KaTid. Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och specialpedagoger verksamma inom barn-, ungdoms och vuxenhabilitering eller barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

Syfte

Att ge arbetsterapeuter logopeder, psykologer och specialpedagoger kunskaper om tidsuppfattning och tidshantering, att använda KaTid materialet i sin helhet för bedömning.

Kursledare  

Iréne Alderman, specialpedagog MSc, Gunnel Janeslätt leg arbetsterapeut Med dr.

Information om KaTid

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år. KaTid-B har utvecklats och prövats på barn med typisk utveckling 5–10 år, (n=144) samt barn med olika funktionsnedsättningar (n=118). KaTid-U är validerat för åldersgruppen 10–12 år (n=330). Preliminära analyser visar att KaTid-U kan användas för personer med en utvecklingsnivå upp till 17 år.  I materialet ingår, utöver KaTid, också ett föräldraformulär, Tid-F för att skatta tidshantering i vardagen samt ett formulär för självskattning av autonomi. För ungdomar och för vuxna finns ett självskattningsformulär för tidshantering, Tid-S. Materialet kan användas för att identifiera nivå av tidsuppfattning och tidshantering i vardagliga situationer. Tillsammans med annan information kan det utgöra en grund för behandlingsplanering.

Innehåll 

Genomgång av hur tidsuppfattning utvecklas hos barn och aktuell kunskap om tidsuppfattning och tidshantering. Information om bedömningsmaterialets psykometriska egenskaper, genomgång av materialet och bedömningskriterier ingår. Träning i att göra bedömningar. Koppling mellan KaTid och intervention.

Kalibrering 

För att fullgöra kursen behöver varje kursdeltagare efter kursen göra minst tre hemuppgifter:

  1. Två videobedömningar som tillhandahålls av kursledningen.
  2. Bedöma fem barn/ungdomar utan funktionsnedsättning inom 4 månader efter kurstillfället.
  3. Fem barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning inom sju månader efter kurstillfället.

Om man vill certifiera sig för både KaTid-B och KaTid-U tillkommer ytterligare en hemuppgift och alla uppgifter ska då vara avslutade inom ett år.

Material 

Kursmaterial inklusive kort version av manual och bedömningsformulär ingår i kursen. För att göra egna bedömningar behövs minst ett KaTid material som kan beställas före eller under kursen (kostnad 5 300 kronor exklusive moms för ett material och 7 950 exklusive moms för båda). Materialet beställs från föreläsare Iréne Alderman: irene@katid.se

Antal deltagare  

Minst 19 och max 25 deltagare

Datum/Tid

9-11 mars, 2020, sista anmälningsdag 17 februari, 2020
12-14 oktober, 2020, sista anmälningsdag 21 september, 2020


Start 09.30 dag 1 med kaffe och smörgås från klockan 09.00. Slut 15.30 dag 3.

Avbokning/Antagning

Se sista dag för anmälan ovan.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad 

Medlem: 6 250 kronor exklusive moms, inklusive lunch och fika. Kostnad för eventuell KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.

Icke medlem: 12 500 kronor, exklusive moms, inklusive lunch och fika. Kostnad för eventuell KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.

Frågor

För frågor angående material och innehåll, kontakta kursledarna: Iréne Alderman irene@katid.se (beträffande materialet) Gunnel Janeslätt gunnel@katid.se (beträffande innehåll).
För praktiska frågor, kontakta Sveriges Arbetsterapeuter, kurser@arbetsterapetuerna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.


Kurstillfällen

Titel: KaTid - VT 2020
Startdatum:
Slutdatum:
2020-03-09 09:30
2020-03-10 15:30
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2020-02-17

Titel: KaTid - HT 2020
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-12 09:30
2020-10-14 15:30
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2020-09-21