KaTid - Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

Lärarledd kurs i klassrum.

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och specialpedagoger som arbetar med barn och ungdomar inom barn-, ungdoms och vuxenhabilitering, barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, skola eller primärvård.

Syfte

Att ge arbetsterapeuter logopeder, psykologer och specialpedagoger kunskaper om tidsuppfattning och tidshantering, att använda KaTid materialet i sin helhet för bedömning.

Kursledare  

Iréne Alderman, specialpedagog MSc, Gunnel Janeslätt leg arbetsterapeut Med dr.

Information om KaTid

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år. KaTid-B har utvecklats och prövats på barn med typisk utveckling 5–10 år, (n=144) samt barn med olika funktionsnedsättningar (n=118). KaTid-U är validerat för åldersgruppen 10–12 år (n=330). Preliminära analyser visar att KaTid-U kan användas för personer med en utvecklingsnivå upp till 17 år.  I materialet ingår, utöver KaTid, också ett föräldraformulär, Tid-F för att skatta tidshantering i vardagen samt ett formulär för självskattning av autonomi. För ungdomar och för vuxna finns ett självskattningsformulär för tidshantering, Tid-S. Materialet kan användas för att identifiera nivå av tidsuppfattning och tidshantering i vardagliga situationer. Tillsammans med annan information kan det utgöra en grund för behandlingsplanering.

Kursens innehåll 

Genomgång av hur tidsuppfattning utvecklas hos barn och aktuell kunskap om tidsuppfattning och tidshantering. Information om bedömningsmaterialets psykometriska egenskaper, genomgång av materialet och bedömningskriterier ingår. Träning i att göra bedömningar. Koppling mellan KaTid och intervention.

Kursupplägg

  • Inläsning av material i digitalt klassrum (tillgång tre veckor innan kursdagarna)
  • Tre heldagar i klassrum
  • Kalibrering efter kursen krävs, se nedan.

Kalibrering 

För att fullgöra kursen behöver varje kursdeltagare efter kursen göra minst tre hemuppgifter:

  1. Två videobedömningar som tillhandahålls av kursledningen.
  2. Bedöma fem barn/ungdomar utan funktionsnedsättning inom 4 månader efter kurstillfället.
  3. Fem barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning inom sju månader efter kurstillfället.

Om man vill certifiera sig för både KaTid-B och KaTid-U tillkommer ytterligare en hemuppgift och alla uppgifter ska då vara avslutade inom ett år.

Material 

Kursmaterial inklusive kort version av manual och bedömningsformulär ingår i kursen. För att göra egna bedömningar behövs minst ett KaTid material som kan beställas före eller under kursen (kostnad 5 600 kronor exklusive moms för ett material och 8 300 exklusive moms för båda). Materialet beställs från föreläsare Iréne Alderman: irene@katid.se. Beställningsblanket finns i det digitala klassrummet som du får tillgång till inför kursen. Frågor om KaTid-materialet, beställning etc, ställs direkt till Iréne.

En pärm med kursmaterial skickas med vanlig post innan kursen. Övrigt kursmaterial finns i det digitala klassrummet.

Antal deltagare  

Minst 19 och max 25.

Datum

24-26 april, 2023
Sista dag för anmälan är den 3 april, 2023.

Plats

Sveriges Arbetsteapeuters kansli, Planiavägen 13, Sickla, Stockholm.

Kostnad 

Medlem: 7 550 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial, lunch och fika. Kostnad för eventuell KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.

Icke medlem: 15 100 kronor, exklusive moms, inklusive kursmaterial. lunch och fika. Kostnad för eventuell KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: KaTid
Startdatum:
Slutdatum:
2023-04-24 08:30
2023-04-26 15:30
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-04-03