Ha Koll Fördjupning/Certifering

Sedan du gick kursen har en omfattande revidering av Ha Koll (LGO-SE) gjorts och mycket har arbetats om.  Du kan läsa mer om dessa nyheter på instrumentets webbplats i vår webbutik.
 
Syftet med det här kurstillfället är att du som användare dels ska få ta del av det nya materialet, dels säkerställa att de används på det sätt som forskningen visat evidens för. 
Ha Koll (LGO-SE) ingår i kurspriset.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som gått tvådagarskurs i Ha Koll (om du gått kurs innan 2019)

Kursupplägg

Kursen består av tre delar. Alla delar är obligatoriska för att du ska erhålla certifieringsintyg. Vid seminariet i september kommer Suzanne White, MA, OTR/L, Clinical Associate Professor at SUNY Downstate Medical Center’s Occupational Therapy Program i USA, som är upphovsperson av originalversionen från 2014 att delta (läs mer under kursledare).
 
  • Inläsning av material i digitalt klassrum
  • Certifieringsuppgift
  • Webbinarium via Teams
 
Två veckor innan webbinariet kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får ta del av inläsningsmaterial i form av film och text. Att gå igenom allt material tar cirka tre timmar.
 
Certifieringsuppgiften går ut på att du ska beskriva dina grupptillfällen, hur många deltagare du brukar ha och typ av diagnoser på deltagarna, samt reflektera över vissa frågeställningar. 
Syftet med certifieringsuppgiften är att säkerställa att du kan använda metoden som det är avsett. 
 
På webbinariet kommer du att få del av den senaste forskningen, möjlighet att ställa frågor till kursledare och kollegor samt utbyta erfarenheter kring arbetet med gruppinterventionen.

Kurslitteratur

Ha Koll – gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), (G. Janeslätt, M. Donlau & K. Lidström Holmqvist, svensk översättning, version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter, ingår i kursen och skickas postalt innan kursstart.

Kursledare

Gunnel Janeslätt, Med Dr, leg. arbetsterapeut och Malin Lagström, leg. arbetsterapeut.
På seminariet i september kommer Suzanne White, MA, OTR/L, Clinical Associate Professor at SUNY Downstate Medical Center’s Occupational Therapy Program i USA, som är upphovsperson av originalversionen från 2014 att delta. Seminariet hålls på svenska men frågor och svar till Suzanne White är på engelska. Förbered gärna frågor innan. 

Antal deltagare

Det finns tjugo platser till respektive tillfälle. Du kommer att gå tillsammans med dem som gick kurs under 2019 och 2020, platserna fördelas mellan grupperna efter principen först till kvarn. 

Datum/Tid

13 september, 14.00-16.00 (med eget arbete innan)

Plats

Webbinariet hålls på distans, via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 1 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 3 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 7 maj respektive den 23 augusti, 2021.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 
 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.
 
Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. 
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.