PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter. 
PRPP kan används på klienter i alla åldrar med diagnoser som ger svårigheter i vardagen på grund av kognitiva svårigheter. Forskning visar att bedömningen är lämplig att användas till en mängd olika praxisområden till exempel förvärvad hjärnskada, psykisk ohälsa, inlärnings- och utvecklingsstörningar, autism, kronisk smärta, neuropsykiatriska diagnoser och demens.

Information om PRPP

Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.
 
PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform använder standardiserade kriterier som gör det möjligt att bedöma alla typer av aktiviteter, det krävs ingen förberedelse inför bedömningen i form av lokalbokning eller framtagning av speciellt material, vilket gör instrumentet lättanvänt i dagens tidspressade vård.

Kursinnehåll

The Assessment Course består av fem dagar klassrumsledd undervisning med föreläsningar, filmer med patientfall och färdighetsträning.
 
All undervisning och kommunikation under kursen sker på engelska.

Kursledare

Chris Chapparo, PhD, Dip OTR
Judy Ranka, BSc (OT), MA, HlthScD, OTR 
Båda kursledarna arbetar på The University of Sydney, Faculty of Health Sciences, Discipline of Occupational Therapy

Kurslitteratur

All kurslitteratur är på engelska. Du kommer att få ett dokument där de mest förekommande termerna är översatta till svenska.

Antal deltagare

Max 40

Datum/Tid

25–29 november, 2019
eller
2–6 december, 2019
 
Start 10.00 dag 1, slut 15.20 dag 5.
 

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 9 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 19 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Anmälan/Antagning/Avbokning

Var noga med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas. Se till att du har fått medgivande från arbetsgivaren att du får gå kursen innan du anmäler dig.
 
Sista dag för anämlan är den 1 november, 2019.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

 

Arbetar du inom kommun, landsting eller region – Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.