Ha Koll! – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter.

Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga. Metoden kan tillämpas för personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD, Autism samt för personer som har medfödda funktionsnedsättningar (tex RMB, CP), lindrig utvecklingsstörning eller som har psykisk sjukdom/ohälsa.

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga.

Syfte och innehåll  

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som gruppledare av den manualbaserade interventionsmetoden ”Ha Koll”. Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.

Interventionen omfattar 10 plus 6 gruppträffar som kan ges en gång per vecka. De första tio gruppträffarna har fokus på tidshantering och de sex efterföljande gruppträffarna fokuserar mer på planering och organisationsförmåga. 

I kursen ingår även bedömningsinstrumentet ”Aktivitet i tid med struktur”. Denna självskattning används för personcentrerad utvärdering av interventionen.

Kursupplägg

Kursen består av självstudier inför kursen, två kursdagar, en certifieringsuppgift och ett certifieringstillfälle. De två kursdagarna är fysiska träffar övriga moment är digitala.

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt-klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av filmer och delar av manualerna till Hakoll! och ATMS - S. Detta moment är obligatoriskt och motsvarar cirka åtta timmars studier. 

Kursdagarna består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet och behandlingsmetoden i din verksamhet. Kursen innehåller utbildning i de teorier och metoder som understödjer organisation av tid samt hur man planerar och hanterar sin tid i vardagen utifrån självskattning och gruppbehandling.

Certifiering

Syftet med certifieringsuppgiften är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. Certifieringen är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för.

Certifieringsuppgiften är obligatorisk för att du ska bli certifierad användare av Ha koll! metoden. Den innebär att du ska (under det kommande året) genomföra metoden och sedan reflektera över resultatet.
Certifieringstillfället innebär att du ska ansluta till ett webbinarium tillsammans med andra kursdeltagare (ca 1 tim.). Vid detta tillfälle kommer kursledarna ge återkoppling på din inlämningsuppgift på en generell nivå och svara på era frågor.

Information om hur certifieringsuppgiften går till får du efter att du blivit antagen i det digitala klassrummet som hör till kursen.

Kursledare 

Gunnel Janeslätt, Med Dr, leg. arbetsterapeut och Marie Donlau, MSc, leg. arbetsterapeut.

Kurslitteratur     

Aktivitet i Tid Med Struktur - självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga (ATMS¬-S) Sveriges Arbetsterapeuter, 2017.
 
Ha koll! Manual för gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), Sveriges Arbetsterapeuter, 2017.

Antal deltagare 

Minst 15, max 25 deltagare.

Kostnad 

Medlem: 7250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Avbokning/Antagning

Sista anmälningsdag är den 4 mars, 2019.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Datum/Tid

25-26 mars, 2019
Start 09.45 med kaffe och smörgås från klockan 09.15 dag 1, slut 15.00 dag 2.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm.

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Kurstillfällen
Titel Startdatum
Slutdatum
Plats Lediga platser Sista anmälningsdag Status
Ha Koll! 2019-03-25 09:45
2019-03-26 15:00
Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka 2019-03-13 Anmälningstiden har gått ut.
  Läs mer