PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter. 
PRPP kan används på klienter i alla åldrar med diagnoser som ger svårigheter i vardagen på grund av kognitiva svårigheter. Forskning visar att bedömningen är lämplig att användas till en mängd olika praxisområden till exempel förvärvad hjärnskada, psykisk ohälsa, inlärnings- och utvecklingsstörningar, autism, kronisk smärta, neuropsykiatriska diagnoser och demens.

Information om PRPP

Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter. Metoden gör det möjligt att etablera mätbara mål och välja adekvata behandlingsmetoder.
 
PRPP, Perceive, Recall, Plan, Perform använder standardiserade kriterier som gör det möjligt att bedöma alla typer av aktiviteter, det krävs ingen förberedelse inför bedömningen i form av lokalbokning eller framtagning av speciellt material, vilket gör instrumentet lättanvänt i dagens tidspressade vård.

PRPP på svenska

Hösten 2019 inledde vi ett arbete med att utbilda nordiska kursledare tillsammans med professor Linda Stigen, NTNU. Ambitionen är att vi ska kunna hålla kurs i PRPP på svenska, med svenskt kursmaterial och svensktalande kursledare.

Kurs på svenska kommer att hållas under hösten 2021. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du mer information när vi har någon.

I dagsläget kan vi inte säga något om kursavgift, omfattning etc, den informationen kommer längre fram.

 


Kurstillfällen

Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Nacka
Sista anmälningsdag: 2021-01-01