Tree Theme Method® (TTM)

Metoden Tree Theme Method® (TTM)

Tree Theme Method® (TTM) är en evidensbaserad interventionsmetod där individen använder sin kreativitet för att utveckla nya strategier för att kunna vara aktiv och delaktig i vardagen.
Avsikten med TTM är att personen med stöd av arbetsterapeuten formulerar nya mål/strategier/förändringar för framtiden. Vid sammanlagt fem tillfällen målar personen träd som representerar olika livsperioder och som används som utgångspunkt för dialog med arbetsterapeuten. Hela interventionen varar mellan 6–10 veckor för att klienten ska få möjlighet att undersöka sin livssituation i ett helhetssammanhang. Varje tillfälle är cirka 1,5 timme.
TTM är en personcentrerad metod som bygger på teorier om aktivitetsvetenskap, skapande aktiviteter och livsberättelse.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter
 
Forskning om TTM har hittills varit på personer med psykisk ohälsa/psykisk sjukdom. Men arbetsterapeuter som arbetar med andra målgrupper har erfarit att TTM är användbar när patienter behöver förändra i sin vardag för att utveckla nya aktivitetsstrategier och uppnå bättre aktivitetsbalans. Idag används TTM inom bland annat primärvård, psykosvård, grön rehabilitering och smärtrehabilitering.

Kursinnehåll

Varje kursdag innehåller teori och praktiska moment, som följs upp i reflekterande diskussioner i mindre grupper. Teorin omfattar föreläsningar i dialog med kursdeltagarna kring hälsa och aktivitet, aktivitetsbalans, skapande aktiviteter, livsberättelse och arbetsterapeutiskt förhållningssätt.
De praktiska momenten innebär att kursdeltagaren målar egna träd som representerar kursdeltagarens aktivitetsbalans under olika livsperioder. Här tränar också kursdeltagarna på arbetsterapeutiskt förhållningssätt i relation till metoden TTM.
 
Inför första kurstillfället och mellan kurstillfällena prövar kursdeltagaren de olika momenten som ingått i kursen. Detta ska ske på arbetet eller med en partner, vän, kollega. Här ingår även viss inläsning av litteratur och inlämningsuppgifter.

Kursupplägg

Kursen motsvarar totalt sex dagar, fördelat på tre tillfällen och med eget arbete innan och mellan kurstillfällena. Du får tillgång till ett digitalt klassrum, där allt material finns (filmer och dokument) och där du får möjlighet till erfarenhetsutbyte med dem som går kursen. I kursen ingår det fem inlämningsuppgifter. 
 
För att erhålla kursintyg krävs att man tillämpar metoden på minst en person och återkopplar till kursledaren enligt instruktion. 
 
Det är obligatorisk närvaro vid alla moment av kursen.
  • Inläsning av material 
  • Kursdag 1 - Tema aktivitet 
  • Kursdag 2 - Tema skapande aktiviteter 
  • Kursdag 3 - Tema livsberättelse och arbetsterapeutiskt förhållningssätt 
  • Kursdag 4 - Förändring i vardagen 
  • Kursdag 5 - Certifiering 

Inför varje kurstillfälle ska deltagaren redovisa en inlämningsuppgift och ta del av material i det digitala klassrummet.

Du behöver ha tillgång till papper, vattenfärger, penslar och kritor till kursdag 3 och 4. Förslag på papper är ”Växtpapper 400 x 480 mm, 140 g. Artikelnummer: 265 00 71 hos Staples”. Detaljerade instruktioner kommer inför kursstart.

Kurslitteratur

Eklund, M. (2021). Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet - intervjubaserad screening (SDO), version 1.0. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Eklund, E., Gunnarsson, B. & Hultqvist, J. (2020). Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Lund: Studentlitteratur.
Gunnarsson, B. (2022). Tree Theme Method® (TTM) Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.
Samtlig kurslitteratur ingår i kursavgiften. 

Kursledare

Birgitta Gunnarsson, docent, specialist i arbetsterapi, leg. arbetsterapeut.
Joanna Nordstrand, specialist i arbetsterapi, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare

Minst 8, max 12

Datum/Tid

27-28 september, 2023 -Distans via Teams, 08.30-17.00 båda dagarna
23-24 november, 2023 - Distans via Teams, 08.30-17.00 båda dagarna
11 april, 2024 - Distans via Teams, 08.30-16.00
 
Sista dag för anmälan är den 6 september, 2023.

Plats 

Distans, via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 9 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. 
Icke medlem: 19 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Tree Theme Method® (TTM)
Startdatum:
Slutdatum:
2023-09-27 08:30
2023-09-28 17:00
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-09-06