Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner.
Testet inbegriper att personen ska följa och organisera en lista med 17–18 aktiviteter (möten och ärenden) som ska skrivas in i en veckokalender, samtidigt som personen ska hålla ordning på regler, undvika ”krockar” i kalendern, ha koll på tidsåtgången och hantera distraktioner.
Läs mer om instrumentet och beställ.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som möter personer med nedsatt exekutivförmåga som har svårigheter med organisationsförmåga, tidshantering och struktur i vardagen.

Kursmål

Målet är att du efter avslutad kurs kommer att veta hur man använder WCPA på ett korrekt sätt i din verksamhet.

Innehåll

Den här online kursen är utformad för nya användare av WCPA-SE. Kursen består av filmer och text som tillsammans med manualen till instrumentet ska göra så att du lättare kommer igång med att använda WCPA i din verksamhet. Kursen tar ungefär 8 timmar att genomföra, och du får tillgång till utbildningen under två månader.
Kursen bygger huvudsakligen på självständigt arbete och interaktion med andra kursdeltagare eller kursledarna är frivilligt. I verktygsfältet till vänster finns "Utbildning i WCPA-SE" som består av fem kapitel.

1. Introduktion
2. Beskrivning av instrumentet
3. Administrering inför bedömning
4. Genomförande av bedömning
5. Analys och tolkning av resultatet

Varje kapitlen avslutas med ett test/quiz, som ger dig automatisk feedback på dina svar. Varje test kan upprepas ett obegränsat antal gånger.

Kurslitteratur

Det krävs att du har manualen tillhands när du gör utbildningen. Du kan beställa  Veckoplanering i kalender här.

Kursledare

Kajsa Lidström Holmqvist, forskningshandledare, med. dr, leg. arbetsterapeut och Marie Donlau, leg. arbetsterapeut och med. mag.

Antal deltagare

Min 4 max 35

Datum/Tid 2019

1 september - 30 november - Sista dag för anmälan är den 18 augusti

1 oktober - 31 december - Sista dag för anmälan är den 17 september

Anledningen till att vi har en ansökningstid och ett fast startdatum är för att vi ska kunna administrera kursen samt fakturera på ett bra sätt.

Plats

Online

Kostnad

Medlemspris: 895 kr kronor exklusive moms.
Icke medlem: 1790 kronor exklusive moms.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.


Kurstillfällen
Titel Startdatum
Slutdatum
Plats Lediga platser Sista anmälningsdag Status
WCPA-SE juni-aug 2019-06-01
2019-08-31
Online 2019-06-02 Startat
WCPA-SE sep-nov 2019-09-01
2019-11-30
Online 2019-08-22 Anmälningstiden har gått ut.
WCPA-SE okt-dec 2019-10-01
2019-12-31
Online 2019-10-01
  Läs mer