MOHO – begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund

Den här onlinekursen är för dig som använder eller ska börja använda ett bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund utgiven av Sveriges Arbetsterapeuter, se lista nedan.

Onlinekursen innehåller inspelade föreläsningar, text och bilder, som motsvarar cirka 8 timmar. Du har tillgång till onlinekursen under två månader, för att kunna titta på föreläsningarna flera gånger, använda bedömningsinstrumentet med MOHO som teoretisk grund och sedan kunna gå tillbaka till kursen. 
 
Innehållet i kursen baseras på Kielhofner´s Model of Human Occupation (Taylor, 2017). I kursen används begrepp och kortare texter från Studentlitteraturs svenska översättning av Kielhofner´s Model of Human Occupation (Taylor R, red. Kielhofners Model of Human Occupation. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2020
 
Översatta MOHO-instrument/metoder från MOHO-IRM Web av Sveriges Arbetsterapeuter:
Bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund utgivna, på både svenska och engelska, av Sveriges Arbetsterapeuter:

En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation (MOHO) till Sverige

Ta del av skriften En tillbakablick – så kom Model of Human Occupation till Sverige (pdf), där Lena Haglund, Chris Henriksson och Anette Kjellberg, leg. arbetsterapeuter och docenter vid Linköpings universitet, beskriver sina erfarenheter av modellens införande i Sverige.

En engelsk version av skriften finns också att ta del av på MOHO:s webbplats, www.moho.uic.edu.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som ska använda eller använder bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund utgivet av Sveriges Arbetsterapeuter. I de fall bedömningsinstrumentet också riktar sig till annan profession, till exempel DOA, kan annan profession ta del av kursen. 

Innehåll

Onlinekursen består av självständigt arbete, interaktion med andra kursdeltagare är frivilligt. I kursen beskriver kursledarna Elin Ekbladh och Kristin Alfredsson Ågren de bärande begreppen i modellen. 
 
Kursen består av följande delar:
  • Människans görande och aktivitet
  • Viljekraft
  • Vanebildning
  • Utförandekapacitet och den levda kroppen
  • Miljö
  • Dimensioner av görande och aktivitetsanpassning

Kurslitteratur

Vi rekommenderar att du har den svenska översättningen av Kielhofner´s Model of Human Occupation (Taylor, Renée R. (Red.), MOHO: Kielhofners model for menneskelig aktivitet (3. uppl.). Munksgaard.) tillhands när du tittar på föreläsningarna i kursen. Beställ boken från Studentlitteratur.
 
Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter får rabatt på boken. Beställ på Studentlitteraturs kampanjsida genom att klicka på länk till på Min sida.
Vi rekommenderar att du har bedömningsinstrumentet tillhands när du gör onlinekursen. 

Kursledare

Elin Ekbladh, universitetslektor vid Linköpings universitet, leg. arbetsterapeut.
Kristin Alfredsson Ågren, universitetsadjunkt och doktorand vid Linköpings universitet, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare

Minst 2, max 35.

Datum/Tid

Datumen innebär att du har tillgång till kursen under hela perioder, du gör alla moment i din egen takt. Du kan inte anmäla dig till en kurs där anmälningstiden gått ut.
 
Se datum för de olika kursstarterna längst ned på sidan. Vänligen läs avbokningsreglerna noggrannt, man kan inte flytta fram sitt deltagande till kommande kurser utan giltligt skäl som listas i våra relger för antagning och avbokning.

Plats 

Online

Kostnad

Medlemspris: 1 150 kronor exklusive moms.
Icke medlem: 2 300 kronor exklusive moms.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: MOHO okt-dec
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-01
2024-12-01
Plats: Onlinekurs
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-09-10