ReDO™ Familj

Kursupplägg

Kursen är en heldag i klassrum med inläsningsuppgifter inför kursstart, ytterligare cirka en halv dags arbete.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som är certifierade användare av ReDO™ eller har genomgått ReDO-kursens första två dagar och redan har en certifieringsdag inplanerad.

Syfte

Stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.

Innehåll

Kursen innehåller en detaljerad introduktion till interventionsprogrammet ReDO™ Familj, grundat i familjecentrerad och aktivitetsbaserad arbetsterapi. Aktivitetsdagbok för kartläggning av aktivitetsmönster tillämpas i syfte att möjliggöra en hälsobringande förändring i vardagen.

Förberedelse

Inför kursstart kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där vi sedan delar de artiklar du behöver läsa in dig på innan kursen. Mer information om dessa kommer.

Kursen förutsätter att du tidigare har läst ValMO-modellen: ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi (Erlandsson, L-K., & Persson, D. (2014). Lund: Studentlitteratur). Uppdatera dig gärna om det var länge sedan du gick ReDO™-kursen.

Preliminärt program

10.00–12.30

Introduktion
Familjeintervention
Familjens aktivitetsmönster
Förändring av aktivitetsmönster

12.30–13.30

Lunch

13.30–14.30

Tidsdagbok

14.30–15.00

Kaffe inklusive övning

15.00–17.00

Presentation av programmet

Kursledare

Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt
Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut

Antal deltagare

Max 30

Kostnad

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kursliteratur, lunch och fika.

Datum/Tid

23 maj, 2019
10.00-17.00 (sluttid kan komma att justeras) med kaffe från klockan 09.30

Avbokning/Antagning

Sista anmälningsdag är den 1 maj, 2019.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter i formuläret, inklusive fakturaadress och eventuell referens. Endast fullständiga anmälningar beaktas. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registerad medlem. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registerad medlem.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.


Kurstillfällen
Titel Startdatum
Slutdatum
Plats Lediga platser Sista anmälningsdag Status
ReDO™ Familj 2019-05-23 10:00
2019-05-23 16:00
Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka 2019-05-01
  Läs mer