Ett hållbart arbetsliv

Workshopen Ett hållbart arbetsliv är till för dig som är fackligt förtroendevald och vill börja prata om arbetsmiljö i din krets eller på din arbetsplats

Du som är kretsordförande, arbetsmiljöstrateg, skyddsombud eller har ett annat förtroendeuppdrag har fått information om workshopen i ett separat utskick, där inloggningskod uppgivits. 

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram ett ställningstagande Ett hållbart arbetsliv som är till för att stimulera till diskussion på arbetsplatser. Vi har nu även tagit fram ett material som ska hjälpa dig som är förtroendevald att lätt kunna hålla i en 90 min lång workshop.

Vill du delta i en workshop kan du kontakta kretsordförande, arbetsmiljöstrateg, skyddsombud eller annan förtroendevald på din arbetsplats.

Till workshopen
Workshopen Ett hållbart arbetsliv hittar du på Min sida, observera att du behöver logga in med bank-id.