PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

Perceive, Recall, Plan & Perform (PRPP) System of Task Analysis är en arbetsterapeutisk bedömning och interventionsmetod som utvecklats från The Occupational Performance Model (Australien) av arbetsterapeuterna Judy Ranka och Christine Chapparo från University Faculty of Health Science, Sydney.

Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.

PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform använder standardiserade kriterier som gör det möjligt att bedöma alla typer av aktiviteter, det krävs ingen förberedelse inför bedömningen i form av lokalbokning eller framtagning av speciellt material, vilket gör instrumentet lättanvänt i dagens tidspressade vård.

Läs mer om PRPP.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter.

PRPP kan används på klienter i alla åldrar med diagnoser som ger svårigheter i vardagen på grund av kognitiva svårigheter. Forskning visar att bedömningen är lämplig att användas till en mängd olika praxisområden till exempel förvärvad hjärnskada, psykisk ohälsa, inlärnings- och utvecklingsstörningar, autism, kronisk smärta, neuropsykiatriska diagnoser och demens.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i PRPP består av två obligatoriska moment, inläsning och kursdagar.

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du hittar allt du behöver inför kursstart. Inläsningen beräknas ta cirka fyra timmar och du gör den i dig egen takt. 

Kursdagarna, fyra heldagar, består av föreläsningar och färdighetsträning för att underlätta implementering av instrumentet i din verksamhet.

Efter kursdagarna finns erbjudande om ett webbinarium för erfarenhetsutbyte och frågor till kursledarna.

Språk

Språket under kursen är svenska, visst kursmaterial är på engelska.

Kursledare

Helena Cronebäck, leg. arbetsterapeut, Emma Bergendahl, specialistarbetsterapeut och Linda Stigen, leg. arbetsterapeut, PhD.

Antal deltagare

Minst 18, max 30.

Datum

Kursdagar: 23-26 september, 2024.
Uppföljande webbinarium: 28 november, 2024. 
Tillgång till digitalt klassrum från och med 9 september, 2024.

Först till kvarn gäller vid anmälan (medlemmar prioriteras framför icke medlemmar). Endast korrekt ifyllda anmälningar beaktas, se till att ha fakturaadress, referens och eventuellt GLN-nummer redo.

Tid

Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras innan kursstart.

Dag 1: 10.00-16.30
Dag 2: 09.00-16.30
Dag 3: 09.00-16.30
Dag 4: 09.00-14.30
Uppföljande webbinarium: 10.00-12.00

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm. 

Kostnad

Medlemspris: 9 240 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 18 480 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris + 300 kronor i administrativ avgift. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: PRPP septemberkurs
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-23 10:00
2024-09-26 15:00
Plats: Planiavägen 13, Nacka, Stockholm, webbinariet via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-09-02
Status: Fullbokad
Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Plats: Observera att denna intresseanmälan ej gäller för anmälan till kurs, detta behöver göras separat.
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2026-01-10