Adult Assisting Hand Assessment Stroke (Ad-AHA Stroke)

 Adult Assisting Hand Assessment Stroke (Ad-AHA Stroke) ger ett nytt perspektiv på att utvärdera handens funktion hos vuxna eller ungdomar med hemipares till följd av en förvärvad hjärnskada. Ad-AHA Stroke är ett standardiserat test som mäter och beskriver hur effektivt en person med hemipares använder sin påverkade hand tillsammans med den fungerande handen i bimanuella aktiviteter.  

I en Ad-AHA Stroke bedömning filmas patienten med hemipares när hen genomför en semistrukturerad tvåhandsaktivitet under 10-15 minuters. Förmåga att använda den påverkade handen tillsammans med den andra handen poängbedöms utifrån observerade kriterier beskrivna i manualen. Ad-AHA Stroke har 19 bedömningskomponenter som bedöms på en fyra gradig skala.
 

"Ad-AHA Stroke – bedömningsinstrument med fokus på motorik"

Läs vår intervju med två leg. arbetsterapeuter som använder Ad-AHA Stroke.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som träffar personer som har en hemipares efter förvärvad hjärnskada, från tonåren till äldre vuxna.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande cirka 4 kursdagar: 2,5 kursdagar i klassrum, en dags eget arbete och en halv dags deltagande i webbinarium.
 
Inläsning av bakgrundsmaterial
Kursdagar
Eget arbete med inlämningsuppgift
Webbinarium
 
Två veckor innan kursdagarna får kursdeltagarna tillgång till ett digitalt klassrum med inläsningsmaterial i form av delar av manualen och artiklar. Kursdagarna i klassrummet består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta att börja använda bedömningsinstrumentet i din verksamhet. Kursdeltagarna kommer att få information om testets konstruktion, genomförande av sessionen samt övning i att göra bedömningar från videofilmer.
 
För att bli certifierad AHA-bedömare ska varje kursdeltagare genomföra 4 individuella bedömningar från filmer som finns i det digitala klassrummet och erhålla individuell feedback på dessa. Därefter ska kursdeltagaren genomföra ett par bedömningar i sin kliniska verksamhet samt reflektera kring dessa i en inlämningsuppgift. Vid ett uppföljande webbinarium kommer testkomponenter som man eventuellt haft svårt att bedöma tas upp samt diskussion kring eventuella svårigheter med att genomföra testet och testets användbarhet i den egna verksamhet. På webbinariet följs också inlämningsuppgifterna upp och kursdeltagarna får möjlighet att ställa frågor till kursdeltagare och kursledare.

Lärandemål

Efter genomförande av kursen kan deltagaren: 
Genomföra och videoinspela Ad-AHA-Stroke testsessioner och göra en bedömning enligt kriterierna i manualen 
Kunna förklara testets koncept och konstruktion samt beskriva psykometriska egenskaper 
Analysera och tolka resultatet samt beskriva utfallet av testet 

Kursmaterial

Ad-AHA Stroke-manualen och bedömningsformulär ingår i kurspriset. Testmaterialet kan du själv plocka ihop enligt anvisningar i manualen, och/eller så kan spelet Go with the Floe användas. Spelet beställs genom företaget Handfasts webbshop (anvisningar i manualen).

Kursledare

Lena Krumlinde-Sundholm, leg arbetsterapeut, PhD, docent vid Karolinska Institutet i Stockholm
Emma Dal, leg. arbetsterapeut, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds Sjukhus

Antal deltagare

Minst 16, max 30 deltagare.

Datum

I nuläget har vi inget datum för en ny kurs. Vänligen anmäl dig till intresselistan längst ner på denna sida för att få information om ny kursstart.

Tider

Dag 1: 9.30-16.30
Dag 2: 9.00-16.30
Dag 3: 9.00-13.00
Webinarium 8.00-12.00

Plats

Kursen hålls på Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm. Webbinariet hålls på distans, via Teams. 

Kostnad

Medlemspris: 7 930 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 15 860 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-11-02