ReDO® Familj

Allmänt om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 

Vår ambition är att genomföra de kurser som är planerade hösten 2020. Beroende på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger kommer vi att anpassa kurserna vart eftersom. Till exempel kan det bli aktuellt med distansutbildning istället för kurs i fysiskt klassrum. Alla förändringar kommer att meddelas dig som är anmäld i så god tid som möjligt. 
För att underlätta avbokning/ändringar/anpassningar till rekommendationer, ändrar vi vårt faktureringsförfarande och kommer att skicka faktura först efter kurstillfället.
Våra avbokningsregler gäller. 

Om ReDO® Familj

ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen. Programmet är en version av ReDO®-metoden (Erlandsson, 2013). Interventionsprogrammet ReDO® Familj syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.
 
För dej som inte är certifierade i ReDO®-metoden finns nu möjlighet att bli certifierad i ReDO® Familj. Detta betyder att du inte kommer att bli certifierad i ReDO®-metoden för vuxna. Är du redan certifierad i ReDO®-metoden deltar du endast på kursdag två för att bli certifierad i ReDO® Familj.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Kursinnehåll och upplägg

Kursen består av två kursdagar i klassrum samt totalt cirka två dagar online för förberedelser, inlämningsuppgifter och certifiering i form av ett webbinarium.*
 
Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.
 
 Kursen består av fyra obligatoriska moment;
  • Självstudier (6 – 23 november)*
  • Två kursdagar (23–24 november)
  • Inlämningsuppgifter 
  • Certifieringstillfälle – Webbinarium 
Mellan kursdagarna och certifieringstillfället ska kursdeltagarna genomföra ett kurstillfälle i ReDO® Familj på en valfrigrupp tex kollegor eller anhöriga och göra två inlämningsuppgifter.
 
Efter kursen får du tillgång till en kommunikationsplattform endast för de som är certifierade i ReDO® Familj som erbjuder nätverkande, kollegialstöttning, den senaste forskningen, kontakt med kursledare och senast uppdaterat material.
 
För dig som är certifierad i ReDO®-metoden krävs endast en kursdag, kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se för mer information.
 
För att möta upp eventuella restriktioner kring fysiska möten i höst planerar vi för att hålla kursen på distans som alternativ. Kursupplägget kommer att bli lite annorlunda men datumen är de samma. Läs mer under "Datum".
 

Förberedelse

För att kunna tillgodogöra sig kursen är det obligatoriskt att ta del av material och filmer innan kursdagarna. Du ska också tagit del av ValMO-boken som ingår i kurslitteraturen. Boken skickas hem till dig innan kursstart.  

Certifiering

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO®- Familj, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av ReDO®-metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart erhållas genom att man går kurs.
 
Certifieringstillfället (webbinariet) är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering. 
Vid förhinder kan man få delta på nästa certifieringstillfälle i mån av plats mot en administrativ avgift om 600 konor, exklusive moms.

Kurslitteratur

Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande
Studentlitteratur, 2020.
ReDO® Familj, manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra interventionen.
ReDO®-metoden, originalversion, delar av manual 

Kursledare

Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt
Susanne Bohs, leg. Arbetsterapeut 
Lena-Karin Erlandsson, leg. Arbetsterapeut, docent (inspelade föreläsningar).

Antal deltagare

Minimum 20, max 30 deltagare

Datum/Tid

23–24 november, 2020 med ett uppföljande webbinarium, datum för detta kommer senare. 
 
Dag 1: 10.00 – 17.00, med kaffe från 09.30
Dag 2: 08.30 – 16.00
Dag 3: Webbinarium, 09.00-12.00.
 
För att möta upp eventuella restriktioner kring fysiska möten i höst planerar vi för att hålla kursen på distans som alternativ. Kursupplägget kommer att bli lite annorlunda men datumen är de samma. 
Det är svårt att redan nu sia om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hösten ser ut, men vi kommer att ta slutgiltigt beslut i vilken form kursen hålls i mitten på augusti. 
Om kursen hålls som distanskurs och du hellre deltar på vanligt vis kommer du att erbjudas möjlighet att skjuta fram din anmälan till nästa kurstillfälle. 
 

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 7 350 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 14 700 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 1 november, 2020, 
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.
 
Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. 
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

Kurstillfällen

Titel: ReDO® Familj
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-23 10:00
2020-11-24 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 30
Sista anmälningsdag: 2020-11-01