KaTid, Fördjupningsdag i KaTid för utbildade KaTid-bedömare

Preliminärt program

09.15 Välkommen, presentationer och introduktion av dagen
9:45-10:00

Introduktion till workshop

Workshop: Diskussion om egna ärenden.
Tag med utskrift på bladet Inmatning i Excel Formulär (eller skriv ned råpoäng och skalpoäng) alternativt ta med KaTidprotokoll på en individ du kartlagt samt kopia på Tid-F och Tid-S

11.40  Malin Curlo, ansvarig för Sveriges Arbetsterapeuters Akademi presenterar den nya plattformen.
12.00 Lunch
13.00 Aktuella nyheter från forskning och projekt: Resultat från studie Mera Koll med mera. (GJ). Internationellt samarbete, Hantera Tid vid Demens (GJ)
14.00 Diskussion
Gemensam diskussion om andra gemensamma frågor
14.30 Kaffe
14.45-15.00  Sammanfattning och avslutning

Målgrupp

Yrkesverksamma som genomgått utbildning i KaTid.

Syfte

Erfarenhets- och kunskapsutbyte för utbildade KaTid-bedömare.

Medverkande

Iréne Alderman, specialpedagog, MSc, Gunnel Janeslätt, leg arbetsterapeut, Med dr.

Antal deltagare

Minst 19 och max 35 personer

Datum/Tid

24 maj 2019.
09.30-15.00 med kaffe registrering från 09.00.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 1 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 2 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 2 maj, 2019.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.


  Läs mer