Vardag i Balans™

Vardag i Balans™ är en arbetsterapeutisk, gruppbaserad och återhämtningsinriktad intervention som ges i kursform. Vardag i balans™ är utvärderad i en större jämförande forskningsstudie där interventionen visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande samt minskade symtom.

Vardag i balans™ riktar sig till personer med olika former av psykisk ohälsa och är baserad på att analysera och åtgärda tidsstruktur och aktivitetsbalans med ett generellt återhämtningsfokus.

Läs mer om interventionen

"I Vardag i Balans™ finns inga pekpinnar”

Läs vår intervju med leg. arbetsterapeut Jessica Sender som använder Vardag i Balans™ på en psykosmottagning.

"Jag är så tacksam att jag får hålla de här grupperna, det är helt ljuvliga klienter”

Läs intervjun med leg. arbetsterapeut Frida Sten som använder flera gruppinterventioner i sitt arbete, bland annat Vardag i Balans™.

Mål

Att kursdeltagaren ska få en fördjupad kunskap om den teoretiska grund och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som arbetar med målgruppen personer med psykisk ohälsa. Vardag i Balans™ är avsedd att ges inom specialistpsykiatrin och den kommunala psykiatrin.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i Vardag i Balans™ är en distanskurs som består av fem obligatoriska moment motsvarande sex kursdagar. Hela kursen kommer att hållas på distans.

 • Inläsning av material
 • Inlämningsuppgift 1 (Fokus på bedömning)
 • Webbinarium 1 (Fokus på bedömning)
 • Inläsning av material
 • Kursdagar (Fokus på interventionen)
 • Inlämningsuppgift 2 (Fokus på implementering)
 • Webbinarium 2 (Certifiering)

Tre veckor innan första webbinariet kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum och kursmaterial i form av boken Aktivitet och relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering, manualerna till Vardag i balans™, Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet - intervjubaserad screening (SDO) och Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9 kommer att skickas hem till dig. Beräkna en kursdag (8 tim) för att ta del av materialet.

Innan första webbinariet ska du prova att använda bedömningsinstrumenten som används tillsammans med Vardag i balans™ (Inlämningsuppgift 1), som sedan följs upp på första webbinariet.

Innan kursdagarna, som sänds via Microsoft Teams, kommer du att få ta del av förinspelade föreläsningar, som motsvarar en kursdag (8 tim). Kursdagarna består av föreläsningar, färdighetsträning och erfarenhetsutbyte.

Efter kursdagarna ska du genomföra ett kurstillfälle i Vardag i Balans™ (Inlämningsuppgift 2).

På andra webbinariet erbjuds erfarenhetsutbyte i samband med att inlämningsuppgiften följs upp. Syfte med det sista momentet i kursen är att säkerställa att metoden används som den är avsedd och underlätta implementering av metoden.

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ingår i kursavgiften:

 • Argentzell, E. & Eklund, M. (2022). Vardag i Balans™- En aktivitetsbaserad och återhämtningsinriktad gruppintervention för personer med psykisk ohälsa, version 2.2. Sveriges Arbetsterapeuter.

 • Eklund, M., Gunnarsson, B. & Hultqvist, J. (2020). Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Studentlitteratur.

 • Eklund, M. (2021). Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet - intervjubaserad screening (SDO), version 1.0. Sveriges Arbetsterapeuter.

 • Eklund, M., Erlandsson, L.-K., & Persson, D. (2021). Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9, version 1.0. Sveriges Arbetsterapeuter.

Kursledare

Elisabeth Argentzell, leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap, docent i arbetsterapi och biträdande lektor vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.
Jenny Hultqvist, leg. arbetsterapeut, doktor i medicinsk vetenskap och lektor på Sektionen för hälsa och rehabilitering vid Göteborgs universitet.
Mona Eklund, professor i arbetsterapi.

Antal deltagare

Minst 12, max 25.

Datum/Tid

Webbinarium 1: 11 september, 2024, kl. 13.00-15.00
Kursdagar: 9–10 oktober, 2024. Dag 1: kl. 8.30-17. Dag 2: kl. 08.30-16.00
Webbinarium 2: 6 november, kl. 8.30-11.00

Tillgång till digitalt klassrum från och med 21 augusti, 2024.

Plats

Distans, via Microsoft Teams.

Kostnad

Medlemspris: 8 160 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 16 320 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: Vardag i Balans™ - Distanskurs
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-11 13:00
2024-11-06 11:00
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-08-21
Status: Fullbokad
Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-12-31