Specialistutbildningen

Sveriges Arbetsterapeuters kurs ”Yrkesrollen som specialist” är en obligatorisk del omfattande 6 veckor i specialistutbildningen för arbetsterapeuter i enlighet med Sveriges Arbetsterapeuters Specialistordning.

Sveriges Arbetsterapeuters specialistutbildning initierades för att kunna möta de allt högre krav som vården ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering.

Kursen syftar till att arbetsterapeuten skall uppvisa den kunskap och kompetens som krävs för att verka som specialist i arbetsterapi inom valt specialistområde utifrån valda specialistfunktioner.

Antagning sker löpande. Nästa kursstart planeras starta våren 2020.

Vill du läsa mer om förkunskapskraven och hur du söker till specialistutbildningen läs mer på https://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Utbildning-och-forskning/Specialistutbildning/

Har du frågor om specialistutbildningen är du välkommen att kontakta: specialist@arbetsterapeuterna.se