PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter. 
PRPP kan används på klienter i alla åldrar med diagnoser som ger svårigheter i vardagen på grund av kognitiva svårigheter. Forskning visar att bedömningen är lämplig att användas till en mängd olika praxisområden till exempel förvärvad hjärnskada, psykisk ohälsa, inlärnings- och utvecklingsstörningar, autism, kronisk smärta, neuropsykiatriska diagnoser och demens.

Information om PRPP

Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.
 
PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform använder standardiserade kriterier som gör det möjligt att bedöma alla typer av aktiviteter, det krävs ingen förberedelse inför bedömningen i form av lokalbokning eller framtagning av speciellt material, vilket gör instrumentet lättanvänt i dagens tidspressade vård.

PRPP på svenska

Hösten 2019 inledde vi ett arbete med att utbilda nordiska kursledare tillsammans med professor Linda Stigen, NTNU. Ambitionen är att vi ska kunna hålla kurs i PRPP på svenska, med svenskt kursmaterial och svensktalande kursledare.

Vi är otroligt glada över att nu kunna erbjuda PRPP på svenska. Materialet är omarbetat och delvis översatt. Kursen kommer att hållas under fyra dagar.

Kursen vi ger är assessment-kursen, det vill säga, den första kursen, grundkursen. I dagsläget har vi inte påbörjat arbetet med att översätta och bearbeta Interventionskursen. Vi avvaktar och ser hur efterfrågan ser ut framöver.

Kursledare

Helena Cronebäck, Leg. arbetsterapeut och Emma Bergendahl, specialistarbetsterapeut.

Datum

20-23 september, 2021, förutsatt att vi kan hålla kursen i klassrum, vilket beror på rådande restriktione från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer inte att ge kursen på distans.

Pris

Ett exakt pris kommer att sättas i samband med att anmälan öppnar, priset kommer att ligga runt 8 000 kronor för medlemar (16 000 kronor för icke medlemmar), exklusive moms, inklusive fika, lunch och kurslitteratur.

Du som gått PRPP tidigare

Framöver kommer vi att erbjuda fördjupningskurser till er som tidigare gått PRPP. i samband med dess kommer ni också att få tillgång till det nya, svenska materialet. 

Datum, innehåll och pris kommer framöver. 


Tillfällen


Titel: Jag vill ha information om när anmälan öppnar
Plats: Nacka
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2021-03-01