inlämningsuppgift 1 (Fokus på bedömning)
  • Webbinarium 1 (Fokus på bedömning)
  • Inläsning av material
  • Kursdagar (Fokus på interventionen)
  • Inlämningsuppgift 2 (Fokus på implementering)
  • Webbinarium 2 – certifiering

Två veckor innan första webbinariet kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum och kursmaterial i form av boken Aktivitet och relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering, manualerna till Vardag i balans™, Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet - intervjubaserad screening (SDO) och Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9 kommer att skickas hem till dig. Beräkna en kursdag (8 tim) för att ta del av materialet.

Innan första webbinariet ska du prova att använda bedömningsinstrumenten som används tillsammans med Vardag i balans™ (Inlämningsuppgift 1), som sedan följs upp på första webbinariet.

Innan kursdagarna som sänds via Microsoft Teams kommer du att få ta del av förinspelade föreläsningar, som motsvarar en kursdag (8 tim). Kursdagarna består av föreläsningar, färdighetsträning och erfarenhetsutbyte.

Efter kursdagarna ska du genomföra ett kurstillfälle i Vardag i Balans™ (Inlämningsuppgift 2).

På andra webbinariet erbjuds erfarenhetsutbyte i samband med att inlämningsuppgiften följs upp. Syfte med det sista momentet i kursen är att säkerställa att metoden används som den är avsedd och underlätta implementering av metoden.

Kurslitteratur

Kursledare

Elisabeth Argentzell, Leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap, docent i arbetsterapi och biträdande lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.
Jenny Hultqvist, Leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap och lektor på Sektionen för hälsa och rehabilitering vid Göteborgs universitet.
Mona Eklund, professor i arbetsterapi.

Antal deltagare

Minst 12, max 25

Datum/Tid

27 september kl. 13.00-15.00 - webbinarium 1
11–12 oktober – kursdagar via Teams
8 november kl.8.30-11.00 webbinarium 2

Plats

Via Microsoft Teams.

Kostnad

Medlemspris: 7 770 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 15 540 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan nyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Vardag i Balans™
Startdatum:
Slutdatum:
2023-09-27 13:00
2023-11-08 11:00
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-09-06