Att främja vilja och motivation. Remotivationsprocessen och Bedömning av viljeuttryck (VQ-S)

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som möter personer som har svårigheter att uttrycka sin vilja eller har svårt att motivera sig till aktivitet, personer med begränsningar kognitivt och/eller kommunikativt.

Remotivationsprocessen är inte knuten till en specifik diagnosgrupp utan riktar sig till alla personer med nedsatt viljekraft.

VQ-S och Remotivationsprocessen används i Sverige främst med ungdomar och vuxna med fysiska, kognitiva och/eller kommunikativa begräsningar. Några exempel på målgrupper är personer med psykisk ohälsa, hjärnskada, stroke eller intellektuell funktionsnedsättning. Det finns även erfarenheter där RP:s teori och praxismodell har inspirerat till ett nytt och mer fungerande förhållningssätt till fler grupper än ursprungliga målgruppen, såsom barn och dementa.

Syfte

Att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans med klienter, som har svårt att uttrycka vilja och att motivera sig till aktivitet. Kursen ger kunskap i att använda observationsinstrumentet VQ-S och utföra interventioner enligt Remotivationsprocessen.

Innehåll

Kursen består av två moment; självstudier och två kursdagar. Tre veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt-klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av filmer och manualerna till VQ-S och Remotivationsprocessen. Detta moment är obligatoriskt och motsvarar cirka åtta timmars studier.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och behandlingsmetoden i din verksamhet.

Teoretisk grund

Både Remotivationsprocessen och VQ-S har Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk grund. https://www.moho.uic.edu/

Kurslitteratur

Bedömningsinstrumentet ”Bedöma av viljeuttryck (VQ-S). samt interventionsmanualen ”Remotivationsprocessen. Att främja den egna viljan till aktivitet”.

Kursledare

Kristin Alfredsson Ågren, leg. arbetsterapeut, universitetsadjunkt i arbetsterapi och Gunilla Wahlström Wärngård, leg. arbetsterapeut

Antal deltagare

Min 18 max 35

Datum/Tid

Nästa kurs kommer att hållas 2021. Skriv gärna upp dig på intresselistan så får du ett mail när datum för nästa kurs är satt.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Avgiften är för förra kursen som hölls 2019. Priset kan komma att ändras till nästa kurs.

Medlemspris: 5 750 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Icke medlem: 11 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: Jag vill ha information om nästa kursdatum
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01