Tree Theme Method® (TTM)

TTM bygger på teorier om aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv. Metoden innebär i korthet att klienten använder skapande aktivitet och livsberättelse som utgångspunkt för att kunna vara aktiv och utveckla olika strategier för framtiden.

Kursen är totalt sex dagar fördelat på tre tillfällen och innebär eget arbete mellan kurstillfällena. För att erhålla kursintyg krävs att man tillämpar metoden på minst en person och återkopplar till kursledaren enligt instruktion.

De sex dagarna är fördelade på tre kurstillfällen: 26-28 september, 22-23 november, 2018 samt 15 mars, 2019.
Det är obligatorisk närvaro vid alla tre kurstillfällen.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter med minst 2 års yrkeserfarenhet.

Syfte och innehåll

Teori kombineras med praktiska övningar för att ge möjlighet att använda de nya kunskaperna och koppla dem till tidigare erfarenheter.

Kursledare

Birgitta Gunnarsson, docent, specialist i arbetsterapi, leg. arbetsterapeut.

Kursupplägg

Start 10.00 dag 1 och slut 16.00 dag 3.
Start 10.00 dag 4 och slut 16.00 dag 5.
Start  10.00 och slut 16.00 dag 6.

Antal deltagare

Minst 8 och max 12.

Kursmaterial

Varje deltagare tar själv med färgkritor och vattenfärger. Kurslitteratur (skickas ut innan kursstart) och penslar samt papper att måla på ingår i kursen.

Kostnad

7 900 kronor exklusive moms. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Icke medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar dubbel avgift.

Anmälnings- avbokningsregler

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Sista dag för anmälan är den 4 september, 2018.

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.

Frågor

För frågor om innehåll i kursen, kontakta kursledare Birgitta Gunnarsson abgunnarsson@gmail.com

För praktiska frågor, kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se


  Läs mer