Assisting Hand Assessment (AHA)

Assisting Hand Assessment (AHA) är ett väletablerat och använt bedömningsinstrument som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral CP eller plexusskada använder sin påverkade arm/hand i tvåhandsaktiviteter. Testet kan användas med barn i åldrarna 18 månader till 18 år. För barnet är AHA en trevlig 10–15 minuter lång semi-strukturerad lekstund där man använder ett test-kit med utvalda leksaker som man behöver använda båda händerna för att leka med. Barnets förmåga att använda sin påverkade hand poängbedöms utifrån kriterier beskrivna i manualen från observation av den videoinspelade lekstunden. AHA har 20 bedömningskomponenter som bedöms på en 4-gradig skala. Poängen från AHA-bedömningen, och barnets individuella bedömningsprofil kan guida intervention. AHA är ett standardiserat test som har användare i många länder och är det mest använda handfunktionstestet i forskningslitteraturen under de senaste 10 åren. AHA kan också användas för att vägleda behandling.

Läs mer om AHA.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, verksamma inom habilitering för barn-ungdomar eller barnsjukvård.

Syfte

Att arbetsterapeuter ska få kunskap i att använda AHA för bedömning 
och behandlingsplanering.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i AHA består av tre obligatoriska moment motsvarande fyra kursdagar. Av dessa dagar är tre dagar i klassrum och en dag inläsning, vilket inkluderar att ta del av digitalt material, genomföra bedömning med AHA och göra inlämningsuppgiften.  

  • Inläsning av material
  • Kursdagar
  • Inlämningsuppgift, genomföra av bedömning med AHA 

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av, delar av manualerna och artiklar.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. Du kommer att få information om testets konstruktion, genomförande av leksessionen, samt övning i att göra AHA-bedömningar från videofilmer av barn och ungdomar. 

För att bli certifierad AHA-bedömare ska varje deltagare genomföra ytterligare sex egna bedömningar med godkänt resultat. Fyra av dessa görs från filmer som finns på en webbaserad kursplattform och två ska göras från AHA-filmer som du själv spelar in med egna patientfall. Individuell feedback ges på bedömningarna av dessa patientfall. 

Kurslitteratur

Manual och bedömningsformulär ingår i kurspriset. 

För att göra egna bedömningar behövs en AHA-väska (AHA test-kit) för barn i åldern 18 månader till 12 år och/eller det nya spelet för tonåringar (Go with the Floe) som kan beställas från Handfast AB vid kursen eller senare under certifieringsproceduren till en kostnad av cirka 3 900 kronor respektive 1 200 kronor, plus moms och frakt. 

Kursledare

Marie Holmefur, Leg arbetsterapeut, PhD, professor vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet, Örebro
Britt-Marie Zethraeus, Leg. arbetsterapeut, MSc

Antal deltagare

Minst 18, max 25

Datum

13-15 maj, 2024.

Tillgång till digitalt klassrum från och med 29 april.

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 7 250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. 
Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Observera att detta är 2023 års kurspris. Priset kan komma att ändras något inför 2024.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen. 

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: AHA
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-13
2024-05-15
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-04-22