CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach är en personcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP möjliggör för personen att kognitivt processa aktivitetsutförandet från start till mål, att förstå vad som händer och identifiera sina egna strategier för att förbättra utförandet. Personen tränas i att använda ett metakognitiv tänkande (Mål-Plan-Gör-Kolla) vid utförande av aktiviteter. Planer för aktivitetsutförande och problemlösning identifieras av personen själv genom att behandlaren guidar personen med reflekterande frågor. Målet är att personen ska använda detta tänkande för att kunna lösa nya aktivitetsproblem som uppkommer i vardagen.

Metoden har prövats och visat god effekt för personer (barn och vuxna) med neurologisk problematik, såsom stroke, förvärvade hjärnskador, cerebral pares, ryggmärgsbråck och för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Läs mer om CO-OP.

Intervjuer med tidigare kursdeltagare

Stela Pogacija: ”Jag skulle definitivt kalla CO-OP ’nyckeln till självständigheten’”

Marcus Edman: "Jag tror att alla arbetsterapeuter har nytta av CO-OP"

Elin Widmark: "CO-OP är verkligen ren arbetsterapi"

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetatar med personer med neurologisk/neuropsykologisk problematik både barn och vuxna, exempelvis cerebral pares, ryggmärgsbråck, stroke och förvärvade hjärnskador eller neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, DCD och autism.
 
Det är en stor fördel för teamsamverkan att arbetsterapeuter och fysioterapeuter från samma verksamhet använder metoden.

Kursupplägg

Kursen består av fyra obligatoriska moment:

  • Inläsning av kursmaterial, se nedan.
  • Kursdag 1–2, heldagar i klassrum.
  • Genomförande av CO-OP-träning med patient (6–8 tillfällen) samt redovisning av detta, se nedan.
  • Kursdag 3, heldag i klassrum.

Två veckor innan kursstart får kursdeltagaren tillgång till ett digitalt klassrum med information om kursen och kursmaterial. Inläsningen innebär att du ska bekanta dig med kursmaterialet och den e-bok du erhåller i det digtiala klassrummet.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta implementeringen av CO-OP i klinisk verksamhet.

Inför kursdag 3 ska du ska förbereda en kort Power Point-presentation där du beskriver hur du använt CO-OP-metoden med en patient/person/barn.

Du ska också göra en sammanfattning som beskriver personens självvalda mål som du redovisar i det digitala klassrummet.

Om du efter kursens avslut också vill bli certifierad i metoden har du möjlighet att göra det genom ICAN.

Kurslitteratur

Följande kurslitteratur ingår i kurspriset och erhålls som e-bok:

Polatajko, H. & Mandich, A. (2004). Enabling Occupation in Children: The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach. CAOT.

Kursledare

Ann-Marie Öhrvall, leg arbetsterapeut, med.dr, Karolinska Institutet, Stockholm
Lena Bergqvist, specialistarbetsterapeut, med.dr, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Göteborg
Marie Peny Dahlstrand, Docent i arbetsterapi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Göteborg

Antal deltagare

Minst 16, max 30

Datum/Tid

Kursdag 1-2: 12-13 november, 2024. Dag 1: 10:00-17:30. Dag 2: 08:30-16:00
Kursdag 3: 20 mars, 2025, 10:00-16:00

Tillgång till det digitala klassrummet från och med 29 oktober, 2024.

Plats

Samtliga kursdagar ges på Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 8 080 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 16 160 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: CO-OP
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-12 10:00
2025-03-20 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-10-22
Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-12-31