KaTid® - Vuxen och Senior

Om KaTid® 

Kartläggning av Tidsuppfattning, KaTid® är ett evidensbaserat bedömningsinstrument som kartlägger tidsuppfattning. KaTid® kan användas för att identifiera nivå av tidsuppfattning och kompletterat med frågeformulär Tid-S och Tid-N mäta tidshantering i vardagliga situationer. Tillsammans med annan information kan det utgöra en grund för intervention.

Den här kursen har fokus på KaTid®-Vuxen, som riktar sig vuxna med kognitiv nedsättning och är utvärderad med personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 18 år och uppåt och KaTid®-Senior, är en kortversion av KaTid som är utvärderad med äldre personer med demenssjukdom.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och specialpedagoger som arbetar med vuxna personer med kognitiv nedsättning som har svårt med tidsuppfattning eller tidshantering i vardagen.

Kursledare

Gunnel Janeslätt Med. dr., leg arbetsterapeut och Ann-Christine Persson Med dr. leg arbetsterapeut.

Datum

En distanskurs kommer ges tidigt på året 2024. Fyll i intresseanmälan så meddelar vi när vi har kursdatum och mer information om kursen.

Tillfällen


Titel: Intresseanmälan KaTid® - Vuxen och Senior
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-12-30