ReDO™ Familj

Interventionsprogrammet ReDO™- Familj syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.

Kursupplägg

Kursen är en heldag i klassrum med inläsningsuppgifter inför kursstart, ytterligare cirka en halv dags arbete.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som är certifierade användare av ReDO™ eller har genomgått ReDO-kursens första två dagar och redan har en certifieringsdag inplanerad.

Om metoden

ReDO™ Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen. Programmet är en version av ReDO™-metoden (Erlandsson, 2013). ReDO™ Familj innebär undervisning och stöd i vardagsförändring för familjer med barn med särskilda behov. Syftet är att med ett familjeperspektiv fokusera på vardagens hela aktivitetsrepertoar och dess betydelse för hälsa och välbefinnande. Målsättningen är att stödja föräldrarna/vårdnadshavarna i att revidera sina och familjens aktivitetsmönster, dess struktur och innehåll för att uppnå en varaktig förändring mot ett mer hälsosamt vardagsmönster.

ReDO™-programmet utgår från ett resonemang kring att vardagens aktiviteter kan vara mer eller mindre hälsofrämjande (Erlandsson, 2013). Hypotesen i ReDO™ Familj är att i familjer med barn som har särskilda behov kan obalans i vardagliga aktivitetsrepertoarer upplevas och att det i dessa repertoarer dessutom ingår aktiviteter som bidrar till en ökad risk för ohälsa och sjukdom.

Föräldrar som upplever att de spenderar för lite tid med sina barn på grund tidsbrist har visats vara i risk för upplevd stress och ohälsa (Håkansson, Axmon & Eek, 2015). Målsättningen med ReDO™ Familj är att stödja familjerna att återta eller utveckla en mer hälsobringande balans i vardagens aktiviteter.

Målgrupp för interventionen är föräldrar som har barn med särskilda behov. Familjeperspektivet i denna intervention innebär att vi riktar oss till föräldrar med barn i åldern cirka 0-12 år.

Innehåll

Kursen innehåller en detaljerad introduktion till interventionsprogrammet ReDO™ Familj, grundat i familjecentrerad och aktivitetsbaserad arbetsterapi. Aktivitetsdagbok för kartläggning av aktivitetsmönster tillämpas i syfte att möjliggöra en hälsobringande förändring i vardagen.

Förberedelse

Inför kursstart kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum med visst inläsningsmaterial innan kursen i form av artiklar.
Kursen förutsätter att du tidigare har läst ValMO-modellen: ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi (Erlandsson, L-K., & Persson, D. (2014). Lund: Studentlitteratur). Uppdatera dig gärna om det var länge sedan du gick ReDO™-kursen.

Uppföljning

Efter kursen kommer du att få tillgång till en kommunikationsplattform särskilt för certifierade ReDO™ Familj-användare. Där finns alltid det senast uppdaterade materialet, miniseminarier, bilagor etc.

Kursledare

Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt
Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut

Antal deltagare

Max 30

Datum/Tid

Inget nytt datum för 2020 ännu satt. Skriv gärna upp dig på listan nedan så får du information om nästa datum så fort det är fastställt.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

 


Kurstillfällen

Titel: Information om nästa kursdatum
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01