KaTid - Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

Allmänt om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 

Vår ambition är att genomföra de kurser som är planerade hösten 2020. Beroende på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger kommer vi att anpassa kurserna vart eftersom. Till exempel kan det bli aktuellt med distansutbildning istället för kurs i fysiskt klassrum. Alla förändringar kommer att meddelas dig som är anmäld i så god tid som möjligt. 
För att underlätta avbokning/ändringar/anpassningar till rekommendationer, ändrar vi vårt faktureringsförfarande och kommer att skicka faktura först efter kurstillfället.
Våra avbokningsregler gäller. 

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och specialpedagoger verksamma inom barn-, ungdoms och vuxenhabilitering eller barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

Syfte

Att ge arbetsterapeuter logopeder, psykologer och specialpedagoger kunskaper om tidsuppfattning och tidshantering, att använda KaTid materialet i sin helhet för bedömning.

Kursledare  

Iréne Alderman, specialpedagog MSc, Gunnel Janeslätt leg arbetsterapeut Med dr.

Information om KaTid

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år. KaTid-B har utvecklats och prövats på barn med typisk utveckling 5–10 år, (n=144) samt barn med olika funktionsnedsättningar (n=118). KaTid-U är validerat för åldersgruppen 10–12 år (n=330). Preliminära analyser visar att KaTid-U kan användas för personer med en utvecklingsnivå upp till 17 år.  I materialet ingår, utöver KaTid, också ett föräldraformulär, Tid-F för att skatta tidshantering i vardagen samt ett formulär för självskattning av autonomi. För ungdomar och för vuxna finns ett självskattningsformulär för tidshantering, Tid-S. Materialet kan användas för att identifiera nivå av tidsuppfattning och tidshantering i vardagliga situationer. Tillsammans med annan information kan det utgöra en grund för behandlingsplanering.

Kursens innehåll 

Genomgång av hur tidsuppfattning utvecklas hos barn och aktuell kunskap om tidsuppfattning och tidshantering. Information om bedömningsmaterialets psykometriska egenskaper, genomgång av materialet och bedömningskriterier ingår. Träning i att göra bedömningar. Koppling mellan KaTid och intervention.

Kalibrering 

För att fullgöra kursen behöver varje kursdeltagare efter kursen göra minst tre hemuppgifter:

  1. Två videobedömningar som tillhandahålls av kursledningen.
  2. Bedöma fem barn/ungdomar utan funktionsnedsättning inom 4 månader efter kurstillfället.
  3. Fem barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning inom sju månader efter kurstillfället.

Om man vill certifiera sig för både KaTid-B och KaTid-U tillkommer ytterligare en hemuppgift och alla uppgifter ska då vara avslutade inom ett år.

Material 

Kursmaterial inklusive kort version av manual och bedömningsformulär ingår i kursen. För att göra egna bedömningar behövs minst ett KaTid material som kan beställas före eller under kursen (kostnad 5 300 kronor exklusive moms för ett material och 7 950 exklusive moms för båda). Materialet beställs från föreläsare Iréne Alderman: irene@katid.se

Antal deltagare  

Minst 19 och max 25 deltagare

Datum/Tid

9-11 mars, 2020, sista anmälningsdag 17 februari, 2020
12-14 oktober, 2020, sista anmälningsdag 21 september, 2020

Start 09.30 dag 1 med kaffe och smörgås från klockan 09.00. Slut 15.30 dag 3.

För att möta upp eventuella restriktioner kring fysiska möten i höst planerar vi för att hålla kursen på distans som alternativ. Kursupplägget kommer att bli lite annorlunda men datumen är de samma. 
Det är svårt att redan nu sia om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hösten ser ut, men vi kommer att ta slutgiltigt beslut i vilken form kursen hålls i mitten på augusti. Om kursen hålls som distanskurs och du hellre deltar på vanligt vis kommer du att erbjudas möjlighet att skjuta fram din anmälan till nästa kurstillfälle. 

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad 

Medlem: 6 250 kronor exklusive moms, inklusive lunch och fika. Kostnad för eventuell KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.

Icke medlem: 12 500 kronor, exklusive moms, inklusive lunch och fika. Kostnad för eventuell KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Kurstillfällen

Titel: KaTid - HT 2020
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-12 09:30
2020-10-14 15:30
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2020-09-21