Skyddsombudsutbildning

Den här utbildning riktar sig till dig som är skyddsombud.

Kursupplägg och innehåll

Under utbildningen kommer vi att gå igenom vad som är grundläggande för uppdraget och vilka rättigheter och skyldigheter man har som skyddsombud.

Vi kommer också gå igenom lagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Dagen varvas med föreläsningar och grupparbeten.

Digitalt klassrum i Akademin 

Till kursen kommer det även att finnas ett digitalt klassrum. I klassrummet finns  kursmaterial, program och webbinarielänk. Här finns också möjlighet att ställa frågor till kursledaren.

Kursledare: Raul Holmgren, central ombudsman Sveriges Arbetsterapeuter  

Program 9 maj

9.00 Välkommen till skyddsombudsutbildning
        Grupparbete
        Uppsamling/avstämning
        Paus
        Föreläsning om skyddsombudets roll och rättigheter
        Diskussion 
11.45-12.30 Lunch
       Föreläsning
       Genomgång av lagar och arbetsmiljöverkets föreskrifter mm
       Paus
       Grupparbete
15.30 Avslut

Ledighet
Utbildningens innehåll är direkt kopplat till ditt fackliga uppdrag enligt arbetsmiljölagen och deltagare söker därmed ledigt med bibehållna anställningsförmåner.
Tänk på att söka ledighet i god tid innan utbildningstillfället. 

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för dig som är registrerad som facklig förtroendeman skyddsombud.

Anmälan 
Anmäl dig till kursen via anmälningsformuläret nedan.

 


Tillfällen


Titel: Utbildningsdag för skyddsombud
Startdatum:
Slutdatum:
2023-05-09 09:00
2023-05-09 15:30
Plats: Online via Teams
Ansvarig: Ann-Sofie Palmlöv
Sista anmälningsdag: 2023-04-21