DOA - Dialog om arbetsförmåga

Dialog om arbetsförmåga (DOA) syftar till att ge en samlad bild av en persons resurser och begränsningar i förhållande till arbete eller arbetsliknande aktiviteter. DOA har använts i Sverige sedan 2001. Instrumentet avser att användas vid kartläggning och utredning av arbetsförmåga samt för att sätta mål och följa upp arbetslivsinriktade insatser på individnivå. DOA kan även användas för att mäta förändringar av arbetsförmåga på gruppnivå

DOA är ett skattningsinstrument som utvecklats i Sverige och har the Model of Human Occupation som teoretisk grund. Läs mer om DOA i webbutiken.

Målgrupp

Avsedda användare av DOA är främst leg. arbetsterapeuter som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  Numera är kursen även tillgängligt för andra professioner inom arbetslivsinriktade verksamheter.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om hur man praktiskt kan tillämpa DOA för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet.
 
Distanskursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande tre kursdagar:
  • Inläsning av material 
  • Kursdag (via Teams)
  • Inlämningsuppgift 
  • Webbinarium 
Kursen börjar med eget arbete i det digitala klassrummet där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av filmer, MOHO-onlinekurs, manualen och artiklar. Manualen kommer att skickas till dig inför kursstart. Du får tillgång till det digitala klassrummet två veckor innan kursdagen/webbinariumet. Beräkna cirka åtta timmar för detta moment.
 
Kursdagen (via Teams) består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. Inlämningsuppgiften innebär att du ska prova att använda DOA i din verksamhet och reflektera över hur det gått.
 
På det uppföljande webbinariumet följs inlämningsuppgiften upp och du får möjlighet att ställa frågor till kursdeltagare och kursledaren. Beräkna ca. 8 timmar för genomförandet av inlämningsuppgiften och webbinariumet.

Kurslitteratur som ingår i kurspriset

Norrby, E., & Linddahl, I. (2023). Dialog om arbetsförmåga (DOA), version 5.0 inklusive DOA-lättläst. Sveriges Arbetsterapeuter.

Kursledare

Iréne Linddahl, leg. arbetsterapeut, Ph L., en av upphovspersonerna bakom DOA

Antal deltagare

Minst 12, max 30

Datum/Tid

Under 2024 planerar vi för 2 öppna kurser:

Våren 2024
Kursdag: 28 maj, 2024, 08.30-16.00
Webbinarium: 17 juni, 2024, 13.00-15.00
Tillgång till det digitala klassrummet från och med 14 maj, 2024. 

Hösten 2024
Kursdag: 7 oktober, 2024, 08.30-16.00
Webbinarium: 4 december, 2024, 8.30-11.00
Tillgång till det digitala klassrummet från och med 23 september, 2024. 

Plats 

Kursen hålls på distans, via Teams

Kostnad

Medlemspris: 4 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 9 600 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: DOA - Dialog om arbetsförmåga
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-07 08:30
2024-10-07 16:00
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-09-16
Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-10-03