Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

Barn och ungdomar som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller har betydande inlärningsproblematik kan ha en avvikande sensorisk bearbetning. SPM är ett screeninginstrument som kartlägger och identifierar sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande. Kursdeltagarna introduceras i en teoretisk grund gällande våra sinnen, deras samverkan och betydelse för vår utveckling samt i det dagliga livet. SPM introduceras och deltagarna får träning i att administrera, bedöma och analysera resultat. Målformulering och behandlingsstrategier diskuteras med fokus på aktivitetsbaserad arbetsterapi.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, specialpedagoger och fysioterapeuter.

Syfte

Fördjupning i teoretisk grund och evidens för Ayres Sensory Integration (ASI). Träning i bedömningsfärdigheter och klinisk tillämpning vid sensorisk bearbetningsproblematik med utgångspunkt speciellt från SPM.

Kursupplägg

Kursen består av tre obligatoriska moment; inläsning, inlämningsuppgift och kursdagar.

  • Tre veckor innan kursdagarna får du tillgång till ett digialt klassrum där det finns inläsningsmaterial i form av artiklar, broschyrer och en lättläst uppsats.
  • Inför första kursdagen ska du förbereda ett fall från din kliniska vardag som kommer att användas under gruppdiskussioner. Detaljerad information om uppgiften finns i det digitala klassrummet. 
  • Kursdagar i klassrum, två heldagar. 

Kurslitteratur

SPM, svenskt manualsupplement (2012), Evelyn Andersson, Ann-Christin Hyatt & Gunilla Leinsköld och bedömingsformulär för träning under kursdagarna ingår i kurspriset. 

För att använda SPM i din verksamhet behöver du ett komplett set med amerikansk manual, det svenska manualsupplementet och bedömingsformulär. Det beställer du från Hogrefe före eller efter kursen. Det material du behöver under kursen får du på plats.

Kursledare

Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut och Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt

Antal deltagare

Minst 10, max 25

Datum/tid

Datum för 2024 ej satt ännu. Skriv upp dig på intresselistan längst ner på denna sida för att få information när nya kursdatum finns och anmälan öppnar.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägan 13, Nacka, Stockholm.

Kostnad

Medlemspris: 7 700 kronor exklusive moms, inklusive lunch, fika och kurslitteratur.
Icke medlem: 15 400 kronor exklusive moms, inklusive lunch, fika och kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Jag vill ha information om när anmälan öppnar
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-12-31