Packer Managing Fatigue - En sexveckorskurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

Packer Managing Fatigue är en evidensbaserad personcentrerad gruppintervention för personer som lever med trötthet sekundärt till kroniska tillstånd. Målet med interventionen är att ge färdigheter och strategier för att minska trötthetens påverkan på vardagen.

Programmet är en arbetsterapeutisk intervention som utvecklats av Tanya Packer. Think Self Management är ansvarig utgivare av metoden.

Packer Managing Fatigue är en manualbaserad metod som innebär att deltagare i grupper om 5-10 deltar i sex grupptillfällen på ca 2 timmar under sex veckor.

Läs mer om Packer Managing Fatigue och Vanliga frågor och svar om kursen här.

Målgrupp

Arbetsterapeuter som träffar personer som upplever att vardagen påverkas av betydande trötthet till följd av kroniska tillstånd.

Kursinnehåll och upplägg

För att bli certifierad i metoden erbjuder vi en kursdag med Tanya Packer och Eva Månsson Lexell som kursledare. Obligatoriska moment är:

  • Inläsning av material
  • Kursdag (i klassrum eller via länk)
  • Inlämningsuppgift
  • Webbinarium
Tre veckor innan kursdagen kommer du får tillgång till ett digitalt klassrum med material.
 
För att få tillgång till den svenska manualen behöver du registrera dig och köpa en licens på hemsidan Think Self Management.
 
Kursdagen innehåller föreläsningar, färdighetsträning och workshop. Inlämningsuppgiften innebär att du ska genomföra delar av metoden i din verksamhet för att sedan reflektera över hur det gått. På det uppföljande webbinariet får du möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga kursdeltagare och ställa frågor till kursledarna.

Kurslitteratur (ingår ej i kurspriset)

Packer, T.L., Lehman, M.J., Brink, N., & Sauriol, A. (2022). Packer Managing Fatigue: En sexveckorskurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag (2nd ed.) Think Self-Management Inc.

Du får tillgång till manualen genom en licens via Think Self Management.

Kursledare

Tanya Packer, leg. arbetsterapeut, Professor vid Dalhousie University, Chief Scientist & Co-Founder
Eva Månsson Lexell, leg. arbetsterapeut, Docent vid Lunds universitet

Antal deltagare

Kursdag i Nacka: minst 15, max 30
Webbinarium: minst 10, max 20

Datum/Tid

8 december 2023 kl. 10.00-16.30

29 april 2024 kl.9.30-12.00

Tillgång till digitalt klassrum från och med 24 november.

Plats

Kursen erbjuds i hybridformat och du kan delta på distans via Teams eller på plats i Nacka, Stockholm.

Observera att det finns två olika anmälningar beroende på om du vill delta på plats eller distans vi Teams. Anmäl dig endast till en av dessa.

OBS! Distanskursen är nu fullbokad, vi har fortsatt platser kvar till den fysiska kursen. Hör av er till kurser@arbetsterapeuter.se vid anmälan.

Kostnad

På plats
Medlemspris: 2 500 kronor exklusive moms, inklusive lunch och fika.
Icke medlem: 5 000 kronor exklusive moms, inklusive lunch och fika.

På distans
Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms.
Icke medlem: 4 700 kronor exklusive moms.

Det är obligatoriskt att ha en licens via Think Self Management, som kostar 300 CAD exklusive moms (ca. 2430 SEK) för att få tillgång till den uppdaterade manualen. Licensen gäller för ett år med en uppdateringsavgift på 150 CAD (ca. 1215 SEK) för nästkommande år.

När du anmäler dig till kursen behöver du bifoga bevis på att du eller din arbetsplats har en licens.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: På plats i Nacka, Stockholm
Startdatum:
Slutdatum:
2023-12-08 10:00
2023-12-08 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-11-21
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Distans via Teams
Startdatum:
Slutdatum:
2023-12-08 10:00
2023-12-08 16:00
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-11-17
Status: Anmälningstiden har gått ut.