Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter

Ha koll är en manualbaserad gruppintervention som består av femton gruppträffar, där du som arbetsterapeut är gruppledare. De första tio träffarna har fokus på tidshantering, de efterföljande fem fokuserar på planering och organisationsförmåga. 

I kursen ingår även bedömningsinstrumentet Aktivitet i tid med struktur (ATM-S). Denna självskattning används för personcentrerad utvärdering av interventionen.

Läs mer om Ha Koll och Aktivitet i tid med struktur (ATM-S).

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga på grund av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD, autism, lindrig utvecklingsstörning, psykisk sjukdom/ohälsa, samt personer som har medfödd funktionsnedsättning (till exempel RMB eller CP).

Kursupplägg

Kursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande tre heldagar. Av dessa dagar är två tillsammans med kursledare på Teams, övrig tid innebär eget arbete i form av att ta del av kurslitteratur, göra inlämningsuppgift och delta på certifieringswebbinarium.    
  • Inläsning av material 
  • Kursdagar (via Teams)
  • Inlämningsuppgift 
  • Certifieringswebbinarium (cirka ett år efter kursdagarna).
Tre veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du hittar inläsningsmaterial i form av filmer, manualer och artiklar. De förinspelade föreläsningarna motsvarande en halv dag (cirka fyra timmar). Innan kursdagarna ska du fylla i ATMS-S utifrån din egen tidshantering. Det är oerhört viktigt att du planerar in och avsätter tid för inläsning innan kursdagarna, annars blir det svårt att tillgodogöra sig kursen och klara certifieringen. Du kan göra allt arbete på en och samma gång eller dela upp det på flera, kortare tillfällen. 
 
Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. 
 
Efter kursdagarna ska du göra en inlämningsuppgift som innebär att använda Ha koll i din verksamhet. På det uppföljande webbinariet följs inlämningsuppgiften upp, du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra och ställa frågor till kursledarna.
 
Självstudierna innan kursen och sammanställning av certifieringsuppgiften tar cirka åtta timmar totalt.

Certifiering

Syftet med certifieringsuppgiften är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. Certifieringen är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen visat evidens för.
 
Certifieringsuppgiften är obligatorisk för att du ska bli certifierad användare av Ha koll. Den innebär att du (under det kommande året) ska genomföra metoden och sedan reflektera över resultatet. Information om hur certifieringsuppgiften går till får du i det digitala klassrummet efter att du blivit antagen.

Kursledare 

Gunnel Janeslätt, Med Dr, leg. arbetsterapeut och Malin Lagström, MSc, leg. arbetsterapeut

Kurslitteratur     

Aktivitet i Tid Med Struktur - självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS - S), Sveriges Arbetsterapeuter, 2022.
 
Ha Koll – gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), Sveriges Arbetsterapeuter, 2019.

Antal deltagare 

Minst 15, max 24 deltagare.

Kostnad 

Medlem: 7 700 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur
Icke medlem: 15 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur

Datum/Tid

Inläsningsperiod i digitalt klassrum: 19 oktober–8 november. I samband med att det digitala klassrummet öppnar skickas ocskå kurslitteraturen ut med vanlig post.
Kursdagar: 9-10 november, distans via Teams
Webbinarium: November 2024, datum ej satt ännu.
 
Sista dag för anmälan är den 19 oktober, 2023

Plats

Kursen är en distanskurs som hålls via Teams.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata antagninsbesked skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Ha Koll Distanskurs
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-09 09:00
2023-11-10 15:00
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-10-18
Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2025-01-01