PRPP - Fördjupningskurs

Sedan du gick kursen PRPP (innan 2019) har vi utbildat svenska kursledare som tagit fram ett svenskt kursmaterial. Syftet med fördjupningskursen är att du som tidigare gått kurs i PRPP ska få ta del av det nya materialet samt den senaste forskningen om metoden och säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen visat evidens för. Du får även via kursen möjlighet att utbyta erfarenheter med andra arbetsterapeuter som utövar PRPP.
I kurspriset ingår det svenska kursmaterialet och förinspelade föreläsningar. Efter avslutat kurs får du tillgång till en kommunikationsplattform med det senaste materialet i digitalform och en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som använder PRPP.

Målgrupp

Kursen vänder sig till legitimerade arbetsterapeuter som tidigare gått kurs i PRPP (innan 2019) och som nu önskar en fördjupning och certifiering i metoden.

Kursupplägg

Du kommer att gå tillsammans med deltagare som precis gått kurs i PRPP och nu ska göra sin uppföljande dag. Kursen består av tre delar. Alla delar är obligatoriska för att du ska erhålla certifieringsintyg. 
  • Inläsning av material 
  • Inlämningsuppgift
  • Webbinarium via Teams
Två veckor innan webbinariet kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av film och text. Manualerna skickas även till dig vid denna tidpunkt. Att gå igenom allt material tar cirka åtta timmar.
 
Inlämningsuppgiften innebär att du ska beskriva hur du använder PRPP idag samt reflektera över vissa frågeställningar. 
 
På webbinariet kommer inlämningsuppgiften att följas upp, du att få ta del av den senaste forskningen om metoden, få möjlighet att ställa frågor till kursledare och kollegor samt utbyta erfarenheter kring hur det är att utöva gruppinterventionen.

Kurslitteratur

Svenskt kursmaterial

Kursledare

Helena Cronebäck, Leg. arbetsterapeut, Emma Bergendahl, Specialistarbetsterapeut

Datum/Tid

Kontakta kurser@arbetsterapeuterna.se för information om nästa kurstillfälle.

Plats 

Distans via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 2 000 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial och tillgång till kommunikationsplattform.
Icke medlem: 4 000 kronor exklusive moms, inklusive kursmaterial och tillgång till kommunikationsplattform.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.