Ha Koll – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter.

Om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 och kursverksamheten. Skulle den kurs du är anmäld till beröras av till exempel datumflytt, kommer du att bli kontaktad personligen.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Syfte och innehåll 

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden ”Ha Koll”.
Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.
Interventionen omfattar tio plus sex gruppträffar som kan ges en gång per vecka. De första tio gruppträffarna har fokus på tidshantering och de sex efterföljande gruppträffarna fokuserar mer på planering och organisationsförmåga.

I kursen ingår även bedömningsinstrumentet ”Aktivitet i tid med struktur”. Denna självskattning används för personcentrerad utvärdering av interventionen.

Kursupplägg

Kursen består av självstudier inför kursen, två kursdagar, en certifieringsuppgift och ett certifieringstillfälle. Det är kursdagarna som är en fysisk träff, övriga moment är digitala.

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt-klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av filmer och delar av manualerna till Ha koll! och ATMS - S.

Tiden för självstudier innan kusen samt sammanställning av certifieringsuppgiften tar cirka åtta timmar totalt.

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och behandlingsmetoden i din verksamhet. Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.

Certifiering

Syftet med certifieringsuppgiften är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. Certifieringen är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för.

Certifieringsuppgiften är obligatorisk för att du ska bli certifierad användare av Ha koll! metoden. Den innebär att du (under det kommande året) ska genomföra metoden och sedan reflektera över resultatet. Information om hur certifieringsuppgiften går till får du i det digitala klassrummet efter att du blivit antagen.

Du erbjuds också som en del i din certifiering att delta på ett webbinarium (en timme). Information om detta kommer i det digitala klassrummet och under kursen.

Kursledare

Kursen i februari: Gunnel Janeslätt, Med Dr, leg. arbetsterapeut och Karin Hallsten, leg. arbetsterapeut.

Kursen i september: Gunnel Janeslätt, Med Dr, leg. arbetsterapeut  och Malin Lagström, leg. arbetsterapeut.

Kurslitteratur    

Aktivitet i Tid Med Struktur - självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS - S) Sveriges Arbetsterapeuter, 2017.
Ha koll! Manual för gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), Sveriges Arbetsterapeuter, 2017.

Antal deltagare

Minst 15, max 25 deltagare.

Kostnad

Medlem: 7250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Datum/Tid

Kursdagar i klassrum 18-19 januari, 2021.
09.45-17.00 dag 1, 08.30-15.00 dag 2.
Självstudier innan kursen mellan 28 december - 17 januari.

Sista dag för anmälan är den 28 december.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Kurstillfällen

Titel: Ha Koll
Startdatum:
Slutdatum:
2021-01-18 09:45
2021-01-19 15:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2020-12-17