Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Remotivationsprocessen (RP) är en strukturerad interventionsmetod för att främja personens egen vilja och motivation till aktivitet. Metoden har en stark koppling mellan teori och praxis och har fokus på aktivitet, miljön och relationen mellan person och arbetsterapeut. 

Observationsinstrumentet Bedömning av viljeuttryck (VQ-S) bedömer personens uttryck för vilja i aktivitet. Instrumentet ger vägledning till var personen befinner sig i processen och därmed vilka interventioner som kan vara lämpliga i just det skedet. VQ-S kan användas fristående eller tillsammans med Remotivationsprocessen för utvärdering av intervention.

Målgrupp

Remotivationsprocessen är inte knuten till en specifik diagnosgrupp utan riktar sig till alla personer med nedsatt viljekraft.
 
VQ-S och Remotivationsprocessen används främst till vuxna personer med fysiska, kognitiva och/eller kommunikativa begräsningar. Målgrupper är exempelvis personer med psykisk ohälsa, hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning med minskad vilja till aktivitet. Det finns även erfarenheter där RP:s teori och praxismodell har inspirerat till ett nytt och mer fungerande förhållningssätt till exempelvis personer med demens. 

Kursinnehåll

Kursen består av fem obligatoriska moment motsvarande fyra kursdagar:
  • Inläsning av material 
  • Webbinarium 1 - med fokus på VQ-S 
  • Två kursdagar i klassrum 
  • Inlämningsuppgift
  • Webbinarium 2 - med fokus på Remotivationsprocessen
Fyra veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt-klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial som består av manualerna till Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S), inspelade föreläsningar och onlinekursen MOHO begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund.
 
Inför första webbinariet ska du prova att använda VQ-S och reflektera över hur det gått.
 
Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och behandlingsmetoden i din verksamhet.
 
Efter kursdagarna ska du prova att använda VQ-S och Remotivationsprocessen i din verksamhet och reflektera över hur det gått. Det avslutande webbinariumet syftar till att utbyta erfarenheter och ställa frågor om användandet av metoden.

Teoretisk grund

Både Remotivationsprocessen och VQ-S har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund. 

Kursledare

Kristin (Krissa) Alfredsson Ågren, med.dr, universitetsadjunkt i arbetsterapi
Elin Granholm Valmari, leg. arbesterapeut, doktorand och universitetsadjunkt i arbetsterapi
Jenny Rangford, leg. arbesterapeut

Antal deltagare

Minst 18, max 35.

Datum/Tid

Vi har inga datum planerade i nuläget, vänligen fyll i intresselistan längst ner på denna sida. När vi har tillräckligt många i intresselistan kan vi se över när vi kan erbjuda kursen igen. De som anmält sitt intresse kommer då bli informerade om kursdatum.

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholml och distans via Teams. 

Kostnad

Medlemspris: 7 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 14 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2025-03-20