ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga

ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga är ett av de mest använda arbetsterapeutiska bedömningsinstrumenten i Sverige och har använts sedan början av 1990-talet. Bedömningsinstrumentet är generiskt och finns i en originalversion men även i versioner för barn, personer med synnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessa fyra versioner ingår i en manual och alla berörs i kursen med fokus på originalversionen.

Bedömningsinstrumentet används för olika målgrupper med nedsatt aktivitetsförmåga och kan tillämpas inom olika verksamhetsområden. Läs mer här.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som bedömer aktivitetsförmåga i sitt arbete.

Kursinnehåll

Kursen är en grundkurs och syftar till att ge kunskap om hur man praktiskt använder ADL-Taxonomin® i sin verksamhet.

Kursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande cirka 2,5 kursdagar (20 timmar). Motsvarande en hel kursdag lärarledd via Teams och cirka 12 timmar bör du planera in för egenstudier innan första webbinariet samt för genomförandet av inlämningsuppgiften.

  • Inläsning av material
  • Webbinarium 1
  • Inlämningsuppgift
  • Webbinarium 2

Kursen börjar med att eget arbete i det digitala klassrummet där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av manualen, artiklar och inspelade föreläsningar. Det första webbinariet har fokus på gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta att börja använda bedömningsinstrumentet i din verksamhet.

Inlämningsuppgiften innebär att du ska prova att använda ADL-Taxonomin® i din verksamhet och reflektera över hur det har gått.

På det uppföljande webbinariet följs inlämningsuppgiften upp och du får möjlighet att ställa frågor till kursdeltagare och kursledaren.

Kurslitteratur 

Följande kurslitteratur ingår i kurspriset:
Törnquist, K. & Sonn, U. (2022). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Sveriges Arbetsterapeuter

Kursledare             

Kajsa Lidström-Holmqvist, leg. arbetsterapeut, docent
Marie Jönsson, leg. arbetsterapeut, med.dr

Antal deltagare        

Minst 16, max 25 deltagare.

Datum/tid                  

Webbinarium 1: 13 mars, 2025, kl. 8.30-12.30.
Webbinarium 2: 10 april, 2025, kl. 13.00-16.00
 
Tillgång till digitalt klassrum för inläsning av material från den 19 februari, 2025. 

Plats

Distans via Teams.

Kostnad                    

Medlem: 3 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 7 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga
Startdatum:
Slutdatum:
2025-03-13 08:30
2025-04-10 16:00
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2025-02-20
Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-10-03