Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

Innehåll

Barn och ungdomar som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller har betydande inlärningsproblematik kan ha en avvikande sensorisk bearbetning. SPM är ett screeninginstrument som kartlägger och identifierar sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande. Kursdeltagarna introduceras i en teoretisk grund gällande våra sinnen, deras samverkan och betydelse för vår utveckling samt i det dagliga livet. SPM introduceras och deltagarna får träning i att administrera, bedöma och analysera resultat. Målformulering och behandlingsstrategier diskuteras med fokus på aktivitetsbaserad arbetsterapi.

Kursupplägg

Tre veckor innan kurs får du tillgång till ett digitalt klassrum. Där ska du läsa in dig på visst material samt göra en inlämningsuppgift. Se nedan.

Inlämningsuppgift

Inför första kursdagen ska du förbereda ett fall från din kliniska vardag och som kommer användas under gruppdiskussioner på första kursdagen.

Välj ett barn/ungdom som du träffat där man kan misstänka sensoriska problem. Beskriv barnet utifrån Person/Miljö/Aktivitet. Vilka problem har barnet i vardagen? Beskriv hur barnets svårigheter yttrar sig vid aktivitetsutförande. 
Uppgiften ska redovisas på max en A4 och sedan redovisas muntligt under kursen. 

Exakta instruktioner finns i det digitala klassrummet.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, specialpedagoger och fysioterapeuter

Syfte

Fördjupning i teoretisk grund och evidens för Ayres Sensory Integration (ASI). Träning i bedömningsfärdigheter och klinisk tillämpning vid sensorisk bearbetningsproblematik med utgångspunkt speciellt från SPM.

Kurslitteratur

SPM, svenskt manualsupplement (2012), Evelyn Andersson, Ann-Christin Hyatt & Gunilla Leinsköld och bedömingsformulär för träning under kursdagarna ingår. 

För att använda SPM i din verksamhet behöver du ett komplett set med amerikansk manual, det svenska manualsupplementet och bedömingsformulär. Det beställer du från Hogrefe före eller efter kursen. Det material du behöver under kursen får du på plats.

Förberedelse

I det digitala klassrummet, som du får tillgång till innan kursen finns inläsningsmaterial i form av artiklar, broschyrer och en lättläst uppsats.

Kursledare

Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut och Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt

Antal deltagare

Minst 10, max 25

Datum

21-22 mars, 2022. 

Plats

Sveriges Arbesterapeuters kansli, Planaivägan 13, Nacka, Stockholm.

Kostnad

Medlemspris: 7 250 kronor exklusive moms, inklusive lunch, fika och kurslitteratur.
Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive lunch, fika och kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista dag för anmälan är den 28 februari, 2022.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

GLN-nummer är ingenting Sveriges Arbetsterapeuter kräver utan är ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Använder din arbetsplats sig inte av GLN-nummer, eller du betalar privat, lämna rutan i anmälningsformuläret tom.

Övrigt

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet 


Tillfällen


Titel: SPM
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-21 10:00
2022-03-22 15:45
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-02-28
Titel: Jag vill ha information om när anmälan öppnar
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2021-12-15