KaTid® - Barn och Ung

Kartläggning av Tidsuppfattning, KaTid® är ett evidensbaserat bedömningsinstrument som kartlägger tidsuppfattning. KaTid® kan användas för att identifiera nivå av tidsuppfattning och kompletterat med frågeformulär Tid-S och Tid-F mäta tidshantering i vardagliga situationer. Tillsammans med annan information kan det utgöra en grund för planering och utvärdering av intervention.

Den här kursen har fokus på KaTid® -Barn (KaTid-B) som har utvecklats och prövats på barn med typisk utveckling 5–10 år, (n=144) samt barn med olika funktionsnedsättningar (n=118) och KaTid® -Ungdom (KaTid-U) som är validerat för åldersgruppen 10–12 år (n=330). Preliminära analyser visar att KaTid-U kan användas för personer med en utvecklingsnivå upp till 17 år. 

I KaTid® materialet ingår ett föräldraformulär, Tid-F för att skatta tidshantering i vardagen samt ett formulär för självskattning av autonomi. För ungdomar finns ett självskattningsformulär för tidshantering, Tid-S. Tid-S kan användas för att identifiera nivå av tidshantering i vardagliga situationer. 

Läs mer om KaTid® 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och specialpedagoger som arbetar med barn och ungdomar inom barn-, ungdoms och vuxenhabilitering, barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, skola eller primärvård.

Kursens innehåll

Kursen består av tre obligatoriska moment bestående av inläsning, tre kursdagar och genomförande av bedömning med KaTid® för kalibrering (hemuppgift 1). Utöver det tillkommer hemuppgifter för certifiering samt uppföljande webbinarium.

  • Inläsning av material
  • Tre kursdagar via Teams
  • Hemuppgift 1, kalibrering
  • Hemuppgifter för certifiering
  • Webbinarium

Tre veckor innan kursdagarna får kursdeltagaren tillgång till ett digitalt klassrum med information om kursen och kursmaterial. Inläsningen innebär att du ska bekanta dig med kursmaterialet och ta del av förinspelade föreläsningar.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta implementeringen av KaTid® i klinisk verksamhet.

Innehållet i kursen består bland annat av att få kunskap om hur tidsuppfattning utvecklas hos barn och aktuell kunskap om tidsuppfattning och tidshantering. Information om bedömningsmaterialets psykometriska egenskaper, genomgång av materialet och bedömningskriterier ingår. Träning i att göra bedömningar. Koppling mellan KaTid® och intervention.

Efter kursdagarna behöver varje kursdeltagare genomföra tre hemuppgifter:

  • Två videobedömningar som tillhandahålls av kursledningen.
  • Bedöma fem barn/ungdomar utan funktionsnedsättning inom 4 månader efter kurstillfället.
  • Fem barn/ungdomar med funktionsnedsättning inom sju månader efter kurstillfället.

Det uppföljande webbinariet syftar till att säkerställa att KaTid® används som den är avsedd och för att underlätta implementering av metoden genom att följa upp hemuppgifterna, ge möjlighet att ställa frågor, samt erbjuda erfarenhetsutbyte.

Om man vill certifiera sig för både KaTid-B och KaTid-U tillkommer ytterligare en hemuppgift och alla uppgifter ska då vara avslutade inom ett år.

Kursledare  

Iréne Alderman, specialpedagog MSc
Gunnel Janeslätt, leg. arbetsterapeut, med.dr

Material 

Kursmaterialet består av en kort version av manual och bedömningsformulär samt åhörarkopior. Vid distanskurs skickas kursmaterialet med vanlig post innan kursen. Övrigt kursmaterial finns i det digitala klassrummet.

För att kunna utföra bedömning med KaTid® behövs minst ett KaTid® material som kan beställas före eller under kursen (kostnad 5 600 kronor exklusive moms för ett material och 8 300 exklusive moms för båda). Materialet beställs från föreläsare Iréne Alderman: irene@katid.se. Beställningsblanket finns i det digitala klassrummet som du får tillgång till inför kursen. Frågor om KaTid-materialet, beställning etc, ställs direkt till Iréne.

Antal deltagare  

Minst 19 och max 25.

Datum och plats

Kursdagar: 27-29 november, 2024. Distans via Teams.
Webbinarium: Datum kommer längre fram.
Tillgång till digitalt klassrum från och med 6 november.

Kostnad

Medlemspris: 7 930 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial. Kostnad för eventuell KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.
Icke medlem: 15 860 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial. Kostnad för eventuell KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: KaTid® - Distanskurs
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-27 08:30
2024-11-29 15:30
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-11-06