Teknikanvändning i vardagen

Teknikanvändning är oavsett ålder en naturlig del i vardagens aktiviteter, och något som arbetsterapeuter bör ställa frågor kring. De instrument som bedömer personers aktivitetsförmåga eller aktivitetsutförande (ADL) fångar inte alltid hanterandet av vardagsteknik. I den här kursen får du tre redskap som kompletterar dessa instrument och på olika sätt fångar teknikanvändning i relation till aktivitet Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ), Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) och Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående.

ETUQ kan med fördel användas för att inledningsvis kartlägga vilka vardagstekniska föremål och tjänster som är relevanta för personen och hur det går att använda dessa.  Detta underbygger sedan efterföljande bedömning med META. Det tredje redskapet, Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående, är ett dialogstöd som kan användas vid rådgivning och förskrivning av teknikstöd. Redskapen kan användas var för sig, men också komplettera varandra.

Om ETUQ

Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ) syftar till att undersöka personers och gruppers uppfattning om teknikens relevans och deras förmåga/ svårigheter att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster. 
 

Om META

Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister i färdigheter vid användning av vardagsteknik.
 
Läs även vår intervju med arbetsterapeuten Johanna Ralfsson: ”Jag rekommenderar manualen och kursen i kombination”

Om dialogstödet

Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående syftar till att stödja arbetsterapeuter som möter äldre personer som är i behov av teknikstöd.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, som arbetar med personer som kan tänkas ha svårighet att använda vardagsteknik. Det kan vara äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom, men även äldre i allmänhet, och personer med kognitivt funktionshinder. Kort sagt, arbetsterapeuter som behöver undersöka klienters aktivitetsförmåga, särskilt i aktiviteter där tekniska föremål och tjänster används.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen består av sju obligatoriska moment, varav tre är lärarledda (två heldagar i klassrum och två halvdagswebbinarier) och övriga självstudier (totalt cirka 32 timmar). Självstudierna innebär att ta del av filmade föreläsningar, läsa manualer, genomföra intervjuer med ETUQ och bedömningar med META samt inlämningsuppgifter.  
 • Inläsning/självstudier 
 • Inlämningsuppgift 1 
 • Webbinarium 1 – med fokus på ETUQ 
 • Inläsning/självstudier
 • Kursdagar i klassrum
 • Inlämningsuppgift 2 
 • Webbinarium 2 – med fokus på META och dialogstödet 
Två veckor innan första webbinariet kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du hittar inläsningsmaterial i form av filmer, manualer och artiklar.
 
Innan kursdagarna ska du genomföra intervjuer med ETUQ (inlämningsuppgift) och delta på det första webbinariet som har fokus på att använda ETUQ.
 
Kursdagarna (i fysiskt klassrum) består av föreläsningar, gruppdiskussioner, samt färdighetsträning i användningen av META och Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående. 
 
Efter kursdagarna ska du genomföra två till tre bedömningar med META (inlämningsuppgift) samt delta på det sista webbinariet.

Kurslitteratur

Följande kursmaterial och litteratur ingår i kursavgiften:

 • Onlinekurs - MOHO begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund
 • Nygård, L., Rosenberg, L., & Kottorp, A. (2022). Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ), version 2.1. Sveriges Arbetsterapeuter.
 • Nygård, L., Malinowsky, C., & Kottorp, A. (2020). Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META), version 3.0. Sveriges Arbetsterapeuter.
 • Nygård, L., Rosenberg, L., & Kottorp, A. (2021). Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående, version 2.1. Sveriges Arbetsterapeuter.

Kursledare

Louise Nygård, professor i arbetsterapi, Karolinska Institutet
Camilla Walles Malinowsky, docent i arbetsterapi, Karolinska Institutet.
Lena Rosenberg, docent i arbetsterapi, Karolinska Institutet.

Antal deltagare

Minst 20, Max 35

Datum

Inget kursdatum finns ännu satt. Är du intresserad av att gå denna kurs, fyll i intresseformuläret nedan.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-11-02