PRPP Perceive, Recall, Plan, Perform

Om PRPP

PRPP är ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument. Instrumentet inriktar sig på patientaktivitet och är ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.

PRPP Perceive, Recall, Plan, Perform använder standardiserade kriterier som gör det möjligt att bedöma alla typer av aktiviteter och kan användas inom alla specialiteter och för olika typer av diagnoser. Det krävs ingen förberedelse inför bedömningen i form av lokalbokning eller framtagning av speciellt material, vilket gör instrumentet lättanvänt i dagens tidspressade vård. PRPP passar för alla åldrar i så väl grupper som individuellt.

Kursledare   

Chris Chapparo, PhD, Dip OTR och Judy Ranka, BSc (OT), MA, HlthScD, OTR, The University of Sydney, Faculty of Health Sciences, Discipline of Occupational Therapy, Sydney Australien.

Kursupplägg

Det finns två kurser i PRPP, The Assessment Course, som är grundkursen och The Intervention Course, som är en fortsättningskurs. För att gå The Intervention Course måste man ha gått The Assessment Course.

The Assessment Course är fem dagar lång, måndag-fredag och The Intervention Course är fyra dagar, oftast förlagd måndag-torsdag.

Språk

Kursledarna pratar endast engelska. Instrumentet och kurslitteraturen är på engelska. Det finns en liten del material översatt till svenska men det mesta är på engelska.

Tempot under kursen är ofta högt så det är bra om en är bekväm med att lyssna och ställa frågor på engelska.

Kommande kurser

Hittills har vi gett i snitt två kurser per år (förlagda direkt efter varandra). Ibland två grundkurser och ibland en grundkurs och en fortsättningskurs.
Söktrycket till grundkursen är större än till fortsättningskursen.

För 2019 finns för tillfället ingen planerad kurs.

Översättning/Framtid

Vi är medvetna om att intresset och efterfrågan på PRPP är stort. Sveriges Arbetsterapeuter äger inte rättigheterna till instrumetet och därför får vi inte heller översätta bedömningsformulär eller annan text till svenska.

Vi för just nu en dialog tillsammans med kursledarna, tillika upphosvpersonerna till instrumentet, om hur vi på bästa sätt ska kunna sprida PRPP i Sverige och mätta efterfrågan. Ännu har vi ingen färdig lösning. Så fort vi har några nyheter publicerar vi dem här på webben och till dem på intresselistan.

Avgift

Kursavgiften räknas till varje kurs. Hittills har den legat kring 8 750 kronor exklusive moms för The Assessment Course. Något lägre för The Intervention Course.

Antagning

Tyvärr är det så att bara en liten del av alla som vill kan ges möjlighet att gå kursen. Väntelistorna brukar vara väldigt långa och kurserna fylls ofta inom tio minuter efter att anmälningarna öppnar. Väntetiden att få gå är lång.

Intresseanmälan

Vill du få information om nästa PRPP-kurs kan du skriva upp dig på vår intresselista nedan.

Detta ger ingen förtur till kursplatserna utan är endast en informationskanal.

Läs mer om PRPP.


Kurstillfällen
Titel Startdatum
Slutdatum
Plats Lediga platser Sista anmälningsdag Status
Information om nästa kursdatum, tack!
2020-01-01
  Läs mer