Course catalogue


  
 

 •  DOA och MOHOST-S - Uppdragsutbildning för Iris Hadar

  Online

  Detta är en uppdragsutbildning med särskilt intag.

  *Distansutbildning
  Uppdragsutbildning
 •  Ett hållbart arbetsliv

  Instructor-led training

  Onlinekurs om arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda, skyddsombud och arbetsmiljöstrateger.

  *Facklig kurs
  Online
 •  Evidensbaserad arbetsterapi – ett utbildningsmaterial

  Online

  Ett utbildningsmaterial som syftar till att stärka arbetsterapeuters förmåga att kunna ta del av och kritiskt granska, aktuell forskning som grund för att bedriva en evidensbaserad arbetsterapi.

  *Kostnadsfri
  Online
  Professionskurs
 •  Kretsnätverket

  Instructor-led training

  Nätverk- och kommunikationsplattform för medlemmar med kretsuppdrag

  *Kommunikationsplattform
  Online
 •  Skyddsombudsutbildning

  Instructor-led training
  Next course session starts: 24 October, 2024

  Utbildning för dig som är skyddsombud. Nästa kurstillfälle är 24 oktober.

  *Distansutbildning
  Facklig kurs
 •  Specialist i arbetsterapi: Introduktionskurs (modul 1)

  Instructor-led training

  Första delen av specialistutbildningen består av den obligatoriska Introduktionskursen som genomförs i Sveriges Arbetsterapeuters regi och syftar till att introducera specialistrollen och vad den kan innebära. Under denna modul utvecklas även den individuella studieplanen som ska examineras av rådet. Omfattningen motsvarar 6 veckors studier på halvfart.

  *Certifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs
 •  Specialist i arbetsterapi: Professionskursen (modul 3)

  Instructor-led training
  Next course session starts: 21 August, 2024

  Den första professionskursen ges hösten 2024.
  Den andra och sista delen av specialistutbildningen består av den obligatoriska Professionskursen som genomförs i Sveriges Arbetsterapeuters regi. Professionskursen (Modul 3) omfattar 10 veckors heltidsstudier och ges på halvfart. Kursen syftar till att fördjupa kompetensen inom valt specialistområde.

  *Certifieringskurs
  Distansutbildning
  Professionskurs