Fatigue Management – En gruppintervention för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

Om Fatigue Management

Fatigue Management är en arbetsterapeutisk intervention som riktar sig till personer som upplever trötthet, sekundärt till sin ursprungliga sjukdom/skada. Metoden är översatt och bearbetad av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund.  Läs om och ladda ner manualen i vår webbutik.

Manual och kurs

Tidigare hade vi en online-kurs kring manualen. Denna kurs kommer vi inte erbjuda längre eftersom vi arbetar på en ny svensk distanskurs i samarbete med originalförfattaren Tania Packer. Även själva manualen är under revidering. 

Frågor

Kontakta oss på kurser@arbetsterapeuterna.se om ni har några frågor.


Tillfällen


Titel: Information om nya kursen när det finns, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2025-03-15