Veckoplanering i kalender (WCPA-SE)

Om kursen

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktion (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiva funktioner. Instrumentet är lämpligt att använda till vuxna och barn från 12 år som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner.

Testet inbegriper att personen ska följa och organisera en lista med 17–18 aktiviteter (möten och ärenden) som ska skrivas in i en veckokalender, samtidigt som personen ska hålla ordning på regler, undvika ”krockar” i kalendern, ha koll på tidsåtgången och hantera distraktioner.
Läs mer om instrumentet

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som möter personer med nedsatt exekutivförmåga som har svårigheter med organisationsförmåga, tidshantering och struktur i vardagen.

Kursmål

Målet är att du efter avslutad kurs kommer att veta hur man använder WCPA på ett korrekt sätt i din verksamhet.

Innehåll

Den här online kursen är utformad för nya användare av WCPA-SE. Kursen består av filmer och text som tillsammans med manualen till instrumentet ska göra så att du lättare kommer igång med att använda WCPA i din verksamhet. Kursen tar ungefär 8 timmar att genomföra, och du får tillgång till utbildningen under tre månader.
Kursen bygger huvudsakligen på självständigt arbete och interaktion med andra kursdeltagare eller kursledarna är frivilligt. I verktygsfältet till vänster finns "Utbildning i WCPA-SE" som består av fem kapitel.

1. Introduktion
2. Beskrivning av instrumentet
3. Administrering inför bedömning
4. Genomförande av bedömning
5. Analys och tolkning av resultatet

Varje kapitlen avslutas med ett test/quiz, som ger dig automatisk feedback på dina svar. Varje test kan upprepas ett obegränsat antal gånger.

Tidsåtgång

Du har tillgång till kursen under tre månader, faktiskt tid att gå igenom allt material är cirka åtta timmar. 

Under perioden förväntas du använda instrumetet i din verksamhet och kan då behöva gå tillbaka till kursen för att säkerställa att du använder instrumetet rätt.

Kurslitteratur

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE) 1.1/2021 ingår i kurspriset.

Kursledare

Kajsa Lidström Holmqvist, forskningshandledare, med. dr, leg. arbetsterapeut och Marie Donlau, leg. arbetsterapeut och med. mag.

Datum

Datumen innebär att du har tillgång till kursen under hela perioder, du gör alla moment i din egen takt. Du kan inte anmäla dig till en kurs där anmälningstiden gått ut.

Se datum för de olika kursstarterna längst ned på sidan. Vänligen läs avbokningsreglerna noggrant, man kan inte flytta fram sitt deltagande till kommande kurser utan giltligt skäl, som listas i våra relger för antagning och avbokning.

Plats

Online

Kostnad

Medlemspris: 1 880 kronor, exklusive moms, inklusive instrument
Icke medlem: 3 760 kronor, exklusive moms, inklusive instrument

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

På våra onlinekurser finns ingen övre gräns på antal deltagare (till skillnad från våra lärarledda fysiska- och distanskurser), så anmälan betyder att du är antagen till kursen. Ett separat antagningsbesked skickas ut senast ett par veckor innan kursstart med information om hur du når kursen. 

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

GLN-nummer är ingenting Sveriges Arbetsterapeuter kräver utan är ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Använder din arbetsplats sig inte av GLN-nummer, eller du betalar privat, lämna rutan i anmälningsformuläret tom.

Övrigt

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

 

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

 


Tillfällen


Titel: WCPA Januari - April
Startdatum:
Slutdatum:
2022-01-17
2022-04-17
Plats: Online
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2021-12-27
Status: Startat
Titel: WCPA Mars - Juni
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-01
2022-06-01
Plats: Online
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-02-08
Titel: WCPA Maj - Augusti
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-02
2022-08-02
Plats: Online
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-04-11
Status: Registreringen öppnar 2022-02-09
Titel: WCPA Augusti - November
Startdatum:
Slutdatum:
2022-08-15
2022-11-15
Plats: Online
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-07-25
Status: Registreringen öppnar 2022-04-12
Titel: WCPA September - December
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-27
2022-12-27
Plats: Online
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-09-06
Status: Registreringen öppnar 2022-07-26
Titel: WCPA November - Februari
Startdatum:
Slutdatum:
2022-11-02
2023-02-02
Plats: Online
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-10-12
Status: Registreringen öppnar 2022-09-07