ETUQ - Frågeformulär om användning av vardagsteknik

Om ETUQ

Vardagsteknik och användning av denna spelar en allt större roll för både delaktighet och utförande av aktiviteter såväl inom som utanför hemmet. Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ), har utvecklats för att undersöka personers uppfattning om sin förmåga att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster samt relevansen av dessa. ETUQ används i en strukturerad intervju, som fokuserar på vardagstekniska föremål och tjänster som exempelvis fjärrkontroller, hushållselektronik, mobiltelefoner, surfplattor och biljettautomater. 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Kursupplägg och innehåll

Syftet med kursen är att du efter avslutad kurs ska kunna avgöra när ETUQ är lämpligt att användas samt ha erövrat de kunskaper och färdigheter som behövs för att genomföra ETUQ-intervjuer. 
 
Kursen består av tre obligatoriska moment:
  • Genomföra ETUQ onlinekurs – den innehåller text, bilder och filmer. Läs mer om innehållet här. Onlinekursen är på engelska.
  • Inlämningsuppgift – innebär att du genomför två till tre ETUQ intervjuer och gör en skriftlig reflektion över hur det gått.
  • Webbinarium (via Teams) med syfte till gemensamma reflektioner och fördjupat lärande kring användning och nyttan av ETUQ. Webbinariet leds av kursledarna.

Kurslitteratur

Manualen Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ), Everyday technology use questionnaire, svensk version 2.0, Louise Nygård, Lena Rosenberg och Anders Kottorp, skickas till den adress du uppger i din anmälan.

Kursledare

Louise Nygård, professor i arbetsterapi och Lena Rosenberg, docent och lektor i arbetsterapi vid Karolinska Institutet.

Antal deltagare

Max 20.

Datum/Tid

Onlinekurs: 8 november – 8 december
Sista dag för inlämning av uppgift: 1 december
Webbinarium: 9 december, 2021, 08.30-15.00

Plats 

Distanskurs via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms. I priset ingår onlinekurs, manual och webbinariet.
Studentmedlem: 1 320 kronor exklusive moms. I priset ingår onlinekurs, manual och webbinariet.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms. I priset ingår onlinekurs, manual och webbinariet.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 18 november, 2021.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.
 
Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor 
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.