ReDO® Familj

Om ReDO® Familj

ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen (främst riktad till familjer med barn mellan 0-12 år). Programmet är en version av ReDO®-metoden (Erlandsson, 2013). Interventionsprogrammet ReDO® Familj syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Kursinnehåll och upplägg

Kursen består av två kursdagar via Teams samt totalt cirka två dagar online för förberedelser, inlämningsuppgifter och certifiering i form av ett webbinarium.
 
Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.
 
 Kursen består av fyra obligatoriska moment;
  • Självstudier
  • Två kursdagar via Teams, heldagar
  • Inlämningsuppgifter 
  • Certifieringstillfälle, webbinarium, tre timmar – via Teams
Mellan kursdagarna och certifieringstillfället ska kursdeltagarna genomföra ett kurstillfälle i ReDO® Familj på en valfri grupp t.ex. kollegor eller anhöriga och göra tre inlämningsuppgifter.
 
Efter kursen får du tillgång till en kommunikationsplattform endast för de som är certifierade i ReDO® Familj som erbjuder nätverkande, kollegialstöttning, den senaste forskningen, kontakt med kursledare och senast uppdaterat material.

Kursupplägg för redan certifierade i ReDO® Original

Du som redan är certifierad i ReDO® Orignal deltar på båda kursdagarna och certifieringswebbinariet men gör bara två inlämningsuppgifter och behöver inte ta del av allt inläsningsmaterial. Detaljer vad som gäller för just dig finns i det digitala klassrummet. Se även kursavgift nedan under "Kostnad".

Förberedelse

För att kunna tillgodogöra sig kursen är det obligatoriskt att ta del av material och filmer innan kursdagarna. Du ska också tagit del av ValMO-boken som ingår i kurslitteraturen. Boken skickas hem till dig innan kursstart.  

Certifiering

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO® Familj, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av ReDO®-metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart erhållas genom att man går kurs.
 
Certifieringstillfället (webbinariet) är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering. 
Vid förhinder kan man få delta på nästa certifieringstillfälle i mån av plats mot en administrativ avgift om 600 konor, exklusive moms.

Kurslitteratur

Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande
Studentlitteratur, 2020.
ReDO® Familj, manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra interventionen.
ReDO®-metoden, originalversion, delar av manual 

Kursledare

Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt
Susanne Bohs, leg. Arbetsterapeut 
Lena-Karin Erlandsson, leg. Arbetsterapeut, docent (inspelade föreläsningar).

Antal deltagare

Minst 16, max 20 deltagare

Datum/Tid

Just nu har vi inget nytt datum för kursen satt. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du ett mail när anmälan till nästa omgång startar.

Plats 

Distanskurs via Teams

Kostnad

Medlemspris: 7 250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. Medlem som redan är certifierad i ReDO® Original: 5 250 kronor, ex. moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. Ivke medlem som redan är certifierad i ReDO® Original: 10 500 kronor, ex. moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

GLN-nummer är ingenting Sveriges Arbetsterapeuter kräver utan är ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.
Använder din arbetsplats sig inte av GLN-nummer, eller du betalar privat, lämna rutan i anmälningsformuläret tom.

Övrigt

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2023-12-01