Kretsnätverket

Kretsnätverket - en kommunikationsplattform för dig som har ett uppdrag kopplat till kretsstyrelsen!

Plattformen syftar till att underlätta kommunikationen mellan och inom kretsarna. 
Här kan du, som har ett uppdrag kopplat till kretsstyrelsen, ställa frågor och få inspiration om allt som rör ditt uppdrag oavsett om du är ordförande, LOM, styrelseledamot eller har något annat uppdrag för kretsen, som till exempel professionsstrateg eller arbetsmiljöstrateg.

Anmälan
Anmäl/registrera dig till kretsnätverket via formuläret nedan. 

Nätverket är till för förbundets medlemmar med ett uppdrag kopplat till kretsstyrelsen. När ditt uppdrag inte längre är aktuellt kommer du att avregistreras från nätverket.


Sessions


Title: Kretsnätverk
Start date:
End date:
2024-01-31
2028-12-31
Location: Online
Responsible: Ann-Sofie Palmlöv
Registration deadline: 2028-12-31