Tree Theme Method® (TTM)

Metoden Tree Theme Method® (TTM)

TTM är en evidensbaserad behandlingsmetod där individen använder sin kreativitet för att utveckla nya strategier för att kunna vara aktiv och delaktig i vardagen. Vid sammanlagt fem tillfällen målar personen träd som representerar olika livsperioder och som används som utgångspunkt för dialog med arbetsterapeuten. TTM är en personcentrerad metod som bygger på teorier om aktivitetsvetenskap, skapande aktiviteter och livsberättelse. Avsikten med TTM är att personen med stöd av arbetsterapeuten formulerar nya mål/strategier/förändringar för framtiden.

Kursinnehåll

Varje kursdag innehåller teori och praktiska moment, som följs upp i reflekterande diskussioner i mindre grupper. 
Teorin omfattar föreläsningar i dialog med kursdeltagarna kring hälsa och aktivitet, aktivitetsbalans, skapande aktiviteter, livsberättelse och arbetsterapeutiskt förhållningssätt.
De praktiska momenten innebär att kursdeltagaren målar egna träd som representerar kursdeltagarens aktivitetsbalans under olika livsperioder. Här tränar också kursdeltagarna på arbetsterapeutiskt förhållningssätt i relation till metoden TTM.
Mellan kurstillfällena prövar kursdeltagaren i sitt arbete de olika momenten som har ingått i kursen.  Här ingår även viss inläsning av litteratur.

Tidigare kursutvärderingar har varit övervägande mycket positiva där kursdeltagare upplevt sig stärkta i rollen som arbetsterapeut och att de fått redskap för att använda en metod som är konkret och användbar i det dagliga arbetet. Genom att inom ramen för kursen använda metoden på en patient de har kontakt med sedan tidigare, har erfarenheten varit att man fått ny kunskap om patienten, som kunnat leda till förändring i den personens vardag.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter.

Syfte

Teori kombineras med praktiska övningar för att ge möjlighet att använda de nya kunskaperna och koppla dem till tidigare erfarenheter.

Kursupplägg

Kursen är totalt sex dagar fördelat på tre tillfällen och innebär eget arbete mellan kurstillfällena. För att erhålla kursintyg krävs att man tillämpar metoden på minst en person och återkopplar till kursledaren enligt instruktion.

De sex dagarna är fördelade på tre kurstillfällen. Det är obligatorisk närvaro vid alla tre kurstillfällen.

Start 10.00 dag 1 och slut 16.00 dag 3.
Start 10.00 dag 4 och slut 16.00 dag 5.
Start 10.00 och slut 16.00 dag 6.

Förberedelse

Inför varje kurstillfälle finns en del inlämningsmaterial och uppgifter som ska göras. Allt detta finns i ett digitalt klassrum som du kommer att få tillgång till innan kursstart.

Forskning

Forskning om TTM har hittills varit på personer med psykisk ohälsa/psykisk sjukdom. Men även arbetsterapeuter som arbetar med andra målgrupper har erfarit att TTM är användbar när patienter behöver förändra i sin vardag för att utveckla nya aktivitetsstrategier och uppnå bättre aktivitetsbalans. Idag används TTM inom bland annat primärvård, psykosvård, grön rehabilitering och smärtrehabilitering.

Det finns flera studier där forskning om TTM har publicerats. Det har varit mycket få avhopp i såväl behandling som deltagande i forskningen. Patienter har också oftast varit nöjda med metoden, som gett dem stöd att förändra i vardagen.

Kursmaterial

Varje deltagare tar själv med färgkritor och vattenfärger. Penslar samt papper att måla på ingår i kursen.

Kursledare

Birgitta Gunnarsson, docent, specialist i arbetsterapi, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare

Minst 8, max 12.

Datum

Inget datum för nästa kurs är satt. Skriv gärna upp dig på intresseanmälan nedan så skickar vi ett mail när vi satt ett nytt datum.

Plats 

Konsthallen, Västra Esplanaden 10, Växjö

Kostnad

Medlemspris: 7 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 15 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom. Bli medlem. 

Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 

 


Kurstillfällen

Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Växjö
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01