Konsten att skriva intyg

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Ett intyg kan få konsekvenser för både patienten och dig som intygsskrivare. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas.

Målgrupp

Kursen är för dig som är legitimerad arbetsterapeut och brukar skriva intyg av olika slag, exempelvis intyg som ligger till grund för bostadsanpassningsbidrag, ersättning från Försäkringskassan eller insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Kursinnehåll

Kursdagen består av föreläsning med fokus på Rollen som legitimerad - lagar och regler som styr yrkesutövning och intygsskrivning, olika roller, utmaningar med intygsskrivning, i vilka situationer är arbetsterapeuten skyldig att utfärda intyg? och Rollen som intygskrivare - vilka krav ställs på utredning, bedömning och utformning av ett intyg, kan personen som vill ha ett intyg påverka innehållet, vad händer om intyget är undermåligt?

Kursen består av tre obligatoriska moment;

  • Inläsning av material
  • Kursdag i Nacka
  • Webbinarium med fokus på bostadsanpassningsbidrag

Både kursdagen och webbinariet består av föreläsningar och gruppdiskussioner utifrån case.

Två veckor innan kursdagen får du tillgång till ett digitalt klassrum där material för inläsning kommer finnas. Beräkna 3 timmar för inläsning av material. Boken Juridik för legitimerade arbetsterapeuter får du i samband kursdagen.

Kursledare 

Christina Bregell leg. arbetsterapeut, fil.mag.

Dina Jacobson, jurist och författare till boken Juridik för legitimerade arbetsterapeuter

Kurslitteratur

Följande kurslitteratur ingår i kurspriset:

Dina Jacobson. (2019). Juridik för legitimerade arbetsterapeuter: Sveriges Arbetsterapeuter.

Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter.

Antal deltagare 

Max 35 deltagare.

Datum/tid/plats

Kursdag: 19 mars kl. 10.00-16.30
Webbinarium: 13 maj 8.30-12.30 via Teams.

Tillgång till det digitala klassrummet från och med 5 mars.

Kostnad 

Medlemspris: 4 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 9 600 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Konsten att skriva intyg
Startdatum:
Slutdatum:
2024-03-19
2024-05-13
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-02-27