Specialist i arbetsterapi: Introduktionskurs (modul 1)

Första delen av specialistutbildningen består av den obligatoriska introduktionskurs som genomförs i Sveriges Arbetsterapeuters regi och syftar till att introducera specialistrollen och vad den kan innebära. Under denna modul utvecklas även den individuella studieplanen som ska examineras av rådet. Omfattningen motsvarar 6 veckors studier på halvfart.

Målgrupp

Legitimerade arbetsterapeuter med mål att bli specialister i arbetsterapi.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav: Leg. arbetsterapeut (svensk legitimation)
Bilaga till ansökan: Kopia på svenskt legitimationsbevis från arbetsterapeutprogrammet utfärdat av Socialstyrelsen. 

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse att redogöra för specialistrollens innehåll samt ge färdighet och förmåga att identifiera och formulera en evidensfråga för specialistområdet samt argumentera för dess relevans, och identifiera och formulera ett förbättringsförslag för specialistområdet samt argumentera för dess relevans. Den syftar även till att ge värderingsförmåga och förhållningssätt att identifiera, analysera och formulera behov av kompetensutveckling och engagemang i professionella lärande nätverk för att uppnå specialistkompetens.

Kursinnehåll

Introduktionskursen (modul 1) är den första kursen av två som ges i Sveriges Arbetsterapeuters regi inför att bli specialist i arbetsterpi. 

Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i ett arbetssätt som kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka kunskap och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt.

Kursen består av 5 obligatoriska moment motsvarande cirka 6 veckors halvtidsstudier. 

  • Evidens
  • Förbättringskunskap
  • Individuell studieplan
  • Professionella lärande nätverk
  • Specialistroll

Kurslitteratur 

Kursmaterialet finns samlat i kursens digitala klassrum. Materialet ingår i kurspriset. 

Kursledare             

Kursen ges i Sveriges Arbetsterapeuters regi under ledning av Specialistrådet

Antal deltagare        

Minst 8, max 24 deltagare.

Datum

Kursdatum publiceras inför ny planerad kursstart.

Plats

Digitalt, online via Microsoft Teams

Kostnad                    

Introduktionskurs (modul 1)
medlem: 6500 kronor exklusive moms, ordinarie medlemskap i 12 månader krävs för medlemspris
Icke medlem: 9500 kronor exklusive moms 
 
Sökande som har en magister- masterexamen (modul 2) med 5 års yrkeserfarenhet varav 2 år inom specialistområdet, kan i ansökan till introduktionskursen ange att man planerar att söka Professionskursen (modul 3) inom en 12 månaders period. Genomförs både Introduktionskurs och Professionskurs inom 12 månader erhålls 20% rabatt på det totala kurspriset. Kurserna faktureras separat och rabatten justeras vid fakturering av Professionskursen. 

Introduktionskurs (modul 1) + Professionskurs (modul 3) Paketpris 20% rabatt
medlem: 14 800 kronor exklusive moms (ordinarie pris 18 500 kronor exkl moms), ordinarie medlemskap i 12 månader krävs för medlemspris
Icke medlem: 19 600 kronor exklusive moms (ordinarie pris 24 500 kronor exkl moms)
 
 
Kursen faktureras innan kursstart.

Anmälan är stängd

Kursen är fulltecknad och anmälan är stängd. Du är välkommen att fylla i en intresseanmälan för att få information om när kommande kurs blir aktuell.

Antagning/Avbokning 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Klicka här för att läsa mer om antagning och avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, specialist@arbetsterapeuterna.se 

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en ansökan till kursen. Separat bekräftelsemail med antagningsbesked skickas ut när sista ansökningsdag har passerat och antagningsprocessen är avslutad.


Tillfällen


Titel: Specialistutbildningens Introduktionskurs (modul 1
Ansvarig: Ann-Sofie Palmlöv
Sista anmälningsdag: 2028-01-01