Adult Assisting Hand Assessment Stroke (Ad-AHA Stroke)

Om Ad-AHA Stroke

Adult Assisting Hand Assessment Stroke (Ad-AHA Stroke) ett nytt perspektiv på att utvärdera handens funktion hos vuxna eller ungdomar med hemipares till följd av en förvärvad hjärnskada. Ad-AHA Stroke är ett standardiserat test som mäter och beskriver hur effektivt en person med hemipares använder sin påverkade hand tillsammans med den fungerande handen i bimanuella aktiviteter. 
 
I en Ad-AHA Stroke bedömning filmas patienten med hemipares när hen genomför en semistrukturerad tvåhandsaktivitet under 10-15 minuters. Förmåga att använda den påverkade handen tillsammans med den andra handen poängbedöms utifrån observerade kriterier beskrivna i manualen. Ad-AHA Stroke har 19 bedömningskomponenter som bedöms på en fyra gradig skala.
 
 
"Ad-AHA Stroke – bedömningsinstrument med fokus på motorik" - läs vår intervju med två leg. arbetsterapeuter som använder Ad-AHA Stroke.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som träffar personer som har en hemipares, efter förvärvad hjärnskada från tonåren till äldre vuxna.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande cirka 2½ kursdagar i klassrum, 1 dags eget arbete och deltagande i ½ dags webinar. 
 
Inläsning av bakgrundsmaterial
Kursdagar
Eget arbete med inlämningsuppgift
Webbinarium
 
Två veckor innan kursdagarna får kursdeltagarna tillgång till ett digitalt klassrum med inläsningsmaterial i form av delar av manualen och artiklar. Kursdagarna i klassrummet består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta att börja använda bedömningsinstrumentet i din verksamhet. Du kommer att få information om testets konstruktion, genomförande av sessionen, samt övning i att göra bedömningar från videofilmer.
 
För att bli certifierad AHA-bedömare ska varje deltagare genomföra 4 individuella bedömningar från filmer som finns i det digitala klassrummet (Inlämningsuppgift 1), och erhåller individuell feedback på dessa. Sedan ska deltagaren genomföra ett par bedömningar i sin kliniska verksamhet som inte ska skickas in men reflektioner om dessa ska skickas till lärarna (Inlämningsuppgift 2). Vid ett uppföljande webinarium kommer testkomponenter som man eventuellt haft svårt att bedöma, samt eventuella svårigheter med att genomföra testet att diskuteras och att diskutera testets användbarhet i den egna verksamhet. 
 
På webbinariet följs inlämningsuppgifterna upp och du får möjlighet att ställa frågor till kursdeltagare och kursledaren. Beräkna ca. 2½ dag för kursen, 1 dag för eget arbete av inlämningsuppgiften och ½ dag för webbinariet.

Lärandemål

Efter genomförande av kursen kan deltagaren: 
Genomföra och videoinspela Ad-AHA-Stroke test sessioner och göra en bedömning enligt kriterierna i manualen. 
Kunna förklara testets koncept och konstruktion samt beskriva psykometriska egenskaper 
Analysera och tolka resultatet samt beskriva utfallet av testet 

Kursmaterial

Ad-AHA Stroke manualen och bedömningsformulär ingår i kurspriset. Testmaterialet kan du själv plocka ihop enligt anvisningar i manualen, och/eller kan spelet Go with the Floe användas. Beställs genom företaget Handfasts web shop (anvisningar i manualen).

Kursledare

Lena Krumlinde-Sundholm, leg arbetsterapeut, PhD, docent vid Karolinska Institutet i Stockholm
(en andra kursledare meddelas senare)

Antal deltagare

Minst 16, max 30 deltagare.

Datum

22-24 november, 2023: Kursdagar i klassrum, Nacka.
1 februari, 2024: Webbinarium i Teams, kl. 9.00-12.00
 
Sista anmälningsdag är: 1 november, 2023.

Plats

Kursen hålls på Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm. Webbinariet hålls på distans, via Teams. 

Pris

Medlemspris: 7 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 15 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Bli medlem.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: Ad-AHA Stroke
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-22
2023-11-24
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-11-01