ReDO® Familj

ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen (främst riktad till familjer med barn mellan 0-12 år). Programmet är en version av ReDO®-metoden (Erlandsson, 2013). Interventionsprogrammet ReDO® Familj syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen består av två kursdagar, distans via Teams, samt totalt cirka två dagar online för förberedelser, inlämningsuppgifter och certifiering i form av ett webbinarium.
 
Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.
 
 Kursen består av fyra obligatoriska moment:
  • Självstudier
  • Två kursdagar distans via Teams
  • Inlämningsuppgifter 
  • Certifieringstillfälle, webbinarium, tre timmar – via Teams
Mellan kursdagarna och certifieringstillfället ska kursdeltagarna genomföra ett kurstillfälle i ReDO® Familj på en valfri grupp t.ex. kollegor eller anhöriga och göra tre inlämningsuppgifter.
 
Efter kursen får du tillgång till en kommunikationsplattform endast för de som är certifierade i ReDO® Familj som erbjuder nätverkande, kollegialstöttning, den senaste forskningen, kontakt med kursledare och senast uppdaterat material.

Kursupplägg för redan certifierade i ReDO® Original

Du som redan är certifierad i ReDO® Orignal deltar på båda kursdagarna och certifieringswebbinariet men gör bara två inlämningsuppgifter och behöver inte ta del av allt inläsningsmaterial. Detaljer vad som gäller för just dig finns i det digitala klassrummet. Se även kursavgift nedan under "Kostnad".

Förberedelse

För att kunna tillgodogöra sig kursen är det obligatoriskt att ta del av material och filmer innan kursdagarna. Du ska också tagit del av ValMO-boken som ingår i kurslitteraturen. Boken skickas hem till dig innan kursstart.  

Certifiering

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO® Familj, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av ReDO®-metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart erhållas genom att man går kurs.
 
Certifieringstillfället (webbinariet) är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering. Vid förhinder kan man få delta på nästa certifieringstillfälle i mån av plats mot en administrativ avgift om 600 konor, exklusive moms.

Kurslitteratur

Följande kurslitteratur ingår i kurspriset: 
  • Erlandsson, L.K., & Persson, D. (2020). ValMO-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande. Studentlitteratur.
  • ReDO® Familj, manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra interventionen.
  • ReDO®-metoden, originalversion, delar av manual.
  • Eklund, M., Erlandsson, L.-K., & Persson, D. (2021). Värdeupplevelser i samband med aktivitet – OVal-pd och OVal-9, version 1.0. Sveriges Arbetsterapeuter.

Kursledare

Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt
Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut 
Lena-Karin Erlandsson, leg. arbetsterapeut, docent (inspelade föreläsningar).

Antal deltagare

Minst 16, max 20 deltagare.

Datum/Tid

Datum: 3-4 april, 2025, med certifiering 12 juni, 2025. 

Tillgång till digitalt klassrum från och med 20 mars, 2025.

Plats 

Denna kurs kommer erbjudas som en hybridkurs. Det innebär att du kan välja om du vill delta distans via teams eller på plats i Nacka, Stockholm.

Kostnad

Medlemspris: 8 160 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. Medlem som redan är certifierad i ReDO® Original: 6 160 kronor, ex. moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 16 320 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. Icke medlem som redan är certifierad i ReDO® Original: 12 320 kronor, ex. moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: ReDO® Familj - hybridkurs
Startdatum:
Slutdatum:
2025-04-03
2025-04-04
Plats: Nacka, Stockholm eller Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2025-03-13
Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2025-01-24