Vardag i Balans (ViB)

Kursens syfte

Personer med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp i samhället och effektiva rehabiliteringsformer är efterfrågade. Man vet att insatser som är baserade på aktivitet och sociala färdigheter är framgångsrika, samt att rehabilitering som tar sikte på strukturering av vardagen och balans mellan aktiviteter och vila fungerar väl.

Efter utbildningen ska arbetsterapeuten kunna ge interventionen till klienter i sin verksamhet samt ha kunskap kring användandet av diverse bedömningsinstrument av relevans för ViB.

Målgrupp

Legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med den aktuella patientgruppen.

Livstilsinterventionen ViB

En forskargrupp vid institutionen för hälsovetenskaper har utvecklat och utvärderat ett nytt rehabiliteringskoncept: livsstilsinterventionen ViB. 
Den riktar sig till personer med olika former av psykisk ohälsa och är baserad på att analysera och åtgärda tids struktur och aktivitetsbalans med ett generellt återhämtningsfokus. ViB är en gruppbaserad arbetsterapeutisk intervention som ges i kursform och som i en forskningsstudie visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande.

Datum/Tid

Kursen är planerad till den 13–15 april, 2021.

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Mer information/Avgift

Mer information om kursen samt kursavgift kommer löpande. 

Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du information när anmälan öppnar.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Kurstillfällen

Titel: Jag vill ha information när anmälan öppnar
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2021-01-01