Mera koll på tid

Interventionsmetoden Mera koll på tid består av femton utmaningar som syftar till att stödja träning av tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering. Det kan exempelvis handla om att mäta tidsåtgången för olika aktiviteter i vardagen, att jämföra tidsåtgång mellanolika aktiviteter eller avgöra hur vad som hinner göras på fem minuter. 

Metoden är utvecklad för att stödja utveckling av tidsuppfattning hos barn i skolåldern, i första hand barn och unga i åldern 7–15 år och med typisk begåvningsutveckling, men delar av utmaningarna kan även användas med barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Metoden Mera koll på tid bygger på forskning om hur barns tidsuppfattning och tidshantering utvecklas samt forskning om intervention för färdighetsträning av organisation och planeringsfärdigheter för barn och unga med ADHD. 

Läs mer om Mera koll på tid på tid.

"Metoden ska vara ett självklart redskap för oss"

Läs vår intervju med Eva Bjuvmar, leg. arbetsterapeut och specialist i arbetsterapi, som använder Mera koll på tid i sitt arbete på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping. 

Kursinnehåll och upplägg

Kursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande tre kursdagar. Av dessa dagar är två i klassrum, övrig tid innebär eget arbete i form av att ta del av förinspelade föreläsningar, kurslitteratur, göra inlämningsuppgiften och delta på webbinariet.  

  • Inläsning av material
  • Två heldagar i klassrum
  • Inlämningsuppgift 
  • Webbinarium

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av förinspelade föreläsningar, manualen och artiklar.

Kursdagarna i klassrummet består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. 

Efter kursdagarna ska du göra en inlämningsuppgift som innebär att använda Mera koll på tid i din verksamhet. På det uppföljande webbinariet följs inlämningsuppgiften upp, du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra och ställa frågor till kursledarna.

Kurslitteratur

Följande kurslitteratur ingår i kurspriset:

Wennberg, B. & Janeslätt, G. (2021). Mera koll på tid –  intervention för att stödja barns tidsuppfattning (version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter.

Kursledare

Gunnel Janeslätt, leg. arbetsterapeut, med. doktor.
Birgitta Wennberg, leg. arbetsterapeut, med. doktor.

Antal deltagare

Minst 20, max 24.

Datum/Tid

Kursdagar: 2-3 oktober, 2024
Uppföljande webbinarium: april, 2025

Tillgång till digitalt klassrum från och med 11 september, 2024.

Plats 

Distans via Teams

Kostnad

Medlemspris: 7 770 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 15 540 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: Mera koll på tid - distans
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-02
2024-10-03
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-09-11
Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-08-30