Ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv är en onlinekurs om arbetsmiljö för dig som är fackligt förtroendevald och vill börja prata om arbetsmiljö i din krets eller på din arbetsplats.

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram ett ställningstagande Ett hållbart arbetsliv som är till för att stimulera till diskussion på arbetsplatser. Vi har nu även tagit fram en onlinekurs som ska hjälpa dig som är förtroendevald att lätt kunna hålla skapa diskussioner om hur arbetsterapeuter, utifrån sina lokala förutsättningar, kan främja friska arbetsplatser.

Syfte

Onlinekursen syftar till;

  • Att ge medlemmar grundläggande kunskap som är tillräcklig för att de ska kunna identifiera arbetsmiljöproblem, risk- och friskfaktorer.
  • Att skapa diskussioner om hur arbetsterapeuter, utifrån sina lokala förutsättningar, kan främja friska arbetsplatser. 
  • Att skapa engagemang och ge känslan av att vi tillsammans kan bidra till förändring! 

Målgrupp

Du som är kretsordförande, arbetsmiljöstrateg, skyddsombud, lokalombudsman (LOM) eller har ett annat förtroendeuppdrag kan använda arbetsmiljöutbildningen för att skapa dialog om arbetsmiljö.

Vill du som medlem ta del av onlinekursen kan du kontakta kretsordförande, arbetsmiljöstrateg, skyddsombud eller annan förtroendevald på din arbetsplats.

Kursinnehåll

Onlinekursen består av en kort introduktion, utbildning om grunderna i arbetsmiljöarbete följd av en gruppdiskussion. 

Utbildningsdelen består av föreläsningar som handlar om; 

  • Grunderna för arbetsmiljöarbetet (3.30 min)
  • Roller i arbetsmiljöarbetet (6 min) 
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (5.45 min)

Det finns också möjlighet att ta del av länkar till stödmaterial och andra filmer du/ni kan titta på.


Gruppdiskussionen där ni ska diskutera utifrån era lokala förutsättningar hur ni kan främja friska arbetsplatser innehåller tre avsnitt;

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ledarskap
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA

Varje avsnitt introduceras av Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuters ordförande och sedan är det tänkt att ni ska diskutera frågorna i ca 20 min.

Till kursen 

Ingen anmälan krävs.

Du hittar Ett hållbart arbetsliv på Min sida, sidan kräver inlogg med bank-id.