Fatigue Management – En gruppintervention för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

Om kursen

Den här onlinekursen är utformad för dig som vill kunna leda en sex-veckors kurs vars syfte är att andra ska lära sig att hantera fatigue i sin vardag. Du får också fördjupa din kunskap om fatigue och hur den påverkar människors vardag.

Onlinekursen består av filmer och text som tillsammans med manualen till den arbetsterapeutiska interventionen ska göra så att du lättare kommer igång med att använda Fatigue Management i din verksamhet. Onlinekursen tar ungefär åtta timmar att genomföra, och du får tillgång till utbildningen under tre månader.

Fatigue Management är en arbetsterapeutisk intervention som riktar sig till personer som upplever trötthet, sekundärt till sin ursprungliga sjukdom/skada. Metoden är översatt och bearbetad av Eva Månsson Lexell och Lena Haglund.  Läs om manualen i vår webbutik.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som möter personer som upplever att trötthet påverkar deras vardag.

Syfte

Målet är att du efter avslutad kurs kommer ha färdigheten att kunna leda kursen Fatigue Managment i din verksamhet.

Innehåll

Onlinekursen består av filmer och text som tillsammans med manualen till interventionen ska göra så att du lättare kommer igång med att använda Fatigue Managment i din verksamhet.

Kursen bygger huvudsakligen på självständigt arbete. Interaktion med andra kursdeltagare eller kursledarna är frivilligt. Kursledare Eva Månsson Lexell kommer att föreläsa om interventionens teoretiska grund och aktuell forskning.

Du kommer att få ta del av föreläsningar som handlar om vad fatigue är, vem som drabbas och hur vardagen och aktivitetsförmågan påverkas av fatigue.  Du kommer också att få kunskap om vad som är viktigt att tänka på när du arbetar med personer i en förändringsprocess och hur vården kan arbeta mer self-management inriktat.

Du kommer också få en tydlig beskrivning av hur du genomför av sexveckors kursen. Arbetsterapeuterna Berit Fritzin och Anna Gillisdotter, som arbetat med interventionen, kommer att ge tips på hur du förbereder dig inför sexveckors kursen och hur du genomför den på bästa sätt.

I onlinekursen kommer vi att få tillgång till arbetsblad, hand-outs och presentationer med tillhörande talarmanus som kompletterar manualen.

Kurslitteratur

Det krävs att du har manualen tillhands när du gör utbildningen. Du kan ladda ner den i vår webbutik eller ta del av den i utbildningen.

Kursledare

Eva Månsson Lexell, Leg arbetsterapeut, PhD, Docent
Berit Fritzin, Leg arbetsterapeut
Anna Gillisdotter, Leg arbetsterapeut

Datum

Datumen innebär att du har tillgång till kursen under hela perioder, du gör alla moment i din egen takt. 

13 januari - 13 april, 2021 - Sista anmälningsdag 18 december
26 februari - 26 maj, 2021 - Sista anmälningsdag 4 februari
30 april - 30 juli, 2021 - Sista anmälningsdag 8 april

Plats

Online

Kostnad

Medlemspris: 1 050 kronor exklusive moms.
Icke medlem: 2 100 kronor exklusive moms.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

 


Kurstillfällen

Titel: Fatigue Management nov-feb
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-02 00:05
2021-02-02 23:55
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 32
Sista anmälningsdag: 2020-10-14
Status: Anmälningstiden har gått ut.

Titel: Fatigue Management, Jan - April, 2021
Startdatum:
Slutdatum:
2021-01-13 00:05
2021-04-13 23:55
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 60
Sista anmälningsdag: 2020-12-18

Titel: Fatigue Management, Feb - Maj, 2021
Startdatum:
Slutdatum:
2021-02-26 00:05
2021-05-26 23:55
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 60
Sista anmälningsdag: 2021-02-05
Status: Registreringen öppnar 2020-12-15

Titel: Fatigue Management, April - Juli
Startdatum:
Slutdatum:
2021-04-30 00:05
2021-07-30 23:55
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 60
Sista anmälningsdag: 2021-04-09
Status: Registreringen öppnar 2021-01-01

Titel: Fatigue juni-sep 2021
Startdatum:
Slutdatum:
2021-06-15
2021-09-15
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2021-05-25
Status: Registreringen öppnar 2021-01-01

Titel: Fatigue aug-nov 2021
Startdatum:
Slutdatum:
2021-08-26
2021-11-26
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2021-05-08
Status: Registreringen öppnar 2021-01-01

Titel: Fatigue okt 2021-jan 2022
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-01
2022-01-15
Plats: Online
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2021-09-10
Status: Registreringen öppnar 2021-01-01