Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

Löpande antagning

Under våren har vi tillämpat löpande antagning till våra onlinekurser. Nu står vi inför semestertider och vi har därför stängt antagningen till kurserna. Varmt välkommen att anmäla dig till höstens kurser!

Om kursen

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner.
Testet inbegriper att personen ska följa och organisera en lista med 17–18 aktiviteter (möten och ärenden) som ska skrivas in i en veckokalender, samtidigt som personen ska hålla ordning på regler, undvika ”krockar” i kalendern, ha koll på tidsåtgången och hantera distraktioner.
Läs mer om instrumentet

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som möter personer med nedsatt exekutivförmåga som har svårigheter med organisationsförmåga, tidshantering och struktur i vardagen.

Kursmål

Målet är att du efter avslutad kurs kommer att veta hur man använder WCPA på ett korrekt sätt i din verksamhet.

Innehåll

Den här online kursen är utformad för nya användare av WCPA-SE. Kursen består av filmer och text som tillsammans med manualen till instrumentet ska göra så att du lättare kommer igång med att använda WCPA i din verksamhet. Kursen tar ungefär 8 timmar att genomföra, och du får tillgång till utbildningen under tre månader.
Kursen bygger huvudsakligen på självständigt arbete och interaktion med andra kursdeltagare eller kursledarna är frivilligt. I verktygsfältet till vänster finns "Utbildning i WCPA-SE" som består av fem kapitel.

1. Introduktion
2. Beskrivning av instrumentet
3. Administrering inför bedömning
4. Genomförande av bedömning
5. Analys och tolkning av resultatet

Varje kapitlen avslutas med ett test/quiz, som ger dig automatisk feedback på dina svar. Varje test kan upprepas ett obegränsat antal gånger.

Tidsåtgång

Du har tillgång till kursen under tre månader, faktiskt tid att gå igenom allt material är cirka åtta timmar. 

Under perioden förväntas du använda instrumetet i din verksamhet och kan då behöva gå tillbaka till kursen för att säkerställa att du använder instrumetet rätt.

Kurslitteratur

Det krävs att du har manualen tillhands när du gör utbildningen.

Kursledare

Kajsa Lidström Holmqvist, forskningshandledare, med. dr, leg. arbetsterapeut och Marie Donlau, leg. arbetsterapeut och med. mag.

Datum

10 augusti - 10 november - Sista dag för anmälan är den 20 juli
2 november - 2 februari, 2021 - Sista dag för anmälan är den 12 oktober

Plats

Online

Kostnad

Det finns två olika avgifter till kursen för medlemmar respektive icke medlemmar. Du kan anmäla dig till kursen med eller utan att manualen WCPA-SE ingår (du måste dock ha tillgång till manualen för att kunna genomföra kursen). Du väljer vilket alternativ du önskar i anmälningsformuläret.

Medlemspris: 895 kr kronor exklusive moms, med instrumentet WCPA-SE: 1 725 kronor, exklusive moms. 
Icke medlem: 1790 kronor exklusive moms, med WCPA-SE: 2 625 kronor, exklusive moms.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Arbetar du inom kommun, landsting eller region – Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Kurstillfällen

Titel: WCPA-SE aug-nov, 2020
Startdatum:
Slutdatum:
2020-08-10 00:05
2020-11-10
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 46
Sista anmälningsdag: 2020-07-20
Status: Anmälningstiden har gått ut.

Titel: WCPA-SE Nov-Feb, 2020
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-02 00:05
2021-02-02
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 60
Sista anmälningsdag: 2020-10-12