ReDO®-metoden - Certifiering för tidigare Vardagsreviderare

Om du tidigare har gått Vardagsrevidering och nu vill certifiera dig i ReDO®-metoden och få tillgång till det nya, uppdaterade materialet finns det möjlighet till det. Du deltar på ett certifieringstillfälle tillsammans med en grupp som precis gått ReDO®-kurs och nu är redo för certifiering. 

Kursupplägg och innehåll

Kurstillfället hålls på distans via Teams (2,5 timmar) och kräver förarbete i ett digitalt klassrum.

Certifieringen förutsätter att man innan kursdagen gör en certifieringsuppgift som sedan redovisas och diskuteras under kursdagen. Certifieringsuppgiften utgår från kursdeltagarens tidigare erfarenheter av att använda Vardagsrevidering och att arbeta utifrån ValMO-modellen. Uppgiften redovisas skriftligt (max 5 A4 sidor).
Under kursdagen diskuteras uppgiften tillsammans med kursledarna och övriga deltagare.

Certifieringsuppgiften förutsätter att man har kunskap om ValMO-modellen. Boken ValMO-modellen: Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi, författare Lena-Karin Erlandsson och Dennis Persson, finns att köpa på www.studentlitteratur.se. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter får rabatt på boken. Beställ på Studentlitteraturs kampanjsida genom att klicka på länk på Min sida.

I det digitala klassrummet finns flera inspelade föreläsningar med Lena-Karin Erlandsson som ger möjlighet att repetera delar av metoden.

Kommunikationsplattform

Som certifierad användare av ReDO®-metoden får du tillgång till en kommunikationsplattform. Här kan du alltid hitta det senast uppdaterade materialet, manualer, arbetsblad etc. Här finns också informationsmaterial och kommunikationsforum där du kan ställa frågor till både kursledare och andra arbetsterapeuter. Du får också tillgång till manualen för ReDO® 10.

Kostnad

Medlemspris: 2 100 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial, personlig återkoppling på certifieringsuppgiften och tillgång till kommunikationsplattformen.

Ej medlem: 4 200 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial, personlig återkoppling på certifieringsuppgiften och tillgång till kommunikationsplattformen.

Datum/Anmälan

Kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se för nästa kurstillfälle och anmälan.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.