Facklig utbildning

Kurs för lokala ombud inom kommun och region som saknar tidigare facklig utbildning. 

Facklig utbildning riktar sig till dig som är LOM - lokal ombudsman på kretsnivå eller lokalt ombud på arbetsplatsnivå.

På kursen föreläser Sveriges Arbetsterapeuters centrala ombudsmän om samverkan, löneöversyn, arbetsmiljö och de viktigaste kollektivavtalen. Kursdeltagarna deltar aktivt i grupparbeten och gruppdiskussioner.

Kursupplägg och innehåll

Kursen som är helt på distans består av tre webbinarier (2-3 tim vardera) och självstudier motsvarande två kursdagar (16 tim). 

  • Inläsning av material inkl. inlämningsuppgift
  • Webbinarium 1 - med fokus på uppdraget, den svenska modellen och samverkan.
  • Inläsning av material inkl. inlämningsuppgift
  • Webbinarium 2 - med fokus på lön/löneprocess samt arbetsmiljö
  • Webbinarium 3 – med fokus på uppföljning av tidigare tillfällen 

Kursen börjar med att du får tillgång till ett digitalt klassrum två veckor innan första webbinariumet där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av inspelade föreläsningar, material att läsa och forum för erfarenhetsutbyte. Inlämningsuppgifterna innebär att du ska berätta om din roll i verksamheten och lyfta frågeställningar du har.

Webbinariumen kommer ha fokus på erfarenhetsutbyte, grupparbete utifrån ”case/beskriva situationer” och frågor utifrån föreläsningarna.

Det är viktigt att du sätter av tid för att titta på föreläsningarna, göra inlämningsuppgifterna och medverka på webbinarierna för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Plats

Kursen hålls på distans via Micorosoft Teams.

Ansök om ledigt med bibehållen lön

Utbildningens innehåll är direkt kopplat till ditt fackliga uppdrag enligt Lag om facklig förtroendeman (LFF) och som deltagare söker du därmed ledigt med bibehållna anställningsförmåner hos din arbetsgivare. Sök ledighet i god tid innan utbildningstillfället!

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är facklig förtroendeman. Traktamente utgår inte. 

Anmälan

Kursen består av eget arbete, inlämningsuppgifter samt 3 
webbinarietillfällen.

Webbinarium 1.: 2 februari kl. 9.00-12.00
Webbinarium 2.: 22 mars kl. 9.00-12.00
Webbinarium 3.: 4 juni kl. 9.00 -12.00

Intresseanmälan

Vill du gå kursen framöver kan du göra en intresseanmälan för att få information om kommande kursstarter.

Har du frågor om kursen är du välkommen att höra av dig till kansli@arbetsterapeuterna.se 


Tillfällen


Titel: Facklig utbildning VT24
Startdatum:
Slutdatum:
2024-02-02 09:00
2024-06-04 12:00
Plats: Online, via Microsoft Teams
Ansvarig: Ann-Sofie Palmlöv
Sista anmälningsdag: 2024-01-10
Status: Startat
Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Ännu ej bestämt
Ansvarig: Ann-Sofie Palmlöv
Sista anmälningsdag: 2025-12-31