Ha Koll! Certifiering av tidigare deltagare

Målgrupp

Kursen vänder sig enbart till leg. arbetsterapeuter som tidigare gått kurs i interventionsprogrammet Ha Koll! och därefter arbetat med programmet. 

Syfte

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av Ha Koll!, det vill säga säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett.

Kursupplägg

Kursen har tre moment.
  1. Inläsning av material och filmer.
    Du kommer att få tillgång till ett digitalt klassrum innan kursen med artiklar, inläsningsmaterial och filmer.
  2. Webbinarium, föreläsning av Suzanne White.
    Innan webbinariet förväntas ha tittat på certifieringsuppgiften och bildat dig en uppfattning om denna samt bidra med frågor till kursledarna.
  3. Skriftlig redovisning av certifieringsuppgift.
    Certifieringsuppgiften utgår från dina tidigare erfarenheter av att använda Ha koll. Uppgiften lämnas in i det digitala klassrummet och bedöms av kursledare. Skriftlig feedback kommer du att få efter webbinariet.
Alla tre moment är obligatoriska för att bli certifierad. 

Teknikcheck

Innan webbinariet kommer vi att ha en teknikcheck för att säkerställa att du kan koppla upp dig mot oss. Teknikchecken tar cirka fem minuter. Om du väljer att inte delta på teknikchecken och får tekniska problem på webbinariet kommer du inte att bli godkänd.

Kurslitteratur

Janeslätt, G., Lidström Holmqvist, K., White, S. M., & Holmefur, M. (2018). Assessment of Time Management Skills: psychometric properties of the Swedish version. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 25(3), 153-161. doi: 10.1080/11038128.2017.1375009
Holmefur, M., Lidström-Holmqvist, K., Roshanay, A., Arvidsson, P., White, S., & Janeslätt, G. (Accepted). Pilot study of “Let’s Get Organized” - a group intervention for improving time management Americal Journal of Occupational Therapy. 

Kursledare

Gunnel Janeslätt, Med dr., leg. arbetsterapeut
Marie Donlau, leg. arbetsterapeut 
Suzanne White, Clinical Associate Professor

Kommunikationsplattform

Du kommer att ha tillgång till det digitala klassrummet under minst tre månader, där erbjuds möjlighet till erfarenhetsutbyte och forum för att ställa frågor till kursledarna.

Datum/Tid

Webbinarium: 8 oktober, 2019 klockan 11.00-12.30
 
Teknikcheck: 25 september, 2019 klockan 11.00-12.00 eller 27 september, klockan 13.00-14.00 (du provar att koppla upp dig någon av dagarna under den angivna tiden).

Plats 

Online

Kostnad

Medlem: 1 500 kronor exklusive moms, inklusive digitalt klassrum med nytt och uppdaterat material, personlig feedback på certifieringsuppgift och tillgång till kommunikationsplattform efter godkänd certifiering.
 
Icke medlem: 3 000 kronor exklusive moms, inklusive digitalt klassrum med nytt och uppdaterat material, personlig feedback på certifieringsuppgift och tillgång till kommunikationsplattform efter godkänd certifiering

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 18 september, 2019.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.
 

Arbetar du inom kommun, landsting eller region – Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.