KaTid® - Vuxen och Senior

Om KaTid® 

Kartläggning av Tidsuppfattning, KaTid® är ett evidensbaserat bedömningsinstrument som kartlägger tidsuppfattning. KaTid® kan användas för att identifiera nivå av tidsuppfattning och kompletterat med frågeformulär Tid-S och Tid-N mäta tidshantering i vardagliga situationer. Tillsammans med annan information kan det utgöra en grund för intervention.

Den här kursen har fokus på KaTid®-Vuxen, som riktar sig vuxna med kognitiv nedsättning och är utvärderad med personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 18 år och uppåt och KaTid®-Senior, är en kortversion av KaTid som är utvärderad med äldre personer med demenssjukdom.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och specialpedagoger som arbetar med vuxna personer med kognitiv nedsättning som har svårt med tidsuppfattning eller tidshantering i vardagen.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande cirka 4 kursdagar. Utöver det tillkommer hemuppgifter för certifiering.

Inläsning av material
Kursdagar (via Teams)
Inlämningsuppgift
Webbinarium (via Teams)

Kursen börjar med eget arbete med material i det digitala klassrummet där du får tillgång till delar av manualen (digital form), filmer med föreläsningar och artiklar. Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta användandet av KaTid®-Vuxen och KaTid®-Senior i din verksamhet.

Inlämningsuppgiften innebär att du ska prova att använda av KaTid®-Vuxen eller KaTid®-Senior i din verksamhet och reflektera över hur det har gått. 

På det uppföljande webbinariet följs inlämningsuppgiften upp och du får möjlighet att ställa frågor till kursdeltagare och kursledaren. Beräkna ca. 8 timmar för förberedelser inför kursdagen, genomförandet av inlämningsuppgiften och webbinariet.

När du är utbildad KaTid-bedömare kan du certifiera dig för KaTid®-Vuxen och KaTid®-Senior. I det ingår att själv göra 10-15 egna kartläggningar.

Kursledare

Gunnel Janeslätt Med. dr., leg arbetsterapeut och Ann-Christine Persson Med dr. leg arbetsterapeut.

Material

Kursmaterial, inklusive kort version av manual och bedömningsformulär, ingår i kursen. Kursmaterialet kommer finnas i digital form i digitala klassrummet och skickas med vanlig post innan kursen. 
 
För att göra egna bedömningar behövs minst ett KaTid® material som kan beställas före eller under kursen. I analog form finns KaTid®-Vuxen (kostnad 5 600 kronor) och KaTid®-Senior (kostnad 5 100 kronor) för ett material och 8 100 för båda i en väska). Webb-app (abonnemang á 1200/år för 1 –2 användare). Alla priser är exklusive moms. Observera att detta inte ingår i kurspriset.
 
Materialet beställs från Iréne Alderman: irene@katid.se
Beställningsblankett finns i det digitala klassrummet som du får tillgång till inför kursen. Frågor om KaTid®-materialet, beställning etc, ställs direkt till Iréne.

Antal deltagare  

Minst 14 och max 25.

Datum

Kursdagar: 6-7 februari, 2024. 
Uppföljande webbinarium: april, 2024. Datum kommer.

Tillgång till digitalt klassrum från och med 16 januari, 2024.

Plats

Distans, via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 7 930 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial. Kostnad för eventuellt KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.
Icke medlem: 15 860 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial. Kostnad för eventuellt KaTid-material är inte inräknad utan beställs separat, se ovan.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Intresseanmälan KaTid® - Vuxen och Senior
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-12-30