MOHOST–S - Screening av delaktighet i olika aktiviteter

Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST–S) är ett personcentrerat screeninginstrument som syftar till att med olika insamlingsmetoder kartlägga personens delaktighet i aktiviteter gällande personlig vård, boende, produktivitet och fritid. MOHOST-S är mycket flexibelt och kan används tillsammans med ungdomar, vuxna och äldre inom såväl det somatiska som det psykosociala området. Instrumentet har stor flexibilitet och något krav på verbal förmåga finns inte.

MOHOST – S har the Model of Human Occupation (MOHO) som teoretisk referensram. Läs mer om MOHOST-S i webbutiken.

Målgrupp

Avsedda användare är leg. arbetsterapeuter i första hand, men även andra professioner kan använda MOHOST-S.

MOHOST-S är ett av de instrumentet som Arbetsförmedling vill att du använder i det arbetsmarknadspolitiska programmet Steg till arbete.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om hur man praktiskt kan tillämpa MOHOST-S för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet.

Distanskursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande tre kursdagar.

  • Inläsning av material
  • Kursdag (via Teams)
  • Inlämningsuppgift
  • Webbinarium

Kursen börjar med eget arbete i det digitala klassrummet där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av inspelade föreläsningar, MOHO-onlinekurs, manualen och artiklar. Manualen kommer att skickas till dig inför kursstart. Du får tillgång till det digitala klassrummet två veckor innan kursdagen. Beräkna ca. 8 timmar för inläsning inför kursdagen.

Kursdagen (via Teams) består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet.

Inlämningsuppgiften innebär att du ska prova att använda MOHOST-S i din verksamhet och reflektera över hur det gått.

På det uppföljande webbinariumet följs inlämningsuppgiften upp och du får möjlighet att ställa frågor till kursdeltagare och kursledaren. Beräkna ca. 8 timmar för genomförandet av inlämningsuppgiften och webbinariumet.

Kurslitteratur

Följande kurslitteratur ingår i kurspriset:

Parkinson, S., Forsyth, K., & Kielhofner, G. (2014). Screening av delaktighet i olika aktiviteter (MOHOST-S). (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.1). Sveriges Arbetsterapeuter. (The Model of Human Occupation Screening Tool (MOHOST), version 2.0 (2006). Eller ev. ny version 2024.

Kursledare

Lena Haglund, docent i arbetsterapi, översätt och bearbetat MOHOST till svenska
Elin Friman, leg. arbetsterapeut/rehabkoordinator

Antal deltagare

Minst 12, max 20

Datum och tid

Inläsningsperiod: från 30 augusti
Kursdag: 13 september, 8.30-16.00
Webbinarium: 2 december juni, 13-16.30

Plats

Kursen hålls på distans via Teams.

Kostnad 

Medlemspris: 4 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 9 600 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: MOHOST–S - Distanskurs
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-13 08:30
2024-09-13 16:00
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-08-23
Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2025-04-17