Assisting Hand Assessment (AHA)

Assisting Hand Assessment (AHA) är ett väletablerat och använt bedömningsinstrument som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral CP eller plexusskada använder sin påverkade arm/hand i tvåhandsaktiviteter. Testet kan användas med barn i åldrarna 18 månader till 18 år. För barnet är AHA en trevlig 10–15 minuter lång semi-strukturerad lekstund där man använder ett test-kit med utvalda leksaker som man behöver använda båda händerna för att leka med. Barnets förmåga att använda sin påverkade hand poängbedöms utifrån kriterier beskrivna i manualen från observation av den videoinspelade lekstunden. AHA har 20 bedömningskomponenter som bedöms på en 4-gradig skala. Poängen från AHA-bedömningen, och barnets individuella bedömningsprofil kan guida intervention. AHA är ett standardiserat test som har användare i många länder och är det mest använda handfunktionstestet i forskningslitteraturen under de senaste 10 åren. AHA kan också användas för att vägleda behandling.

Läs mer om AHA.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, verksamma inom habilitering för barn-ungdomar eller barnsjukvård.

Syfte

Att arbetsterapeuter ska få kunskap i att använda AHA för bedömning 
och behandlingsplanering.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i AHA består av tre obligatoriska moment motsvarande fyra kursdagar. Av dessa dagar är tre dagar i klassrum och en dag inläsning, vilket inkluderar att ta del av digitalt material, genomföra bedömning med AHA och göra inlämningsuppgiften.  

  • Inläsning av material
  • Kursdagar
  • Inlämningsuppgift, genomföra av bedömning med AHA 

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av, delar av manualerna och artiklar.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. Du kommer att få information om testets konstruktion, genomförande av leksessionen, samt övning i att göra AHA-bedömningar från videofilmer av barn och ungdomar. 

För att bli certifierad AHA-bedömare ska varje deltagare genomföra ytterligare sex egna bedömningar med godkänt resultat. Fyra av dessa görs från filmer som finns på en webbaserad kursplattform och två ska göras från AHA-filmer som du själv spelar in med egna patientfall. Individuell feedback ges på bedömningarna av dessa patientfall. 

Kurslitteratur

Manual och bedömningsformulär ingår i kurspriset. 

För att göra egna bedömningar behövs en AHA-väska (AHA test-kit) för barn i åldern 18 månader till 12 år och/eller det nya spelet för tonåringar (Go with the Floe) som kan beställas från Handfast AB vid kursen eller senare under certifieringsproceduren till en kostnad av cirka 4 900 kronor respektive 1 450 kronor, exklusive moms och frakt. 

Kursledare

Marie Holmefur, Leg arbetsterapeut, PhD, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet, Örebro
Britt-Marie Zethraeus, Leg. arbetsterapeut, MSc

Antal deltagare

Minst 18, max 25

Datum

Kursdagar: 13-15 maj, 2024.

Tillgång till digitalt klassrum från och med 29 april.

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 7 880 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. 
Icke medlem: 15 760 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen. 

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.