Utbildning för skyddsombud

Den här utbildning vänder sig till dig som är skyddsombud på din arbetsplats.

Utbildningsdag 23 november - online

Under utbildningen kommer vi att gå igenom vad som är grundläggande för uppdraget och vilka rättigheter och skyldigheter man har som skyddsombud.
Vi kommer också gå igenom lagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Nätverksträffar

I utbildningen ingår det även 3 stycken, 1-timmes långa, nätverksträffar under våren 2023. Träffarna kommer att inledas med en cirka 30 minuter lång föreläsning som sedan avrundas med diskussioner och efarenhetsutbyte.

Här har ni som kursdeltagare möjlighet att bidra med innehåll! 

Digitalt klassrum 

Till kursen kommer det även att finnas ett digitalt klassrum i Akademin. I klassrummet kommer vi löpande lägga ut kursmaterial och här finns också möjlighet att ställa frågor till kursledaren.

Kursledare: Raul Holmgren, central ombudsman Sveriges Arbetsterapeuter  

Program 23 november

09:00

Välkommen till skyddsombudsutbildning

Helklass

 

Grupparbete

Gruppindelning

 

Uppsamling/Avstämning

Helklass
 

 

Paus

 

 

Föreläsning

Skyddsombudets roll och rättigheter

Helklass

 

Diskussion

Helklass

11.45-12.30

Lunch

 

 

Föreläsning

Genomgång av lagar och arbetsmiljöverkets föreskrifter mm

Helklass

 

Paus

 

 

Grupparbete

Gruppindelning

15.30

Avslut

 

 

Datum för nätverksträffar får du på kurstillfället. 

Ledighet
Utbildningens innehåll är direkt kopplat till ditt fackliga uppdrag enligt arbetsmiljölagen och deltagare söker därmed ledigt med bibehållna anställningsförmåner. Sök ledighet i god tid innan utbildningstillfället. 

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för dig som är facklig förtroendeman.

Anmälan
Anmäl dig till kursen via anmälningsformuläret nedan.


Tillfällen


Titel: Utbildning för skyddsombud
Startdatum:
Slutdatum:
2022-11-23 09:00
2022-11-23 15:30
Plats: Online via Teams
Ansvarig: Ann-Sofie Palmlöv
Sista anmälningsdag: 2022-10-31