Skyddsombudsutbildning

Kursupplägg och innehåll

Under kursdagen går vi igenom grunderna för uppdraget samt vilka rättigheter och skyldigheter man har som skyddsombud. Vi går också igenom lagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Dagen varvas med föreläsningar och grupparbeten.

Digitalt klassrum i Akademin 

Inför kursen får du tillgång till ett digitalt klassrum med kursmaterial, program och webbinarielänk.
Här finns också möjligheter att ställa frågor till kursledare och utbyta erfarenheter.

Kursledare: centrala ombud, Sveriges Arbetsterapeuters kansli  

Exempel på kursupplägg

9.00 Välkommen till skyddsombudsutbildning
        Grupparbete
        Uppsamling/avstämning
        Paus
        Föreläsning om skyddsombudets roll och rättigheter
        Diskussion 
11.45-12.30 Lunch
       Föreläsning
       Genomgång av lagar och arbetsmiljöverkets föreskrifter mm
       Paus
       Grupparbete
15.30 Avslut

Ledighet
Utbildningens innehåll är direkt kopplat till ditt fackliga uppdrag enligt arbetsmiljölagen och deltagare söker därmed ledigt med bibehållna anställningsförmåner.
Tänk på att söka ledighet i god tid innan utbildningstillfället. 

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för dig som är registrerad som facklig förtroendeman skyddsombud.

Intresseanmälan
Gör gärna en intresseanmälan för att få info om kommande kursstart.

 


Tillfällen


Titel: Intresseanmälan: Skyddsombudsutbildning
Ansvarig: Ann-Sofie Palmlöv
Sista anmälningsdag: 2025-01-01