PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter.

PRPP kan används på klienter i alla åldrar med diagnoser som ger svårigheter i vardagen på grund av kognitiva svårigheter. Forskning visar att bedömningen är lämplig att användas till en mängd olika praxisområden till exempel förvärvad hjärnskada, psykisk ohälsa, inlärnings- och utvecklingsstörningar, autism, kronisk smärta, neuropsykiatriska diagnoser och demens.

Om PRPP

Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.

PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform använder standardiserade kriterier som gör det möjligt att bedöma alla typer av aktiviteter, det krävs ingen förberedelse inför bedömningen i form av lokalbokning eller framtagning av speciellt material, vilket gör instrumentet lättanvänt i dagens tidspressade vård.

Läs mer om PRPP.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i PRPP består av två obligatoriska moment, inläsning och kursdagar.

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du hittar allt du behöver inför kursstart. Inläsningen beräknas ta cirka fyra timmar och du gör den i dig egen takt. 

Kursdagarna, fyra heldagar, består av föreläsningar och färdighetsträning för att underlätta implementering av instrumentet i din verksamhet

Språk

Språket under kursen är svenska, visst kursmaterial är på engelska.

Kursledare

Helena Cronebäck, Leg. arbetsterapeut, Emma Bergendahl, Specialistarbetsterapeut och Linda Stigen, Leg. arbetsterapeut, PhD.

Antal deltagare

Minst 12, max 30

Datum

5-8 september, 2022. Anmälan öppnar den 3 februari, 09.00.

Vi kommer även att ge en kurs i februari 2022 och till denna har de trettio första reserverna från 2021-kursen erbjudits plats.

Tid

Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras innan kursstart.

Dag 1: 10.00-17.00
Dag 2: 09.00-16.00
Dag 3: 09.00-16.00
Dag 4: 09.00-15.00

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 8 160 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 16 320 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris + 300 kronor i administrativ avgift. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

 

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.