Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Syfte och innehåll 

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden ”Ha Koll”.
Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.
Interventionen omfattar tio plus sex gruppträffar som kan ges en gång per vecka. De första tio gruppträffarna har fokus på tidshantering och de sex efterföljande gruppträffarna fokuserar mer på planering och organisationsförmåga.

I kursen ingår även bedömningsinstrumentet ”Aktivitet i tid med struktur”. Denna självskattning används för personcentrerad utvärdering av interventionen.

Kursupplägg

Kursen består av självstudier inför kursen, två kursdagar i klassrum, en certifieringsuppgift och ett certifieringstillfälle på distans via Team. Inläsning innan kursen sker på egen hand i det digitala klassrummet. 

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt-klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av filmer och delar av manualerna till Ha koll och ATMS - S.

Tiden för självstudier innan kusen samt sammanställning av certifieringsuppgiften tar cirka åtta timmar totalt.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och behandlingsmetoden i din verksamhet. Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.

Certifiering

Syftet med certifieringsuppgiften är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. Certifieringen är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för.

Certifieringsuppgiften är obligatorisk för att du ska bli certifierad användare av Ha koll! metoden. Den innebär att du (under det kommande året) ska genomföra metoden och sedan reflektera över resultatet. Information om hur certifieringsuppgiften går till får du i det digitala klassrummet efter att du blivit antagen.

Du erbjuds också som en del i din certifiering att delta på ett webbinarium (en timme). Information om detta kommer i det digitala klassrummet och under kursen.

Kursledare

Gunnel Janeslätt, Med Dr, leg. arbetsterapeut, Karin Hallsten, leg. arbetsterapeut eller Malin Lagström, leg. arbetsterapeut.

Kurslitteratur    

Aktivitet i Tid Med Struktur - självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS - S) Sveriges Arbetsterapeuter, 2022.
Ha koll! Manual för gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), Sveriges Arbetsterapeuter, 2019.

Antal deltagare

Minst 15, max 25 deltagare.

Kostnad

Medlem: 7 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur
Icke medlem: 14 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Datum/Tid

Nästa kurs, som blir på distans, planeras till våren 2023. Exakt datum är inte satt än. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du information när anmälan öppnar. 

Plats

Sveriges Arbetsteapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm eller på distans, via Teams.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01