CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach är en personcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP möjliggör för personen att kognitivt processa aktivitetsutförandet från start till mål, att förstå vad som händer och identifiera sina egna strategier för att förbättra utförandet. Personen tränas i att använda ett metakognitiv tänkande (Mål-Plan-Gör-Kolla) vid utförande av aktiviteter. Planer för aktivitetsutförande och problemlösning identifieras av personen själv genom att behandlaren guidar personen med reflekterande frågor. Målet är att personen ska använda detta tänkande för att kunna lösa nya aktivitetsproblem som uppkommer i vardagen.

Metoden har prövats och visat god effekt för personer (barn och vuxna) med neurologisk problematik, såsom stroke, förvärvade hjärnskador, cerebral pares, ryggmärgsbråck och för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Läs mer om CO-OP.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter inom olika verksamheter som arbetar med personer med neurologisk eller neuropsykologisk problematik, både vuxna och barn, exempelvis stroke, förvärvade hjärnskador, cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, DCD och Autism.

Kursupplägg

Kursen består av fyra obligatoriska moment, inläsning, kursdag 1–2, genomförande av CO-OP-träning med inlämningsuppgift samt kursdag 3.

  • Inläsning av kursmaterial, se nedan.
  • Kursdag 1–2, heldagar i klassrum.
  • Genomförande av CO-OP-träning med patient (6–8 tillfällen) samt redovisning av detta, se nedan.
  • Kursdag 3, heldag i klassrum.

Två veckor innan kursstart får kursdeltagaren tillgång till ett digitalt klassrum med information om kursen och kursmaterial. Kurslitteraturen, se nedan, skickas med vanlig post. Inläsningen innebär att du ska bekanta dig med kursmaterialet.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta implementeringen av CO-OP i klinisk verksamhet.

Inför kursdag 3 ska du ska förbereda en kort Power Point-presentation där du beskriver hur du använt CO-OP-metoden med en patient/person/barn.

Du ska också göra en sammanfattning som beskriver personens självvalda mål som du redovisar i det digitala klassrummet.

Kurslitteratur

Enabling Occupation in Children: The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach. CAOT; Canada. Polatajko, H and Mandich, A. (2004).

Boken skickas med vanlig post till den adress du angav i din anmälan. Boken ska tas med till kursen.

Kursledare

Ann-Marie Öhrvall, leg arbetsterapeut, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm

Lena Bergqvist, specialistarbetsterapeut, Med Dr, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Göteborg

Marie Peny Dahlstrand, Docent i arbetsterapi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Göteborg

Antal deltagare

Minst 16, max 30

Datum/Tid

2021

Dag 1-2: 22-23 november, 2021
Dag 3: 3 maj, 2022

2022

Dag 1-2: 20-21 september, 2022
Dag 3: 31 januari, 2023

Dag 1: 10.00–17.30
Dag 2: 08.30–16.00
Dag 3: 10.00–16.00

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 7 250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 1 november, 2022

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas. Läs om GLN-nummer nedan.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar.

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Använder ni er inte av GLN-nummer, lämna denna ruta tom i anmälningsformuläret.

Avropa.se länkar hit för mer information. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: CO-OP
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-20 10:00
2022-09-21 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-08-30